ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Zhao, Jianlin
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Asundi, Anand Krishna 2
2 Di, Jianglei 2
3 Wu, Bingjing 1
4 Qu, Weijuan 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
ผลงานวิจัย