ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Zhang, Jiliang
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
และรู้จักในชื่อของ
- Zhang, Ji Liang.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Huang, Wei Min 2
2 Ding, Zheng 2
3 Wu, Xuelian 1
4 Zhao, Yong 1
5 Purnawali, Hendra 1
6 Zhao, Y. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2553 1