ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Zhao, Yong
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
และรู้จักในชื่อของ
- Zhao, Yong.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Huang, Wei Min 3
2 Purnawali, Hendra 2
3 Wu, Xuelian 1
4 Ding, Zheng 1
5 Zhang, Jiliang 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 2