ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Zhang, Xiuqing.
หน่วยงาน Central Queensland University, Australia
และรู้จักในชื่อของ
- Zhang, Xiuqing
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2554 1
3 2553 1
4 2552 2
5 2551 2