ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Zhang, Wenjing
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chen, Peng 1
2 Huang, Wei 1
3 Long, Qing 1
4 Wei, Ang 1
5 Dong, Xiaochen 1
6 Chang, Chia-Seng 1
7 Shi, Yumeng 1
8 Su, Ching-Yuan 1
9 Lin, Yu-Chuan 1
10 Chang, Mu-Tung 1
11 Zhang, Hua 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 1