ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Zhao, Yanli
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Stoddart, J. Fraser 19
2 Nguyen, Kim Truc 18
3 Ma, Xing 16
4 Chen, Yong 11
5 Zhang, Huacheng 10
6 Zhang, Quan 9
7 Zhu, Liangliang 9
8 Wang, Xiao-Jun 7
9 Sreejith, Sivaramapanicker 6
10 Ågren, Hans 6
11 Ang, Chung Yen 6
12 Borah, Parijat 5
13 Luo, Zhong 5
14 Zhang, Qichun 5
15 Tan, Si Yu 5
16 Qu, Qiuyu 5
17 Grüner, George 5
18 Ding, Fei 4
19 Guo, Dong Sheng 4
20 Chen, Guo Song 4
21 Gao, Junkuo 4
22 Zink, Jeffrey I. 3
23 You, Chang Cheng 3
24 Liang, Peng 3
25 Sun, Handong 3
26 Xiong, Wei-Wei 3
27 Zeng, Yongfei 3
28 Miljanić, Ognjen Š. 3
29 Trabolsi, Ali 3
30 Hu, Liangbing 3
31 Benítez, Diego 3
32 Yoon, Il. 3
33 Li, Junbo 2
34 Fan, Zhi 2
35 Zhao, Yang 2
36 Teh, Cathleen 2
37 Li, Li 2
38 Yang, Hua 2
39 Ganguly, Rakesh 2
40 Bai, Linyi 2
41 Yu, Hong Mei 2
42 Korzh, Vladimir 2
43 Wu, Shaojue 2
44 Tan, Nguan Soon 2
45 Devi, Gitali 2
46 Lu, Yunpeng 2
47 Chan, Xiu Xiang 2
48 Goddard III, William A. 2
49 Aprahamian, Ivan 2
50 Kim, Soo Young 2
51 Joseph, James 2
52 Tkatchouk, Ekaterina 2
53 Botros, Youssry Y. 2
54 Fahrenbach, Albert C. 2
55 Ma, Jan 1
56 Xing, Bengang 1
57 Jiang, Jianwen 1
58 Xiao, Jinchong 1
59 Zhang, Hua 1
60 Huo, Fengwei 1
61 Rakesh, Ganguly 1
62 Chen, Yifei 1
63 Zhang, Zhonghan 1
64 Li, Shuzhou 1
65 Wudl, Fred 1
66 Zou, Ruyi 1
67 Grimsdale, Andrew C. 1
68 Shveyd, Alexander K 1
69 Paxton, Walter F. 1
70 Zhang, Yuanyuan 1
71 Selvan, Subramanian Tamil 1
72 Gao, Yang 1
73 Coskun, Ali 1
74 Sauvage, Jean-Pierre. 1
75 Yao, Xin 1
76 Zhu, Zhixue 1
77 He, Song 1
78 Zou, Ruqiang 1
79 Guan, Xu Dong 1
80 Yu, Ao 1
81 Lim, Wei Quan 1
82 Duan, Zhong Yu 1
83 Tan, Desmond Rong He 1
84 Ng, Kee Woei 1
85 Zhao, Yun 1
86 Choong, Cleo 1
87 Yu, Lu 1
88 Chen, Jing 1
89 Zhang, Ning 1
90 Han, Jian Rong 1
91 Yang, Ying Wei 1
92 Kwok, Anna 1
93 Song, Hai Bin 1
94 Wu, Yuechao 1
95 Wu, Xue 1
96 Wen, Guo Dong 1
97 Fang, Weiqin 1
98 Guo, Junfei 1
99 Pan, Xiaoyong 1
100 Xu, Jing Jun 1
101 Zhang, Xin Zheng 1
102 Wong, Jinye Daniel 1
103 Huang, Wei 1
104 Pradeep Singh, N. D. 1
105 Tai, Shuhui 1
106 Ghosh, Sudip Kumar 1
107 Banerjee, Deb Ranjan 1
108 Saha, Biswajit 1
109 Leung, Ken C. F. 1
110 Khan, Saeed I. 1
111 An, Zhongfu 1
112 Khashab, Niveen M. 1
113 Ferris, Daniel P. 1
114 Guan, Eng You 1
115 Saha, Sourav 1
116 Dichtel, William R. 1
117 Lee, Pooi See 1
118 Ryu, Koungmin 1
119 Tay, Qiuling 1
120 Chen, Zhong 1
121 Zhou, Chongwu 1
122 Wang, Jiangxin 1
123 Zhu, Pengcheng 1
124 Erina, Natalia 1
125 Yuan, Zhen 1
126 Hu, Benlin 1
127 Khatib, Hussam A. 1
128 Shi, Huifang 1
129 Yap, Qi Ming 1
130 Xue, Min 1
131 Tatsumi, Takashi 1
132 Meng, Huan 1
133 Tamanoi, Fuyuhiko 1
134 Han, Xiguang 1
135 Yu, Shu-Hong 1
136 Li, Zongxi 1
137 Toh, Desiree-Faye Kaixin 1
138 Nel, Andre E. 1
139 Kondo, Junko N. 1
140 Yokoi, Toshiyuki 1
141 Knobler, Carolyn B. 1
142 Tong, Yan 1
143 Zhang, Wenyu 1
144 Zhao, Qiang 1
145 Maji, Swarup Kumar 1
146 Yaghi, Omar M. 1
147 Tu, Yaoquan 1
148 Wang, Jingui 1
149 Zhang, Qiong 1
150 Yu, Sidney Wing-Kwong 1
151 Kabehie, Sanaz 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 5
2 2557 17
3 2556 11
4 2555 13
5 2554 2
6 2553 4
7 2552 8
8 2551 5
9 2550 1
10 2549 7
11 2548 7
12 2547 8
13 2546 3
14 2545 2
15 2544 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 A preloaded amorphous calcium carbonate/doxorubicin@silica nanoreactor for pH-responsive delivery of an anticancer drug
2 Intracellular reduction-responsive sheddable copolymer micelles for targeted anticancer drug delivery
3 An iGlu receptor antagonist and its simultaneous use with an anticancer drug for cancer therapy
4 Superior optical nonlinearity of an exceptional fluorescent stilbene dye
5 Covalent organic frameworks formed with two types of covalent bonds based on orthogonal reactions
ปี พ.ศ. 2557
6 Iron(III)-quantity-dependent aggregation-dispersion conversion of functionalized gold nanoparticles
7 Pyridinium-fused pyridinone : a novel “turn-on” fluorescent chemodosimeter for cyanide
8 Surfactant-thermal method to synthesize a novel two-dimensional oxochalcogenide
9 Synthesis, characterization, and non-volatile memory device application of an N-substituted heteroacene
10 Incorporation of thio-pseudoisocytosine into triplex-forming peptide nucleic acids for enhanced recognition of RNA duplexes
11 Perylene-derived single-component organic nanoparticles with tunable emission : efficient anticancer drug carriers with real-time Monitoring of drug release
12 Water-Soluble pillararene-functionalized graphene oxide for in vitro raman and fluorescence dual-mode imaging
13 Poly(acrylic acid)-capped and dye-loaded graphene oxide-mesoporous silica : a nano-sandwich for two-photon and photoacoustic dual-mode imaging
14 Ultrasmall phosphorescent polymer dots for ratiometric oxygen sensing and photodynamic cancer therapy
15 Upconversion nanoparticles as a contrast agent for photoacoustic imaging in live mice
16 High-performance titanosilicate catalyst obtained through combination of liquid-phase and solid-phase transformation mechanisms
17 Drug encapsulation and release by mesoporous silica nanoparticles : the effect of surface functional groups
18 Integrated graphene/nanoparticle hybrids for biological and electronic applications
19 Morphology-tuned exceptional catalytic activity of porous-polymer-supported Mn3O4 in aerobic sp3 C-H bond oxidation of aromatic hydrocarbons and alcohols
20 Intracellular delivery of antisense peptide nucleic acid by fluorescent mesoporous silica nanoparticles
21 Redox-responsive mesoporous silica nanoparticles : a physiologically sensitive codelivery vehicle for siRNA and doxorubicin
22 “Turn-on” fluorescence probe integrated polymer nanoparticles for sensing biological thiol molecules
ปี พ.ศ. 2556
23 A rationally designed nitrogen-rich metal-organic framework and its exceptionally high CO2 and H2 uptake capability
24 Unimolecular photoconversion of multicolor luminescence on hierarchical self-assemblies
25 Thermo-responsive fluorescent vesicles assembled by fluorescein-functionalized pillar[5]arene
26 Biocompatible pillararene-assembly-based carriers for dual bioimaging
27 Chirality control for in situ preparation of gold nanoparticle superstructures directed by a coordinatable organogelator
28 Co(II)-tricarboxylate metal–organic frameworks constructed from solvent-directed assembly for CO2 adsorption
29 Integrated hollow mesoporous silica nanoparticles for target drug/siRNA co-delivery
30 Nitrogen-rich porous adsorbents for CO2 capture and storage
31 Pillararene-based assemblies : design principle, preparation and applications
32 Photocontrolled nuclear-targeted drug delivery by single component photoresponsive fluorescent organic nanoparticles of acridin-9-methanol
33 Biocompatible, uniform, and redispersible mesoporous silica nanoparticles for cancer-targeted drug delivery in vivo
ปี พ.ศ. 2555
34 Multifunctional mesoporous silica nanoparticles for cancer-targeted and controlled drug delivery
35 Luminescent color conversion on cyanostilbene-functionalized quantum dots via in-situ photo-tuning
36 Approaching a stable, green twisted heteroacene through “clean reaction” strategy
37 Sequential self-assembly for construction of Pt(II)-bridged [3]rotaxanes on gold nanoparticles
38 Significant gas uptake enhancement by post-exchange of zinc(II) with copper(II) within a metal–organic framework.
39 Synthesis and physical properties of four hexazapentacene derivatives
40 Graphene oxide wrapping on squaraine-loaded mesoporous silica nanoparticles for bioimaging.
41 Nanonet as a scaffold with targeted functionalities
42 A vanadyl complex grafted to periodic mesoporous organosilica : a green catalyst for selective hydroxylation of benzene to phenol.
43 Functional mesoporous silica nanoparticles for photothermal-controlled drug delivery in vivo
44 Photoswitchable supramolecular catalysis by interparticle host-guest competitive binding
45 Light-controllable cucurbit[7]uril-based molecular shuttle
46 Phonon energy transfer in graphene–photoacid hybrids
ปี พ.ศ. 2554
47 Degenerate [2]rotaxanes with electrostatic barriers
48 A light-stimulated molecular switch driven by radical–radical interactions in water
ปี พ.ศ. 2553
49 Working mechanism for a redox switchable molecular machine based on cyclodextrin : a free energy profile approach
50 Autonomous in vitro anticancer drug release from mesoporous silica nanoparticles by pH-sensitive nanovalves
51 pH-operated nanopistons on the surfaces of mesoporous silica nanoparticles
52 Solid-state structures and superstructures of two charged donor-acceptor rotaxanes
ปี พ.ศ. 2552
53 Functionally rigid and degenerate molecular shuttles
54 Inclusion behavior of β-cyclodextrin with bipyridine molecules : factors governing host-guest Inclusion geometries
55 Light-operated mechanized nanoparticles
56 Rigidity-stability relationship in interlocked model complexes containing phenylene-ethynylene-based disubstituted naphthalene and benzene
57 Azobenzene-based light-responsive hydrogel system
58 A bistable pretzelane
59 Docking in metal-organic frameworks
60 Noncovalent functionalization of single-walled carbon nanotubes
ปี พ.ศ. 2551
61 Light-induced charge transfer in pyrene/CdSe-SWNT hybrids
62 Organogel formation by a cholesterol-stoppered bistable [2]rotaxane and its dumbbell precursor
63 Pyrenecyclodextrin-decorated single-walled carbon nanotube field-effect transistors as chemical sensors
64 A redox-switchable α-cyclodextrin-based [2]rotaxane
65 A tunable photosensor
ปี พ.ศ. 2550
66 Construction and DNA condensation of cyclodextrin-based polypseudorotaxanes with anthryl grafts
ปี พ.ศ. 2549
67 Multi[2]rotaxanes with gold nanoparticles as centers
68 Recognition-induced supramolecular porous nanosphere formation from cyclodextrin conjugated by cholic acid
69 Synthesis of bridged and metallobridged bis(β-cyclodextrin)s containing fluorescent oxamidobisbenzoyl linkers and their selective binding towards bile salts
70 Self-assembly behavior of phenyl modified β-cyclodextrins
71 Organic anion recognition of naphthalenesulfonates by steroid-modified β-cyclodextrins : enhanced molecular binding ability and molecular selectivity
72 Nanoarchitectures constructed from resulting polypseudorotaxanes of the β-cyclodextrin/4,4'-dipyridine inclusion complex with Co2+ and Zn2+ coordination centers
73 Bundle-shaped cyclodextrin-Tb nano-supramolecular assembly mediated by C60 : intramolecular energy transfer
ปี พ.ศ. 2548
74 The structures and thermodynamics of complexes between water-soluble calix[4]arenes and dipyridinium ions
75 Assembly behavior of inclusion complexes of β-cyclodextrin with 4-hydroxyazobenzene and 4-aminoazobenzene
76 Supramolecular assembly of gold nanoparticles mediated by polypseudorotaxane with thiolated β-cyclodextrin
77 The construction of a supramolecular polymeric rotaxane from bipyridine-ruthenium and cyclodextrin
78 A water-soluble β-cyclodextrin derivative possessing a fullerene tether as an efficient photodriven DNA-cleavage reagent
79 Synthesis of some selenacrown ethers and the thermodynamic origin of their complexation with C60
80 Spectrophotometric study of fluorescence sensing and selective binding of biochemical substrates by 2,2'-bridged biso(β-cyclodextrin) and its water-soluble fullerene conjugate
ปี พ.ศ. 2547
81 Molecular binding behavior of pyridine-2,6-dicarboxamide-bridged bis(β-cyclodextrin) with oligopeptides : switchable molecular binding mode
82 Binding ability and assembly behavior of β-cyclodextrin complexes with 2,2'-dipyridine and 4,4'-dipyridine
83 Spectrophotometric study of inclusion complexation of aliphatic alcohols by β-cyclodextrins with azobenzene tether
84 Self-assembly behavior of inclusion complex formed by β-cyclodextrin with α-aminopyridine
85 Supramolecular polypseudorotaxane with conjugated polyazomethine prepared directly from two inclusion complexes of β-cyclodextrin with tolidine and phthaldehyde
86 Molecular recognition thermodynamics of steroids by novel oligo(aminoethylamino)-β-cyclodextrins bearing anthryl : enhanced molecular binding ability by co-inclusion complexation
87 Mesoporous carbon nanomaterial prepared directly by the second-side modified cyclodextrin through silica as template
88 Binding behavior of aliphatic oligopeptides by bridged and metallobridged bis(β-cyclodextrin)s bearing an oxamido bis(2-benzoic) carboxyl linker
ปี พ.ศ. 2546
89 Enantioselective recognition of aliphatic amino acids by β-cyclodextrin derivatives bearing aromatic organoselenium moieties on the primary or secondary side
90 Polymeric rotaxane constructed from the inclusion complex of β-cyclodextrin and 4,4'-dipyridine by coordination with nickel(II) ions
91 Molecular self-assembly behavior of mono[6-0-6(4-carboxyl-phenyl)]-β-CD in solution and solid state
ปี พ.ศ. 2545
92 Synthesis of novel indolyl modified β-cyclodextrins and their molecular recognition behavior controlled by the solution's pH value
93 Bis(pseudopolyrotaxane)s possessing copper(II) ions formed by different polymer chains and bis(β-cyclodextrin)s bridged with a 2,2'-bipyridine-4,4'-dicarboxy tether
ปี พ.ศ. 2544
94 Molecular recognition study of β-cyclodextrin and its two derivatives with some aliphatic guests by competitive inclusion method