ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Zhen, Yongda
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
และรู้จักในชื่อของ
- Zhen, Yongda.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Lai, Linfei 1
2 Zhou, Weiwei 1
3 Yang, Huanping 1
4 Yu, Ting 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2550 1