ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Zhao, Guangshe
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
และรู้จักในชื่อของ
- Zhao, Guangshe.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Shi, Luping 1
2 Ding, Jie 1
3 Xu, Yi 1
4 Wen, Changyun 1
5 Wei, Wei 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
ผลงานวิจัย