ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Zhao, Chujun
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- Chouwen Zhu
- Zhu, Chuan.
- Zhou, Chunmei
- Zhi, Chunyi
- Zhao, Chen
- Zhou, Chen.
- Chen Z.-Q.
- Chen Z.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Yang, Yanhui 7
2 Jia, Xinli 6
3 Chen, Yuanting 3
4 Liu, Chang-jun 3
5 Li Y. 3
6 Saraithong P. 3
7 Guo, Zhen 2
8 Zhang, Hua 2
9 Wang, Houpeng 2
10 Tang, Dingyuan 2
11 Chhun N. 2
12 Chen, Yu 2
13 Zhang, Han 2
14 Laohapensang P. 2
15 Zou, Yanhong 2
16 Wen, Shuangchun 2
17 Lu, Shunbin 2
18 Pattanaporn K. 2
19 Khongkhunthian S. 2
20 Aleksejuniene J. 2
21 Huang, Xiao 1
22 Levin A. 1
23 Yin, Zongyou 1
24 Agodoa L. 1
25 Jiang L. 1
26 Yamane, Motoki. 1
27 Hooi L.S. 1
28 Qi, Xiaoying 1
29 Massy Z.A. 1
30 Neal B. 1
31 He, Qiyuan 1
32 Walker R. 1
33 Wu, Shixin 1
34 Kasiske B. 1
35 Gaziano M. 1
36 Landray M.J. 1
37 Baigent C. 1
38 Lau, Raymond 1
39 Ophascharoensuk V. 1
40 Baker S.C. 1
41 Kanjanahaluethai A. 1
42 Jukneliene D. 1
43 Reith C. 1
44 Emberson J. 1
45 Cass A. 1
46 Craig J. 1
47 Krane V. 1
48 Wanner C. 1
49 Wheeler D.C. 1
50 Tomson C. 1
51 Somjai Wangsuphachart 1
52 Wang, Yifan 1
53 Mafham M. 1
54 Tan, Huiteng 1
55 Majoni W. 1
56 Rui, Xianhong 1
57 Herrington W. 1
58 Lewis D. 1
59 Yan, Qingyu 1
60 Zhu, Jixin. 1
61 Wallendszus K. 1
62 Armitage J. 1
63 Baxter A. 1
64 Tobert J. 1
65 Pedersen T. 1
66 Wang, Xin 1
67 Grimm R. 1
68 Chen, Jing 1
69 Dasgupta T. 1
70 Tesar V. 1
71 Borgna, Armando 1
72 Holdaas H. 1
73 Hu, Shuangquan 1
74 Krairittichai U. 1
75 Fellstrom B. 1
76 Wiecek A. 1
77 Shi, Daming 1
78 Gronhagen-Riska C. 1
79 Wang, Chuan 1
80 Chang, Jie 1
81 De Zeeuw D. 1
82 Grobbee D. 1
83 Johnson C.D. 1
84 Feldt-Rasmussen B. 1
85 Patel J. 1
86 Lin, Meng-Fang 1
87 Krutmuang P. 1
88 Wang Y. 1
89 Thakur, Vijay Kumar 1
90 Golberg, Dmitri 1
91 Saenphet K. 1
92 Sim, Raymond 1
93 Andongma A. 1
94 Chua, Ciersiang 1
95 Rashid M. 1
96 Dong Y. 1
97 Aditya, Sheel 1
98 Zeng, Zhiyuan 1
99 Niu C. 1
100 Chantawannakul P. 1
101 Bando, Yoshio 1
102 Knott C. 1
103 Parish S. 1
104 Hill M. 1
105 Wang, Zhiteng 1
106 Bray C. 1
107 Chen Y. 1
108 Chen, Shuqing 1
109 Simpson D. 1
110 Yan, Jian 1
111 Collins R. 1
112 Young A. 1
113 Lee, Pooi See 1
114 Li, Ying 1
115 Sleight P. 1
116 Chen, Hong 1
117 Chen P. 1
118 Wu L.-H. 1
119 Morimoto K. 1
120 Lin A. 1
121 Tateishi Y. 1
122 Niyomdham C. 1
123 Tsai W. 1
124 Shen M. 1
125 Wu W.-J. 1
126 Fishbein M. 1
127 Zhang Y.-C. 1
128 Zhu H.-Y. 1
129 Rubart-Von Der Lohe M. 1
130 Shen C. 1
131 Wang C.-P. 1
132 Lin H. 1
133 Chou L.-Y. 1
134 Medical Research Council (MRC) 1
135 Zhao Y. 1
136 Chinda K. 1
137 Hancock, Peter 1
138 Yan, Yibo 1
139 Chattipakorn N. 1
140 Bednar, Jim 1
141 Tan A. 1
142 Tuda M. 1
143 Chan Y. 1
144 Lin S. 1
145 Buranapanichpan S. 1
146 DTC and Institute for Adaptive and Neural Computation 1
147 Chen L. 1
148 Murugan K. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 2
3 2556 5
4 2555 10
5 2554 2
6 2552 1
7 2550 2
8 2539 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Midgut bacterial communities in the giant Asian honeybee (Apis dorsata) across 4 developmental stages: A comparative study
ปี พ.ศ. 2559
2 Pupal diapause termination in Bactrocera minax: An insight on 20-hydroxyecdysone induced phenotypic and genotypic expressions
3 Intermittent left cervical vagal nerve stimulation damages the stellate ganglia and reduces the ventricular rate during sustained atrial fibrillation in ambulatory dogs
ปี พ.ศ. 2556
4 Mode of delivery, mutans streptococci colonization, and early childhood caries in three- to five-year-old Thai children
5 Third order nonlinear optical property of Bi2Se3
6 Analysis of coupled planar helices with straight-edge connections for application in millimeter-wave TWTs
7 Argon plasma reduced Pt nanocatalysts supported on carbon nanotube for aqueous phase benzyl alcohol oxidation
8 Mode of delivery, mutans streptococci colonization, and early childhood caries in three- to five-year-old Thai children
ปี พ.ศ. 2555
9 Transition-metal-free borylation of aryltriazene mediated by BF3·OEt2.
10 Synthesis of Fe3O4 and Pt nanoparticles on reduced graphene oxide and their use as a recyclable catalyst
11 Epoxidation of trans-stilbene and cis-cyclooctene over mesoporous vanadium catalysts : support composition and pore structure effect
12 Toward the decoration of Pt nanoparticles supported on carbon nanotubes with Fe oxides and its effect on the catalytic reaction
13 Palladium nanoparticles supported on manganese oxide–CNT composites for solvent-free aerobic oxidation of alcohols : tuning the properties of Pd active sites using MnOx
14 Nanoporous platinum grown on nickel foam by facile plasma reduction with enhanced electro-catalytic performance
15 Wavelength-tunable picosecond soliton fiber laser with topological insulator : Bi2Se3 as a mode locker
16 Novel polymer nanocomposites from bioinspired green aqueous functionalization of BNNTs
17 Formation of monometallic Au and Pd and bimetallic Au–Pd nanoparticles confined in mesopores via Ar glow-discharge plasma reduction and their catalytic applications in aerobic oxidation of benzyl alcohol
18 Investigation of reactions of Aryl Triazene/Diazene and their application for synthesis of Arylboronic esters and Diazaheterocycles.
ปี พ.ศ. 2554
19 Neural mechanisms for face and orientation aftereffects
20 The effects of lowering LDL cholesterol with simvastatin plus ezetimibe in patients with chronic kidney disease (Study of Heart and Renal Protection): A randomised placebo-controlled trial
ปี พ.ศ. 2552
21 A novel host shift and invaded range of a seed predator, Acanthoscelides macrophthalmus (Coleoptera: Chrysomelidae: Bruchinae), of an invasive weed, Leucaena leucocephala
ปี พ.ศ. 2550
22 QoS-aware discovery of web services.
23 Membrane topology of murine coronavirus replicase nonstructural protein 3
ปี พ.ศ. 2539
24 Flumazenil in the treatment of cirrhotic patients with hepatic encephalopathy : a randomized double-blind clinical trial