ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Zainuddin, Zainul F.
หน่วยงาน Universiti Sains Malaysia, Malaysia
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Asan, Jamaruddin M. 1
2 Musa, Mustaffa 1
3 Abdullah, Mohd Zaid 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2544 1
3 2543 1