ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Zhang, Qichun
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Zhang, Hua 26
2 Boey, Freddy Yin Chiang 17
3 Xiao, Jinchong 15
4 Gao, Junkuo 13
5 Yan, Qingyu 13
6 Yin, Zongyou 9
7 Ma, Jan 9
8 Wu, Yuechao 7
9 Huang, Ling 6
10 Huang, Xiao 6
11 Wudl, Fred 6
12 Xiong, Wei-Wei 6
13 Zhao, Yanli 5
14 Zhou, Xiaozhu 5
15 Sun, Xiaowei 5
16 Huo, Fengwei 5
17 Ye, Kaiqi 5
18 Kloc, Christian 5
19 Wei, Fengxia 5
20 He, Qiyuan 4
21 Yang, Hui Ying 4
22 Wang, Zhijuan 4
23 Huang, Wei 4
24 Zhu, Jixin 4
25 Zhao, Yang 4
26 Chen, Peng 3
27 Li, Junbo 3
28 Chen, Zhong 3
29 Lee, Pooi See 3
30 Guo, Jun 3
31 Wong, Jen It 3
32 Zhang, Juan 3
33 Liu, Xiaogang 3
34 Tan, Ke Jie 3
35 Tok, Alfred Iing Yoong 3
36 Fan, Qu-Li 2
37 Chen, Wangqiao 2
38 Yao, Cheng 2
39 Tay, Yee Yan 2
40 Zhao, Jianfeng 2
41 Rakesh, Ganguly 2
42 Hu, Fangzhong 2
43 Yan, Qinyu 2
44 Zhou, Yi 2
45 Han, Yu 2
46 Yu, Lingmin 2
47 Kyaw, Aung Ko Ko 2
48 Hu, Benlin 2
49 Doung, Hieu M. 2
50 Divayana, Yoga 2
51 Yang, Yanli 2
52 Li, Shuzhou 2
53 Zhang, Huacheng 2
54 Wu, Tom 2
55 Pei, Wenbo 2
56 Zhang, Qing 2
57 Ji, Li 2
58 Lao, Luciana Lisa 2
59 Huang, Yizhong 2
60 Xue, Can 2
61 Chen, Hongyu 2
62 Wu, Jiansheng 2
63 Wang, Jiangxin 2
64 Tantang, Hosea 2
65 Zhou, Feng 2
66 Tay, Qiuling 2
67 Gu, Pei-Yang 2
68 Tan, Huiteng 2
69 Yang, Bo 2
70 Wang, Yue 2
71 Zhang, Wenyu 2
72 Xu, Qing-Feng 2
73 Teng, Xue 2
74 Huang, Xin 2
75 Liu, Dayong 2
76 Ganguly, Rakesh 1
77 Wang, Yuxi 1
78 Ajayan, Pulickel M. 1
79 Lv, Yunbo 1
80 Lin, Zongqiong 1
81 Ding, Jun 1
82 Wang, Chenyuan 1
83 Xie, Linghai 1
84 Zeng, Zhi 1
85 Soh, Jiayun Bethia 1
86 Yu, Hong 1
87 Chua, Song-Lin 1
88 Liang, Jing 1
89 Wang, Victor Bochuan 1
90 Huan, Alfred Cheng Hon 1
91 Sum, Tze Chien 1
92 Wu, Haichen 1
93 Liu, Xinfeng 1
94 Yang, Liang 1
95 Feng, Yuhua 1
96 Zhang, Jun 1
97 Chye, Joachim Loo Say 1
98 Yu, Lingling 1
99 Yam, Joey Kuok Hoong 1
100 Srinivasan, Madhavi 1
101 Niu, Li 1
102 Zhu, Yihan 1
103 Naccache, Rafik 1
104 Wang, Shuchao 1
105 Huang, Jingfeng 1
106 Wei, Wei 1
107 Hu, Wenbo 1
108 Capobianco, John A 1
109 Tan, Si Yu 1
110 Wei, Jun 1
111 Blair, Richard G. 1
112 Wei, Yanyan 1
113 Zeng, Zhiyuan 1
114 Bo, Liedberg 1
115 Ong, Lijin 1
116 Rawat, Rajdeep Singh 1
117 Qian, Yan 1
118 Yi, Ming-Dong 1
119 Shi, Nai-En 1
120 Kanhere, Pushkar D. 1
121 Hoo, Yuan Shyuan 1
122 Zhang, Zhonghan 1
123 Wang, Lianhui 1
124 Tan, Melvin Wei Jun 1
125 Tian, Yufeng 1
126 Sun, Peng-Ju 1
127 Ke, Lin 1
128 Tiekink, Edward R. T. 1
129 Mun, Peter Choon Sze 1
130 Cao, Shao-Wen 1
131 Yeo, Sing Ning 1
132 Wu, Tao 1
133 Hu, Xiao 1
134 Shi, Wenxiong 1
135 Su, Haibin 1
136 Majima, Yutaka 1
137 Azuma, Yasuo 1
138 Qiao, Fen 1
139 Demir, Hilmi Volkan 1
140 Kusuma, Damar Yoga 1
141 Chen, Yongsheng 1
142 Aratani, Naoki 1
143 Cao, Xiehong 1
144 Shi, Wenhui 1
145 Shi, Yumeng 1
146 Zou, Binghua 1
147 Suzuki, Mitsuharu 1
148 Rui, Xianhong 1
149 Lau, Raymond 1
150 Miao, Jianwei 1
151 Yamada, Hiroko 1
152 Qi, Xiaoying 1
153 Malliakas, Christos D. 1
154 Ge, Jian-Feng 1
155 Du, Yaping 1
156 Lim, Tuti Mariana 1
157 Zhang, You-Hao 1
158 Chen, Chunping 1
159 He, Mi 1
160 Zeng, Tao 1
161 Ng, Verena Zi Yun 1
162 Peng, Shengjie 1
163 Cao, Wenfang 1
164 Yang, Hongfen 1
165 Xu, Rong 1
166 Zhao, Xinbing 1
167 Zhao, Yu 1
168 Hu, Zheng 1
169 Chan-Park, Mary B. 1
170 Kanatzidis, Mercouri G. 1
171 Yang, Guocheng 1
172 Liu, Shuwei 1
173 Fan, Shufen 1
174 Yu, Cui 1
175 Xiao, Ni 1
176 Chen, Jing 1
177 Zhao, Weiyun 1
178 Zhao, Yuliang 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2557 9
3 2556 9
4 2555 21
5 2554 10
6 2553 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 Rewritable multilevel memory performance of a tetraazatetracene donor-acceptor derivative with good endurance
2 Threading chalcogenide layers with polymer chains
3 Nanostructured conjugated ladder polymers for stable and fast lithium storage anodes with high-capacity
ปี พ.ศ. 2557
4 Pyridinium-fused pyridinone : a novel “turn-on” fluorescent chemodosimeter for cyanide
5 Surfactant-thermal method to synthesize a novel two-dimensional oxochalcogenide
6 Synthesis, characterization, and non-volatile memory device application of an N-substituted heteroacene
7 Understanding the electronic structure of larger azaacenes through DFT calculations
8 Synthesis, characterization, and sensing behavior of an N-heteropentacene
9 Synergistic microbial consortium for bioenergy generation from complex natural energy sources
10 Carbon nanotube-encapsulated noble metal nanoparticle hybrid as a cathode material for Li-oxygen batteries
11 Inorganic-organic hybrid nanoprobe for NIR-excited imaging of hydrogen sulfide in cell cultures and inflammation in a mouse model
12 Rhodamine-modified upconversion nanophosphors for ratiometric detection of hypochlorous acid in aqueous solution and living cells
ปี พ.ศ. 2556
13 Synthesis of porous amorphous FePO4 nanotubes and their lithium storage properties
14 Molecule-based water-oxidation catalysts (WOCs) : cluster-size-dependent dye-sensitized polyoxometalates for visible-light-driven O2 evolution
15 A new V-shaped organic fluorescent compound integrated with crystallization-induced emission enhancement and intramolecularcharge transfer
16 A novel heteroacene, 2-(2,3,4,5-tetrafluorophenyl)-1H-imidazo[4,5-b]phenazine as a multi-response sensor for F− detection
17 Tuning metal–carboxylate coordination in crystalline metal–organic frameworks through surfactant media
18 Synthesis, physical properties, and self-assembly of a novel asymmetric aroyleneimidazophenazine
19 Synthesis, physical properties, and anion recognition of two novel larger azaacenes : benzannelated hexazaheptacene and benzannelated N,N'-dihydrohexazaheptacene
20 Synthesis, characterization, and nonvolatile ternary memory behavior of a larger heteroacene with nine linearly fused rings and two different heteroatoms
21 Cover picture : a concise method for synthesizing 1,4,8,11-tetraaza-6,13-dioxapentacene derivatives (Asian J. Org. Chem. 10/2013)
ปี พ.ศ. 2555
22 Comparative studies on single-layer reduced graphene oxide films obtained by electrochemical reduction and hydrazine vapor reduction
23 Experimental and theoretical studies on pyrene-grafted polyoxometalate hybrid
24 Crystal structure and phototransistor behavior of N-substituted heptacence
25 One stone kills four birds : a novel diazaperinone 12H-pyrazino[2′,3′:3,4]pyrrolo[1,2-a]perimidin-12-one recognizes four different metal ions
26 Kinetically controlled assembly of a spirocyclic aromatic hydrocarbon into polyhedral micro/nanocrystals
27 Dye-sensitized solar cell goes solid
28 Cationic quaternary chalcohalide nanobelts : Hg4In2Q3Cl8 (Q = S, Se, Te)
29 Real-time DNA detection using Pt nanoparticle-decorated reduced graphene oxide field-effect transistors
30 In situ formation of new organic ligands to construct two novel self-charge-transfer Pb(ii)-based frameworks
31 Approaching a stable, green twisted heteroacene through “clean reaction” strategy
32 Synthesis and physical properties of four hexazapentacene derivatives
33 Lanthanide-doped NaxScF3+ x nanocrystals : crystal structure evolution and multicolor tuning
34 Co-assembly of Zn(SPh)2 and organic linkers into helical and zig-zag polymer chains
35 Dye-sensitized solar cell with a pair of carbon-based electrodes
36 Synthesis, crystal structure, and optical properties of a three-dimensional quaternary Hg–In–S–Cl chalcohalide : Hg7InS6Cl5
37 Synthesis and structure characterization of a stable nonatwistacene
38 Synthesis, structure, physical properties, and displacement current measurement of an n-type organic semiconductor: 2:3,5:6-Bis(1,1-dicyanoethylene-2,2-dithiolate)-quinone
39 “Clean reaction” strategy to approach a stable, green Heptatwistacene containing a single terminal pyrene unit
40 Nitrogen-doped carbon nanotube-based bilayer thin film as transparent counter electrode for Dye-Sensitized Solar Cells (DSSCs)
41 Synthesis, structure, and physical properties of 5,7,14,16-Tetraphenyl-8:9,12:13-bisbenzo-hexatwistacene
42 Flexible carbon nanotube papers with improved thermoelectric properties
ปี พ.ศ. 2554
43 Label-free, electrochemical detection of methicillin-resistant staphylococcus aureus DNA with reduced graphene oxide-modified electrodes
44 Preparation, characterization, and photoswitching/light-emitting behaviors of coronene nanowires
45 Postchemistry of organic microrods : thermopolymerization in aqueous solution
46 Synthesis, characterization, and physical properties of a conjugated heteroacene: 2-methyl-1,4,6,7,8,9-hexaphenylbenz(g)isoquinolin-3(2H)-one (BIQ)
47 Postchemistry of inorganic–organic hybrid particles in aqueous solution : metal–cation exchange
48 Chemical reaction between Ag nanoparticles and TCNQ microparticles in aqueous solution
49 Graphene-based materials : synthesis, characterization, properties, and applications
50 Synthesis, characterization, self-assembly, and physical properties of 11-Methylbenzo[d]pyreno[4,5- b]furan
51 Shape-controlled micro/nanostructures of 9,10-diphenylanthracene (DPA) and their application in light-emitting devices
52 Preparation of novel 3D graphene networks for supercapacitor applications
ปี พ.ศ. 2553
53 Electrochemical deposition of Pt nanoparticles on carbon nanotube patterns for glucose detection
54 Synthesis, structure, and optoelectronic properties of a new twistacene 1,2,3,4,6,13-hexaphenyl-7 : 8,11 : 12-bisbenzo-pentacene
55 Reduced graphene oxide films used as matrix of MALDI-TOF-MS for detection of octachlorodibenzo-p-dioxin
56 Electrochemical deposition of ZnO nanorods on transparent reduced graphene oxide electrodes for hybrid solar cells
57 Generation of dual patterns of metal oxide nanomaterials based on seed-mediated selective growth
58 Postchemistry of organic particles : when TTF microparticles meet TCNQ microstructures in aqueous solution
59 Synthesis, characterization, and bipolar transporting behavior of a new twisted polycyclic aromatic hydrocarbon: 1′,4′-Diphenyl-naphtho-(2′.3′:1.2)-pyrene-6′-nitro-7′-methyl carboxylate