ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Zhang, Chi
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
และรู้จักในชื่อของ
- Zhang, Chi.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Lin, Juncong 1
2 He, Ying 1
3 Yu, Hao 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2550 1
3 2544 1