ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Yongyuth Yuthavong
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- Yongyuth Yuthavong
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ยงยุทธ ยุทธวงศ์ 32
2 Sumalee Kamchonwongpaisan 22
3 สุมาลี กำจรวงศ์ไพศาล 22
4 บงกช ธารชมพู 10
5 Bongkoch Tarnchompoo 10
6 อุบลศรี เลิศสกุลพาณิช 9
7 Ubolsree Leartsakulpanich 9
8 Penchit Chitnumsub 9
9 เพ็ญจิตร จิตรนำทรัพย์ 9
10 Worachart Sirawaraporn 8
11 จารุณี วานิชธนันกูล 7
12 วรชาติ สิรวราภรณ์ 7
13 Jarunee Vanichtanankul 6
14 Tirayut Vilaivan 6
15 จิรันดร ยูวะนิยม 5
16 Yodhathai Thebtaranonth 4
17 ธีรยุทธ วิไลวัลย์ 4
18 Sudsanguan Chusacultanachai 4
19 สุพรรณี ทวีชัย 3
20 Gordon Lowe 3
21 Malcolm D. Walkinshaw 3
22 Rachel Quarrell 3
23 ยอดหทัย เทพธรานนท์ 3
24 สุดสงวน ชูสกุลธนะชัย 3
25 Jirundon Yuvaniyama 3
26 พิมพ์ใจ ใจเย็น 2
27 Philip J. Shaw 2
28 ฟิลิป เจมส์ ชอว์ 2
29 สุกัญญา ยงเกียรติตระกูล 2
30 Kittipat Sopitthummakhun 2
31 Deanpen Jarprung 2
32 Suganya Yongkiettrakul 2
33 Supannee Taweechai 2
34 กิตติพัฒน์ โสภิตธรรมคุณ 2
35 Pimchai Chaiyen 2
36 Somchart Maenpuen 2
37 Chairat Uthaipibull 2
38 พรพิมล ไมตรัตน์ 2
39 Phornphimon Maitarad 2
40 Supa Hannongbua 2
41 Jirundon Yavaniyama 2
42 Prapon Wilairat 2
43 สุภา หารหนองบัว 2
44 Napawan Ponmee 2
45 ประพนธ์ วิไลรัตน์ 2
46 พลังพล คงเสรี 2
47 Palangpon Kongsaeree 2
48 นภาวรรณ ผลมี 2
49 Nitsara Karoonuthaisiri 1
50 สุชาติ ชะนะมา 1
51 โสภิดา พนานุสรณ์ 1
52 ปริทัศน์ เทียนทอง 1
53 สปันนา พุฒยางกูร 1
54 วิภาดา อู่ภู่หิรัญ 1
55 Jarunee Vanichtanakul 1
56 ฤทัย จงสฤษดิ์ 1
57 ศรายุธ มนตรีมุข 1
58 นิศรา การุณอุทัยศิริ 1
59 เชิดศักดิ์ มณีรัตนรุงโรจน์ 1
60 Julian Tirado-Rivers 1
61 Theresa M. Lyons 1
62 Sara E. Nichols 1
63 Tina Dasguptat 1
64 William L. Jorgensen 1
65 Karen S. Anderson 1
66 จันทร์ธิรา มงคลวัย 1
67 Manee Chanama 1
68 มณี ชะนะมา 1
69 กัญจนา กัญจา 1
70 Suchart Chanama 1
71 Jarunee Vanichtanankul 1
72 Paul Taylor 1
73 จุรีย์ เจริญธีรบูรณ์ 1
74 Phantip Vattanaviboon 1
75 Juree Charoenteeraboon 1
76 สมเดช ศรีชัยรัตนกูล 1
77 พรเทพ สมพรพิสุทธิ์ 1
78 Cherdsak Maneeruttanarungroj 1
79 Pornthep Sompornpisut 1
80 Voravuth Somsak 1
81 ปานทิพย์ วัฒนวิบูลย์ 1
82 Rachel Ponsinet 1
83 W. Tipsuwan 1
84 Sumalee Kamchonwongpaisan 1
85 ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์ 1
86 Reutai Chongsrid 1
87 Supannee Taweechai 1
88 S. Srichairatanakool 1
89 หนึ่งฤทัย แสแสงสีรุ้ง 1
90 Netnapa Charoensetakul 1
91 Neungruthai Saesaengseerung 1
92 Chantira Mongkolwai 1
93 Puttapol Khongsuk 1
94 ศศินี บุณยรัตพันธุ์ 1
95 Sasinee Bunyarataphan 1
96 จันทนีย์ วัฒนรังสรรค์ 1
97 Jantanee Wattanarangsan 1
98 เดือนเพ็ญ จาปรุง 1
99 สุดสงวน ชูสกุลธนชัย 1
100 Chawanee Sirichaiwat 1
101 ธีรยุทธ วิไลวัลย 1
102 Sumpan Paitayatat 1
103 พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร 1
104 Pornpan Thiensathit 1
105 Rachada Sirawaraporn 1
106 วรวุฒิ สมศักดิ์ 1
107 Giulio Rastelli 1
108 Somdet Srichairatanakool 1
109 Amornpol Anuwatwora 1
110 Guilio Rastelli 1
111 อมรพล อนุวรรตนวร 1
112 รัชฎา สิรวราภรณ์ 1
113 Patchreenart Saparpakorn 1
114 Worrapong Phupong 1
115 C. Intaraudom 1
116 Anan Jongkaewwattana 1
117 Lily Eurwilaichitr 1
118 ดารินทร์ คงคาสุริยะฉาย 1
119 Kesinee Chotivanich 1
120 อนันต์ จงแก้ววัฒนา 1
121 ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร 1
122 K. Boonyapakorn 1
123 อัศวิน วานิชชัง 1
124 Asawin Wanitchang 1
125 Mallika Imwong 1
126 Darin Kongkasuriyachai 1
127 Netnapa Chareonsethakul 1
128 จักรพงศ์ อินทรอุดม 1
129 Tatsanee Chuchue 1
130 ชะวะนี ศิริชัยวัฒน์ 1
131 ทัศนีย์ ชูเชื้อ 1
132 Sanchai Ekthawatchai 1
133 มัลลิกา อิ่มวงศ์ 1
134 เกศินี โชติวานิช 1
135 สัญชัย เอกธวัชชัย 1
136 เกตุวดี บุญญาภากร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 3
2 2552 6
3 2551 1
4 2550 4
5 2549 2
6 2548 3
7 2547 3
8 2546 3
9 2545 3
10 2544 1
11 2543 3
12 2541 1
13 2540 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Selection of drug resistant mutants from random library of Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase in Plasmodium berghei model
2 Small-scale in vitro culture and purification of Plasmodium berghei for transfection experiment
3 Formation of catalytically active cross-species heterodimers of thymidylate synthase from Plasmodium falciparum and Plasmodium vivax
ปี พ.ศ. 2552
4 Particular interaction between pyrimethamine derivatives and quadruple mutant type dihydrofolate reductase of Plasmodium falciparum: CoMFA and quantum chemical calculations studies
5 Avian influenza A/H5N1 neuraminidase expressed in yeast with a functional head domain
6 Exploiting Structural Analysis,in Silico Screening,and Serendipity To Identify Novel Inhibitors of Drug-Resistant Falciparum Malaria
7 Interactions between cycloguanil derivatives and wild type and resistance-associated mutant Plasmodium falciparum dihydrofolate reductases
8 Serine hydroxymethyltransferase from Plasmodium vivax is different in substrate specificity from its homologues
9 Characterization of Plasmodium falciparum serine hydroxymethyltransferase-A potential antimalarial target
ปี พ.ศ. 2551
10 Cloning and characterization of Plasmodium vivax serine hydroxymethyltransferase
ปี พ.ศ. 2550
11 Artemisinin effectiveness in erythrocytes is reduced by heme and heme-containing proteins
12 Characterization of human malaria parasite Plasmodium falciparum eIF4E homologue and mRNA 5' cap status
13 The role of tryptophan-48 in catalysis and binding of inhibitors of Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase
14 Conflicting requirements of Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase mutations conferring resistance to pyrimethamine-WR99210 drug combination
ปี พ.ศ. 2549
15 Folate metabolism as a source of molecular targets for antimalarials
16 Evaluation of the activities of pyrimethamine analogs against Plasmodium vivax and Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase-thymidylate synthase using in vitro enzyme inhibition and bacterial complementation assays
ปี พ.ศ. 2548
17 Malarial (Plasmodium falciparum) dihydrofolate reductase-thymidylate synthase: structural basis for antifolate resistance and development of effective inhibitors
18 Stoichiometric selection of tight-binding inhibitors by wild-type and mutant forms of malarial (Plasmodium falciparum) dihydrofolate reductase
19 Crystal structure of dihydrofolate reductase from Plasmodium vivax: Pyrimethamine displacement linked with mutation-induced resistance
ปี พ.ศ. 2547
20 กลยุทธ์การทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์
21 Inhibitors of Multiple Mutants of Plasmodium falciparum Dihydrofolate Reductase and Their Antimalarial Activities
22 Characterization, crystallization and preliminary X–ray analysis of bifunctional dihydrofolate reductase-thymidylate synthase from Plasmodium falciparum
ปี พ.ศ. 2546
23 Synthesis of solution-phase combinatorial library of 4,6-diamino-1,2-dihydro-1,3,5-triazine and identification of new leads against A16V+S108T mutant dihydrofolate reductase of Plasmodium falciparum
24 Insights into antifolate resistance from malarial DHFR-TS structures
25 Effect of N-terminal truncation of Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase on dihydrofolate reductase and thymidylate synthase activity
ปี พ.ศ. 2545
26 Mutational analysis of Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase: the role of aspartate 54 and phenylalanine 223 on catalytic activity and antifolate binding
27 Novel antifolate resistant mutations of Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase selected in Escherichia coli
28 Development of 2,4-diaminopyrimidines as antimalarials based on inhibition of the S108N and C59R+S108N mutants of dihydrofolate reductase from pyrimethamine-resistant Plasmodium falciparum
ปี พ.ศ. 2544
29 C-16 Artemisinin derivatives and their antimalarial and cytotoxic activities: syntheses of artemisinin monomers, dimers, trimers and tetramers by nucleophilic additions to artemisitene
ปี พ.ศ. 2543
30 Inactivation of artemisinin by thalassemic erythrocytes
31 Interaction of pyrimethamine, cycloguanil, WR99210 and their analogues with Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase: structural basis of antifolate resistance
32 Development of a lead inhibitor for the A16V+S108T mutant of dihydrofolate reductase from the cycloguanil-resistant strain (T9/94) of Plasmodium falciparum
ปี พ.ศ. 2541
33 การตรวจหาสารยับยั้งเอ็นไซม์ pf DHFR จากสารสังเคราะห์ โดยเทคนิค Combinatorial Chemistry
ปี พ.ศ. 2540
34 Correlation of antimalarial activity of artemisinin derivatives with binding affinity with ferroprotoporphyrin IX