ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Zhou, Hui Ming
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Wu, Tian 1
2 Xiao, Peng 1
3 Yan, Ya 1
4 Wang, Xin 1
5 Xia, Bao Yu 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
ผลงานวิจัย