ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Zheng, Quan Shui
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Zhao, Yang 3
2 Jiang, Qing 3
3 Xu, Zhiping 3
4 Chen, Guan Hua 3
5 Ma, Chi Chiu 3
6 Chwang, Allen T. 2
7 Wong, Lai Ho 1
8 Ren, G. X. 1
9 Gao, H. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2551 1
2 2549 2
ผลงานวิจัย