ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Yu, Ting
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
และรู้จักในชื่อของ
- Yu, Ting.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Cong, Chunxiao 16
2 Zhang, Hua 12
3 Shang, Jingzhi 9
4 Zhou, Weiwei 8
5 Yang, Huanping 7
6 Jiang, Jian 7
7 Ai, Wei 6
8 Huang, Wei 6
9 Xie, Linghai 5
10 Qi, Xiaoying 4
11 Yu, Denis Yau Wai 4
12 Du, Zhuzhu 4
13 Cao, Bingchen 3
14 Wang, Yanlong 3
15 Gurzadyan, Gagik G. 3
16 Zhu, Jianhui 3
17 Fan, Zhanxi 3
18 Zhou, Haiqing 3
19 Peimyoo, Namphung 3
20 Luo, Kathy Qian 3
21 Fan, Hong Jin 3
22 Luo, Zhiqiang 3
23 Yu, Fang 2
24 Saito, Riichiro 2
25 Xiong, Qihua 2
26 Zhang, Jun 2
27 Dresselhaus, Mildred S. 2
28 Ajayan, Pulickel M. 2
29 Tour, James M. 2
30 Jia, Xingtao 2
31 Li, Jiewei 2
32 Xu, Hong-Xi 2
33 Sun, Lianfeng 2
34 Yan, Zheng 2
35 Lai, Linfei 2
36 Wang, Yingying 2
37 Dong, Xiaochen 2
38 Zhao, Yang 2
39 Liao, Kin 2
40 Hu, Qiu-Fen 2
41 Gao, Xue-Mei 2
42 Yi, Ming-Dong 2
43 Du, Xue 2
44 Cui, Ming-Zhu 2
45 Yan, Qingyu 2
46 Pu, Jian-Xin 2
47 Tay, Yee Yan 2
48 Liu, Yuanyue 1
49 Yang, Hyunsoo 1
50 Zhen, Yongda 1
51 Niu, Jing 1
52 An, Jia 1
53 Truong, Viet Giang 1
54 Zeng, Shuwen 1
55 Yu, Bo 1
56 Ma, Lin 1
57 Yakobson, Boris I. 1
58 Sreekanth, Kandammathe Valiyaveedu 1
59 Zou, Xiaolong 1
60 Huang, Yizhong 1
61 Boey, Freddy Yin Chiang 1
62 Wen, Feng 1
63 Chan, Jerry Kok Yen 1
64 Chong, Mark Seow Khoon 1
65 Wang, Gang 1
66 Cao, Xiehong 1
67 Yu, Haiyang 1
68 Tian, Hong-Lei 1
69 Xu, Jin-Jie 1
70 Xu, Gang 1
71 Feng, Chao 1
72 Zhou, Liying 1
73 Tripathy, Sudhiranjan 1
74 Loh, Kian Ping 1
75 Ng, Chin Fan 1
76 Zou, Xingquan 1
77 Zhu, Jian-Xin 1
78 Xia, Xinhui 1
79 Chia, Elbert E. M. 1
80 Ren, Weina 1
81 Chan, La-o-vorakiat 1
82 Castro Neto, A. H. 1
83 Sun, Litao 1
84 Wu, Xing 1
85 Leong, David Tai Wei 1
86 Yang, Yaping 1
87 Guan, Cao 1
88 Su, Haibin 1
89 Zhang, Dao Hua 1
90 Yu, Jingjiang 1
91 Teng, Jing Hua 1
92 Yang, Huaichao 1
93 Wang, Jun 1
94 Qin, Fei 1
95 Yin, Zongyou 1
96 Wang, Lu 1
97 Cheong, Siew Ann 1
98 Wang, Yueke 1
99 He, Qiyuan 1
100 Li, Dongdong 1
101 Chen, Minjiang 1
102 Zheng, Lianxi 1
103 Sulaev, Azat 1
104 Zou, Chenji 1
105 Liu, Jinping 1
106 Ren, Peng 1
107 Wang, Gunuk 1
108 Lin, Qing Hua 1
109 Zhu, Wei Guang 1
110 Gong, Yingxue 1
111 Lu, Tingting 1
112 Mu, Yuguang 1
113 Feng, Yuan Ping 1
114 Wu, Qingyu 1
115 Xia, Bin 1
116 Fan, Xiujun 1
117 Yang, Weihuang 1
118 Zhang, Xi Xiang 1
119 Li, Kun 1
120 Sun, Zhipeng 1
121 Huang, Xintang 1
122 Eginligil, Mustafa 1
123 Wang, Lan 1
124 Han, Ming-Yong 1
125 Liu, Zheng 1
126 Shen, Shun-Qing 1
127 Zhu, Jixin 1
128 Fan, Qu-Li 1
129 Zhao, Fei 1
130 Chen, Peng 1
131 Liu, Dayong 1
132 Huang, Yinxi 1
133 Du, Yaping 1
134 Ni, Zhenhua 1
135 Han, Quan-bin 1
136 Xiao, Ni 1
137 Xi, Lifei 1
138 Hajiyev, Parviz 1
139 Huang, Yunhui 1
140 Zeng, Zhiyuan 1
141 Song, Li 1
142 Yan, Suxia 1
143 Gao, Fang 1
144 Ye, Jun 1
145 Yang, Tian-Yi 1
146 Ma, Yan-Wen 1
147 Qian, Yan 1
148 Shi, Nai-En 1
149 Chen, Dongmeng 1
150 Gao, Ren Xi 1
151 Tan, Howe-Siang 1
152 Yao, Yugui 1
153 Guo, Shu Peng 1
154 Shi, Yumeng 1
155 Tay, Chor Yong 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 7
2 2556 18
3 2555 19
4 2554 5
5 2552 2
6 2548 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 Three-dimensional Co3O4@MnO2 hierarchical nanoneedle arrays : morphology control and electrochemical energy storage
2 Evolution of Raman G and G′ (2D) modes in folded graphene layers
3 Nitrogen and sulfur codoped graphene : multifunctional electrode materials for high-performance Li-ion batteries and oxygen reduction reaction
4 3D carbon/cobalt-nickel mixed-oxide hybrid nanostructured arrays for asymmetric supercapacitors
5 Low temperature photoresponse of monolayer tungsten disulphide
6 High thermal conductivity of suspended few-layer hexagonal boron nitride sheets
7 Evolution of disposable bamboo chopsticks into uniform carbon fibers : a smart strategy to fabricate sustainable anodes for Li-ion batteries
ปี พ.ศ. 2556
8 Subwavelength superfocusing with a dipole-wave-reciprocal binary zone plate
9 Terahertz conductivity of twisted bilayer graphene
10 Controlled synthesis of hierarchical graphene-wrapped TiO2@Co3O4 coaxial nanobelt arrays for high-performance lithium storage
11 Visualization of arrangements of carbon atoms in graphene layers by Raman mapping and atomic-resolution TEM
12 Experimental evidences of topological surface states of β-Ag2Te
13 A novel graphene-polysulfide anode material for high-performance lithium-ion batteries
14 Contrast and Raman spectroscopy study of single- and few-layered charge density wave material : 2H-TaSe2
15 A generic micropatterning platform to direct human mesenchymal stem cells from different origins towards myogenic differentiation
16 A novel xanthone from Garcinia oligantha
17 Three dimensionals α-Fe2O3/polypyrrole (Ppy) nanoarray as anode for micro lithium ion batteries
18 Thickness-dependent patterning of MoS2 sheets with well-oriented triangular pits by heating in air
19 Advanced nanobiomaterial strategies for the development of organized tissue engineering constructs
20 The transformation of a gold film on few-layer graphene to produce either hexagonal or triangular nanoparticles during annealing
21 Strong magnetophonon resonance induced triple G-mode splitting in graphene on graphite probed by micromagneto Raman spectroscopy
22 Mechanical exfoliation and characterization of single- and few-layer nanosheets of WSe2, TaS2, and TaSe2
23 Raman spectroscopy study of lattice vibration and crystallographic orientation of monolayer MoS2 under uniaxial strain
24 Rationally designed hierarchical TiO2@Fe2O3 hollow nanostructures for improved lithium ion storage
25 Synthesis and optical properties of large-area single-crystalline 2D semiconductor WS2 monolayer from chemical vapor deposition
ปี พ.ศ. 2555
26 Direct observation of inner and outer Gʹ band double-resonance Raman scattering in free standing graphene
27 Study of electromagnetic enhancement for surface enhanced Raman spectroscopy of SiC graphene
28 Zone folding effect in Raman G-band intensity of twisted bilayer graphene
29 Excitation of surface electromagnetic waves in a graphene-based Bragg grating
30 The origin of fluorescence from graphene oxide
31 Controlled growth of SnO2@Fe2O3 double-sided nanocombs as anodes for lithium-ion batteries
32 Photocontrolled molecular structural transition and doping in graphene
33 Recognition of carbon nanotube chirality by phage display
34 Formation of graphene oxide gel via the π-stacked supramolecular self-assembly
35 Bio-inspired nacre-like composite films based on graphene with superior mechanical, electrical, and biocompatible properties
36 Thickness identification of two-dimensional materials by optical imaging
37 The origin of sub-bands in the Raman D-band of graphene
38 Probing near Dirac point electron-phonon interaction in graphene
39 Self-assembly of well-ordered whisker-like manganese oxide arrays on carbon fiber paper and its application as electrode material for supercapacitors
40 Benzoxazole and benzimidazole heterocycle-grafted graphene for high-performance supercapacitor electrodes
41 Identification and evaluation of apoptotic compounds from Garcinia Oligantha
42 Seed-assisted synthesis of highly ordered TiO2@α-Fe2O3 core/shell arrays on carbon textiles for lithium-ion battery applications
43 Uniform decoration of reduced graphene oxide sheets with gold nanoparticles
44 M13 bacteriophage/single-walled carbon nanotube interactions for chirality selection and multifunctional materials.
ปี พ.ศ. 2554
45 Enhanced thermopower of graphene films with oxygen plasma treatment
46 Influences of graphene oxide support on the electrochemical performances of graphene oxide-MnO2 nanocomposites
47 Femtosecond energy relaxation in suspended graphene : phonon-assisted spreading of quasiparticle distribution
48 Thickness-dependent azobenzene doping in mono- and few-layer graphene
49 A new anticancer compound, Oblongifolin C, inhibits tumor growth and promotes apoptosis in HeLa cells through bax activation
ปี พ.ศ. 2552
50 Symmetry breaking of graphene monolayers by molecular decoration
51 Facile “scratching” method with common metal objects to generate large-scale catalyst patterns used for growth of single-walled carbon nanotubes
ปี พ.ศ. 2548
52 Deposition and characterization of high-K (Ca,Sr)ZrO3 thin films using sol-gel technique.