ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Yu, Xiao Peng
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
และรู้จักในชื่อของ
- Yu, Xiaopeng
- Ye, Xiao-Ping
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2556 2
3 2555 2
4 2551 1
5 2550 1
6 2549 3
7 2548 1