ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Zhang, Fan
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
และรู้จักในชื่อของ
- Zhang, Fan.
- Zheng, Feei Ma
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 1
3 2557 1
4 2556 2
5 2555 2
6 2554 1
7 2552 1
8 2550 2