ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Zeng, Zhi
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Zhang, Qichun 1
2 Ajayan, Pulickel M. 1
3 Tan, Huiteng 1
4 Huang, Xin 1
5 Lv, Yunbo 1
6 Wang, Yuxi 1
7 Liu, Dayong 1
8 Zhu, Jixin 1
9 Srinivasan, Madhavi 1
10 Zhang, Jun 1
11 Zhang, Wenyu 1
12 Ding, Jun 1
13 Yan, Qingyu 1
14 Yu, Hong 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
ผลงานวิจัย