ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Zhao, Qian
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
และรู้จักในชื่อของ
- Zhao, Qian.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Zhu, Yuhe 1
2 Wang, Wei 1
3 Sun, Lingling 1
4 Yu, Zhiping 1
5 Yu, Hao 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 2