ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Zhang, Ning
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
และรู้จักในชื่อของ
- Zhang, Ning.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chen, Jing 1
2 Chen, Yong 1
3 Chen, Guo Song 1
4 Zhao, Yanli 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2552 1
3 2549 1