ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Yu, Hyun-Yong
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Park, Jin-Hong 2
2 Jung, Woo-Shik 2
3 Baek, Jung Woo 2
4 Shin, Dongjae 1
5 Kim, Gwang Sik 1
6 Kuh, Bong Jin 1
7 Ha, Kyoungho 1
8 Kang, Dong-Ho 1
9 Shim, Jaewoo 1
10 Shim, Jae Woo 1
11 Yoo, Gwangwe 1
12 Hong, Seong-Taek 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 1
ผลงานวิจัย