ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Zakaria, Nor Azazi
หน่วยงาน Universiti Sains Malaysia, Malaysia
และรู้จักในชื่อของ
- Zakaria, Noor Azazi
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 3
3 2551 3
4 2549 1
5 2547 2