ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Zhang, Qing
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Xiong, Qihua 16
2 Sum, Tze Chien 8
3 Yin, Zongyou 7
4 Zhang, Hua 7
5 Wang, Xinghui 7
6 Liu, Xinfeng 7
7 Fan, Yu 6
8 Susantyoko, Rahmat Agung 4
9 Xiao, Qizhen 4
10 Boey, Freddy Yin Chiang 3
11 Sun, Leimeng 3
12 Huang, Kai 3
13 Utama, Muhammad Iqbal Bakti 3
14 Demir, Hilmi Volkan 3
15 Zhang, Jun 3
16 Sun, Fu 2
17 Jiang, Jie 2
18 Seet, Boon-Chong 2
19 Gao, Tian 2
20 Fong, A. C. M. 2
21 Zhang, Qichun 2
22 Mathews, Nripan 2
23 Xiao, Jinchong 2
24 Foh, Chuan Heng 2
25 Zhong, Jianxin 2
26 Ma, Jan 2
27 He, Qiyuan 2
28 Pey, Kin Leong 2
29 Xing, Guichuan 2
30 Arbiol, Jordi 2
31 Chen, Xiaodong 2
32 Huang, Xiao 2
33 Zhang, Kang 2
34 Mata, Maria de la 2
35 Wang, Shijie 2
36 Wong, Lai Mun 2
37 Baillargeat, Dominique 2
38 Yang, Zhong-Jian 1
39 Wang, Ya-Lan 1
40 Zhong, Yu-Ting 1
41 Zhang, Yafei 1
42 Cheng, Zi-Qiang 1
43 Wang, Jian 1
44 Wang, Qu-Quan 1
45 Wen, Xinglin 1
46 Wang, Zhongzheng 1
47 Magen, Cesar 1
48 Zhang, X. X. 1
49 Huang, Yinxi 1
50 Gao, Pingqi 1
51 Wu, Jumiati 1
52 Cao, Xiehong 1
53 Zou, Jianping 1
54 Nan, Fan 1
55 Pui, Tze Sian 1
56 Tobing, Landobasa Y. M. 1
57 Zhang, Dao Hua 1
58 Tjahjana, Liliana 1
59 Gui, Ee Ling 1
60 Guo, Jun 1
61 Yang, Liwen 1
62 Huang, Yizhong 1
63 Govorov, Alexander O. 1
64 Sun, Xiao Wei 1
65 Sudibya, Herry Gunadi 1
66 Zhang, Yaozhong 1
67 Chen, Peng 1
68 Geng, Huijuan 1
69 Sun, Handong 1
70 Guzelturk, Burak 1
71 Ye, Feng 1
72 Duan, Li Franklin 1
73 Shi, Yumeng 1
74 Fam, Derrick Wen Hui 1
75 Yip, Jing Ngei 1
76 Ji, Yun 1
77 Yu, Guannan 1
78 Tok, Alfred Iing Yoong 1
79 Wang, Jianbo 1
80 Jia, Shuangfeng 1
81 Ben Aziza, Zeineb 1
82 Agung Susantyoko, Rahmat 1
83 Chong, Wee Kiang 1
84 Wu, Yuechao 1
85 Liu, Yun 1
86 Gan, Chee Kwan 1
87 Ha, Son Tung 1
88 Huan, Alfred Cheng Hon 1
89 Giovanni, David 1
90 Jiang, Lin 1
91 Marzari, Nicola 1
92 Nasir, Enina Ayu Ahmad 1
93 Chen, Zhi Ning 1
94 Teng, Jing Hua 1
95 Wu, Steve Qing Yang 1
96 Ling, Xing Yi 1
97 Dodson, Stephanie 1
98 Li, Guangyuan 1
99 Bakti Utama, Muhammad Iqbal 1
100 Pan, Jun 1
101 Teo, Edwin Hang Tong 1
102 Tay, Beng Kang 1
103 Stellacci, Francesco 1
104 Yap, Ray Chin Chong 1
105 Olivier, Aurelien 1
106 Chen, Yang 1
107 Zeng, Zhiyuan 1
108 Wan, Qing 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 13
2 2556 11
3 2555 14
4 2554 3
5 2553 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 Near-infrared active metamaterials and their applications in tunable surface-enhanced Raman scattering
2 Manipulating nonlinear emission and cooperative effect of CdSe/ZnS quantum dots by coupling to a silver nanorod complex cavity
3 Vertically aligned CNT-supported thick Ge films as high-performance 3D anodes for lithium ion batteries
4 Advances in conceptual electronic nanodevices based on 0D and 1D nanomaterials
5 Excitonics of semiconductor quantum dots and wires for lighting and displays
6 Sub-100-nm sized silver split ring resonator metamaterials with fundamental magnetic resonance in the middle visible spectrum
7 Direct measurement of coherent phonon dynamics in solution-processed stibnite thin films
8 Germanium coated vertically-aligned multiwall carbon nanotubes as lithium-ion battery anodes
9 Stable cyclic performance of nickel oxide–carbon composite anode for lithium-ion batteries
10 Synthesis of organic-inorganic lead halide perovskite nanoplatelets : towards high-performance perovskite solar cells and optoelectronic devices
11 Large scale low cost fabrication of diameter controllable silicon nanowire arrays
12 Graphene/mica based ammonia gas sensors
13 Elucidating the localized plasmonic enhancement effects from a single Ag nanowire in organic solar cells
ปี พ.ศ. 2556
14 Tailoring the lasing modes in semiconductor nanowire cavities using intrinsic self-absorption
15 Size-dependent exciton recombination dynamics in single CdS nanowires beyond the quantum confinement regime
16 Vertically aligned gold nanorod monolayer on arbitrary substrates : self-assembly and femtomolar detection of food contaminants
17 Transparent junctionless electric-double-layer transistors gated by a reinforced chitosan-based biopolymer electrolyte
18 Three-dimensional network current collectors supported Si nanowires for lithium-ion battery applications
19 Thermal oxidation of Ni films for p-type thin-film transistors
20 The growth of ultralong ZnTe micro/nanostructures : the influence of polarity and twin direction on the morphogenesis of nanobelts and nanosheets
21 Binder-free Si nanoparticles@carbon nanofiber fabric as energy storage material
22 Complementary logic gate arrays based on carbon nanotube network transistors
23 Layer thinning and etching of mechanically exfoliated MoS2 nanosheets by thermal annealing in air
24 Sputtered nickel oxide on vertically-aligned multiwall carbon nanotube arrays for lithium-ion batteries
ปี พ.ศ. 2555
25 Fluorophore-doped core–multishell spherical plasmonic nanocavities : resonant energy transfer toward a loss compensation
26 Fabrication of single- and multilayer MoS2 film-based field-effect transistors for sensing NO at room temperature
27 Optical identification of single- and few-layer MoS2 sheets
28 Epitaxial II–VI tripod nanocrystals : a generalization of van der Waals epitaxy for nonplanar polytypic nanoarchitectures
29 Ultra-thin and flat mica as gate dielectric layers
30 Diameter effect on the sidewall functionalization of single-walled carbon nanotubes by addition of dichlorocarbene
31 From bulk to monolayer MoS2 : evolution of Raman scattering
32 Fabrication of graphene nanomesh by using an anodic aluminum oxide membrane as a template
33 Composition-tunable vertically aligned CdSxSe1-x nanowire arrays via van der Waals epitaxy : investigation of optical properties and photocatalytic behavior
34 Electric-field-dependent photoconductivity in CdS nanowires and nanobelts : exciton ionization, Franz–Keldysh, and Stark effects
35 Highly enhanced exciton recombination rate by strong electron–phonon coupling in single ZnTe nanobelt
36 Novel silicon–nickel cone arrays for high performance LIB anodes
37 Surface plasmon enhanced optical transmission through subwavelength apertures with carbon nanotubes
38 Variable elasticity spring-relaxation: improving the accuracy of localization for WSNs with unknown path loss exponent
ปี พ.ศ. 2554
39 Chemical reaction between Ag nanoparticles and TCNQ microparticles in aqueous solution
40 Single-layer MoS2 phototransistors
41 Hybrid RF mapping and Kalman filtered spring relaxation for sensor network localization
ปี พ.ศ. 2553
42 Non-invasive detection of cellular bioelectricity based on carbon nanotube devices for high-throughput drug screening
43 Postchemistry of organic particles : when TTF microparticles meet TCNQ microstructures in aqueous solution