ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Zhang, Qichun
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Zhang, Hua 26
2 Boey, Freddy Yin Chiang 17
3 Xiao, Jinchong 15
4 Yan, Qingyu 13
5 Gao, Junkuo 13
6 Ma, Jan 9
7 Yin, Zongyou 9
8 Wu, Yuechao 7
9 Xiong, Wei-Wei 6
10 Wudl, Fred 6
11 Huang, Ling 6
12 Huang, Xiao 6
13 Wei, Fengxia 5
14 Sun, Xiaowei 5
15 Kloc, Christian 5
16 Zhou, Xiaozhu 5
17 Zhao, Yanli 5
18 Ye, Kaiqi 5
19 Huo, Fengwei 5
20 Yang, Hui Ying 4
21 Zhu, Jixin 4
22 He, Qiyuan 4
23 Wang, Zhijuan 4
24 Zhao, Yang 4
25 Huang, Wei 4
26 Lee, Pooi See 3
27 Liu, Xiaogang 3
28 Guo, Jun 3
29 Tan, Ke Jie 3
30 Wong, Jen It 3
31 Zhang, Juan 3
32 Li, Junbo 3
33 Tok, Alfred Iing Yoong 3
34 Chen, Zhong 3
35 Chen, Peng 3
36 Ji, Li 2
37 Zhang, Qing 2
38 Lao, Luciana Lisa 2
39 Xue, Can 2
40 Tantang, Hosea 2
41 Yu, Lingmin 2
42 Kyaw, Aung Ko Ko 2
43 Huang, Yizhong 2
44 Chen, Hongyu 2
45 Teng, Xue 2
46 Tan, Huiteng 2
47 Wu, Jiansheng 2
48 Doung, Hieu M. 2
49 Gu, Pei-Yang 2
50 Xu, Qing-Feng 2
51 Yang, Bo 2
52 Liu, Dayong 2
53 Zhang, Wenyu 2
54 Zhou, Feng 2
55 Tay, Qiuling 2
56 Rakesh, Ganguly 2
57 Zhao, Jianfeng 2
58 Zhou, Yi 2
59 Tay, Yee Yan 2
60 Hu, Benlin 2
61 Wang, Jiangxin 2
62 Wang, Yue 2
63 Divayana, Yoga 2
64 Huang, Xin 2
65 Chen, Wangqiao 2
66 Hu, Fangzhong 2
67 Yang, Yanli 2
68 Han, Yu 2
69 Pei, Wenbo 2
70 Li, Shuzhou 2
71 Yan, Qinyu 2
72 Wu, Tom 2
73 Fan, Qu-Li 2
74 Zhang, Huacheng 2
75 Yao, Cheng 2
76 Azuma, Yasuo 1
77 Qiao, Fen 1
78 Shi, Wenxiong 1
79 Majima, Yutaka 1
80 Kanatzidis, Mercouri G. 1
81 Hu, Xiao 1
82 Chan-Park, Mary B. 1
83 Yang, Guocheng 1
84 Malliakas, Christos D. 1
85 Qi, Xiaoying 1
86 Su, Haibin 1
87 Blair, Richard G. 1
88 Zhao, Yu 1
89 Wei, Jun 1
90 Wei, Yanyan 1
91 Capobianco, John A 1
92 Hu, Wenbo 1
93 Kusuma, Damar Yoga 1
94 Demir, Hilmi Volkan 1
95 Cao, Shao-Wen 1
96 Tiekink, Edward R. T. 1
97 Yeo, Sing Ning 1
98 Wu, Tao 1
99 Ke, Lin 1
100 Mun, Peter Choon Sze 1
101 Zhang, You-Hao 1
102 Aratani, Naoki 1
103 Zou, Binghua 1
104 Chen, Yongsheng 1
105 Cao, Xiehong 1
106 Shi, Wenhui 1
107 Suzuki, Mitsuharu 1
108 Yamada, Hiroko 1
109 Naccache, Rafik 1
110 Rui, Xianhong 1
111 Lau, Raymond 1
112 Miao, Jianwei 1
113 Shi, Yumeng 1
114 Du, Yaping 1
115 Chen, Jing 1
116 Xiao, Ni 1
117 Zhao, Weiyun 1
118 Fan, Shufen 1
119 Liu, Shuwei 1
120 Yu, Cui 1
121 Zhao, Xinbing 1
122 Ge, Jian-Feng 1
123 Lim, Tuti Mariana 1
124 Chen, Chunping 1
125 Xu, Rong 1
126 Hu, Zheng 1
127 Liu, Xinfeng 1
128 Chye, Joachim Loo Say 1
129 Feng, Yuhua 1
130 Yu, Lingling 1
131 Yam, Joey Kuok Hoong 1
132 Yang, Liang 1
133 Zhang, Jun 1
134 Srinivasan, Madhavi 1
135 Ganguly, Rakesh 1
136 Wang, Yuxi 1
137 Ajayan, Pulickel M. 1
138 Ding, Jun 1
139 Wang, Victor Bochuan 1
140 Chua, Song-Lin 1
141 Cao, Wenfang 1
142 Peng, Shengjie 1
143 Yang, Hongfen 1
144 Zeng, Tao 1
145 He, Mi 1
146 Ng, Verena Zi Yun 1
147 Zhao, Yuliang 1
148 Huan, Alfred Cheng Hon 1
149 Sum, Tze Chien 1
150 Wu, Haichen 1
151 Tan, Si Yu 1
152 Lv, Yunbo 1
153 Yu, Hong 1
154 Niu, Li 1
155 Wang, Lianhui 1
156 Tan, Melvin Wei Jun 1
157 Tian, Yufeng 1
158 Hoo, Yuan Shyuan 1
159 Zhang, Zhonghan 1
160 Bo, Liedberg 1
161 Wang, Shuchao 1
162 Huang, Jingfeng 1
163 Wei, Wei 1
164 Zeng, Zhiyuan 1
165 Kanhere, Pushkar D. 1
166 Rawat, Rajdeep Singh 1
167 Lin, Zongqiong 1
168 Wang, Chenyuan 1
169 Xie, Linghai 1
170 Zeng, Zhi 1
171 Soh, Jiayun Bethia 1
172 Liang, Jing 1
173 Sun, Peng-Ju 1
174 Ong, Lijin 1
175 Qian, Yan 1
176 Yi, Ming-Dong 1
177 Shi, Nai-En 1
178 Zhu, Yihan 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2557 9
3 2556 9
4 2555 21
5 2554 10
6 2553 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 Rewritable multilevel memory performance of a tetraazatetracene donor-acceptor derivative with good endurance
2 Threading chalcogenide layers with polymer chains
3 Nanostructured conjugated ladder polymers for stable and fast lithium storage anodes with high-capacity
ปี พ.ศ. 2557
4 Pyridinium-fused pyridinone : a novel “turn-on” fluorescent chemodosimeter for cyanide
5 Surfactant-thermal method to synthesize a novel two-dimensional oxochalcogenide
6 Synthesis, characterization, and non-volatile memory device application of an N-substituted heteroacene
7 Understanding the electronic structure of larger azaacenes through DFT calculations
8 Synthesis, characterization, and sensing behavior of an N-heteropentacene
9 Synergistic microbial consortium for bioenergy generation from complex natural energy sources
10 Carbon nanotube-encapsulated noble metal nanoparticle hybrid as a cathode material for Li-oxygen batteries
11 Inorganic-organic hybrid nanoprobe for NIR-excited imaging of hydrogen sulfide in cell cultures and inflammation in a mouse model
12 Rhodamine-modified upconversion nanophosphors for ratiometric detection of hypochlorous acid in aqueous solution and living cells
ปี พ.ศ. 2556
13 Synthesis of porous amorphous FePO4 nanotubes and their lithium storage properties
14 Molecule-based water-oxidation catalysts (WOCs) : cluster-size-dependent dye-sensitized polyoxometalates for visible-light-driven O2 evolution
15 A new V-shaped organic fluorescent compound integrated with crystallization-induced emission enhancement and intramolecularcharge transfer
16 A novel heteroacene, 2-(2,3,4,5-tetrafluorophenyl)-1H-imidazo[4,5-b]phenazine as a multi-response sensor for F− detection
17 Tuning metal–carboxylate coordination in crystalline metal–organic frameworks through surfactant media
18 Synthesis, physical properties, and self-assembly of a novel asymmetric aroyleneimidazophenazine
19 Synthesis, physical properties, and anion recognition of two novel larger azaacenes : benzannelated hexazaheptacene and benzannelated N,N'-dihydrohexazaheptacene
20 Synthesis, characterization, and nonvolatile ternary memory behavior of a larger heteroacene with nine linearly fused rings and two different heteroatoms
21 Cover picture : a concise method for synthesizing 1,4,8,11-tetraaza-6,13-dioxapentacene derivatives (Asian J. Org. Chem. 10/2013)
ปี พ.ศ. 2555
22 Comparative studies on single-layer reduced graphene oxide films obtained by electrochemical reduction and hydrazine vapor reduction
23 Experimental and theoretical studies on pyrene-grafted polyoxometalate hybrid
24 Crystal structure and phototransistor behavior of N-substituted heptacence
25 One stone kills four birds : a novel diazaperinone 12H-pyrazino[2′,3′:3,4]pyrrolo[1,2-a]perimidin-12-one recognizes four different metal ions
26 Kinetically controlled assembly of a spirocyclic aromatic hydrocarbon into polyhedral micro/nanocrystals
27 Dye-sensitized solar cell goes solid
28 Cationic quaternary chalcohalide nanobelts : Hg4In2Q3Cl8 (Q = S, Se, Te)
29 Real-time DNA detection using Pt nanoparticle-decorated reduced graphene oxide field-effect transistors
30 In situ formation of new organic ligands to construct two novel self-charge-transfer Pb(ii)-based frameworks
31 Approaching a stable, green twisted heteroacene through “clean reaction” strategy
32 Synthesis and physical properties of four hexazapentacene derivatives
33 Lanthanide-doped NaxScF3+ x nanocrystals : crystal structure evolution and multicolor tuning
34 Co-assembly of Zn(SPh)2 and organic linkers into helical and zig-zag polymer chains
35 Dye-sensitized solar cell with a pair of carbon-based electrodes
36 Synthesis, crystal structure, and optical properties of a three-dimensional quaternary Hg–In–S–Cl chalcohalide : Hg7InS6Cl5
37 Synthesis and structure characterization of a stable nonatwistacene
38 Synthesis, structure, physical properties, and displacement current measurement of an n-type organic semiconductor: 2:3,5:6-Bis(1,1-dicyanoethylene-2,2-dithiolate)-quinone
39 “Clean reaction” strategy to approach a stable, green Heptatwistacene containing a single terminal pyrene unit
40 Nitrogen-doped carbon nanotube-based bilayer thin film as transparent counter electrode for Dye-Sensitized Solar Cells (DSSCs)
41 Synthesis, structure, and physical properties of 5,7,14,16-Tetraphenyl-8:9,12:13-bisbenzo-hexatwistacene
42 Flexible carbon nanotube papers with improved thermoelectric properties
ปี พ.ศ. 2554
43 Label-free, electrochemical detection of methicillin-resistant staphylococcus aureus DNA with reduced graphene oxide-modified electrodes
44 Preparation, characterization, and photoswitching/light-emitting behaviors of coronene nanowires
45 Postchemistry of organic microrods : thermopolymerization in aqueous solution
46 Synthesis, characterization, and physical properties of a conjugated heteroacene: 2-methyl-1,4,6,7,8,9-hexaphenylbenz(g)isoquinolin-3(2H)-one (BIQ)
47 Postchemistry of inorganic–organic hybrid particles in aqueous solution : metal–cation exchange
48 Chemical reaction between Ag nanoparticles and TCNQ microparticles in aqueous solution
49 Graphene-based materials : synthesis, characterization, properties, and applications
50 Synthesis, characterization, self-assembly, and physical properties of 11-Methylbenzo[d]pyreno[4,5- b]furan
51 Shape-controlled micro/nanostructures of 9,10-diphenylanthracene (DPA) and their application in light-emitting devices
52 Preparation of novel 3D graphene networks for supercapacitor applications
ปี พ.ศ. 2553
53 Electrochemical deposition of Pt nanoparticles on carbon nanotube patterns for glucose detection
54 Synthesis, structure, and optoelectronic properties of a new twistacene 1,2,3,4,6,13-hexaphenyl-7 : 8,11 : 12-bisbenzo-pentacene
55 Reduced graphene oxide films used as matrix of MALDI-TOF-MS for detection of octachlorodibenzo-p-dioxin
56 Electrochemical deposition of ZnO nanorods on transparent reduced graphene oxide electrodes for hybrid solar cells
57 Generation of dual patterns of metal oxide nanomaterials based on seed-mediated selective growth
58 Postchemistry of organic particles : when TTF microparticles meet TCNQ microstructures in aqueous solution
59 Synthesis, characterization, and bipolar transporting behavior of a new twisted polycyclic aromatic hydrocarbon: 1′,4′-Diphenyl-naphtho-(2′.3′:1.2)-pyrene-6′-nitro-7′-methyl carboxylate