ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Yu, Yaolun
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
และรู้จักในชื่อของ
- Yu, Yaolun.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Wang, Jing-Yuan 1
2 Wang, Xin 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 1