ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Zhang, Jinying
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Shinohara, Hisanori 1
2 Kitaura, Ryo 1
3 Miyata, Yasumitsu 1
4 Zhou, Feng 1
5 Su, Haibin 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
ผลงานวิจัย