ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Yin, Zongyou
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
และรู้จักในชื่อของ
- Yin, Zong-You
- Yin, Zong You.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Zhang, Hua 59
2 Huang, Xiao 18
3 He, Qiyuan 18
4 Boey, Freddy Yin Chiang 16
5 Yan, Qingyu 13
6 Cao, Xiehong 10
7 Zhang, Qichun 9
8 Zeng, Zhiyuan 8
9 Zhang, Qing 7
10 Zhou, Xiaozhu 6
11 Du, Yaping 6
12 Xiao, Jinchong 5
13 Huang, Wei 5
14 Wu, Jumiati 4
15 Ma, Jan 4
16 Tan, Chaoliang 4
17 Fan, Zhanxi 4
18 Chen, Peng 4
19 Qi, Xiaoying 4
20 Xue, Can 4
21 Zhu, Jixin 4
22 Tay, Yee Yan 3
23 Chen, Junze 3
24 Chen, Hongyu 3
25 Zhang, Juan 3
26 Wang, Zhijuan 2
27 Chen, Xiaodong 2
28 Tok, Alfred Iing Yoong 2
29 Sun, Ting 2
30 Fam, Derrick Wen Hui 2
31 Guo, Jun 2
32 Wu, Yuechao 2
33 Zhang, Xiao 2
34 Zheng, Bing 2
35 Wu, Xue-Jun 2
36 Rui, Xianhong 2
37 Huang, Ling 2
38 Bi, Hengchang 2
39 Lu, Xuehong 2
40 Huang, Yizhong 2
41 Sun, Litao 2
42 Yang, Hui Ying 2
43 Salim, Teddy 2
44 Xie, Linghai 2
45 Sun, Shuangyong 2
46 Zhao, Fei 2
47 Hu, Jing-Guo 1
48 Dai, Jun 1
49 Xu, Xiao-Yong 1
50 Meng, Fanben 1
51 Zhuo, Xiaozhu 1
52 Wang, Lianhui 1
53 Jiang, Yueyue 1
54 Shao, Fangwei 1
55 Zhu, Yuanyuan 1
56 Zhao, Weiyun 1
57 Gao, Shuang 1
58 Chen, Yang 1
59 Liu, Weiling 1
60 Tan, Huiteng 1
61 Zhou, Weijia 1
62 Qi, Dianpeng 1
63 Yang, Yanhui 1
64 Wang, Jiyang 1
65 Cong, Chunxiao 1
66 Bosman, Michel 1
67 Sim, Dao Hao 1
68 Lim, Tuti Mariana 1
69 Chen, Jing 1
70 Zhou, Wenwen 1
71 Xu, Lin 1
72 Cao, Shao-Wen 1
73 Hong, Xun 1
74 Lu, Ziyang 1
75 Xiao, Ni 1
76 Venkatraman, Subbu S. 1
77 Wang, Zheng 1
78 Wu, Tom 1
79 Yu, Ting 1
80 Wang, Lu 1
81 Wang, Yanlong 1
82 Ong, Hock Guan 1
83 Li, Gong Ping 1
84 Zhang, Hao-Li 1
85 Wei, Jun 1
86 Bu, Xinyang 1
87 Fan, Qu-Li 1
88 Lin, Anping 1
89 Bao, Shuyu 1
90 Liu, Tianjun 1
91 Ma, Chong-Bo 1
92 Lin, Zongqiong 1
93 Yang, Qingling 1
94 Sudibya, Herry Gunadi 1
95 Liusman, Cipto 1
96 Cai, Yongqing 1
97 Wong, Jen It 1
98 Yang, Dan 1
99 Wu, Xing 1
100 Chen, Fangtao 1
101 Xie, Xiao 1
102 Chen, Shufen 1
103 Hu, Xiao 1
104 Hu, Fangzhong 1
105 Kloc, Christian 1
106 Tan, Ke Jie 1
107 Shi, Yumeng 1
108 Jiang, Lin 1
109 Chen, Wei 1
110 Wang, Shijie 1
111 Wei, Fengxia 1
112 Deng, Wei-Qiao 1
113 Zhao, Yang 1
114 Qiao, Fen 1
115 Wudl, Fred 1
116 Ye, Jun 1
117 Song, Junling 1
118 Amaladass, Pitchamuthu 1
119 Yang, Zijiang 1
120 Sun, Xuping 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 12
2 2556 11
3 2555 13
4 2554 13
5 2553 10
6 2552 1
7 2551 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 Resistive switching memories in MoS2 nanosphere assemblies
2 25th anniversary article : hybrid nanostructures based on two-dimensional nanomaterials
3 Au nanoparticle-modified MoS2 nanosheet-based photoelectrochemical cells for water splitting
4 Rational synthesis of triangular Au–Ag2S hybrid nanoframes with effective photoresponses
5 Preparation of MoS2-MoO3 hybrid nanomaterials for light-emitting diodes
6 Graphene and graphene-based materials for energy storage applications
7 Carbon microbelt aerogel prepared by waste paper : an efficient and recyclable sorbent for oils and organic solvents
8 Three-dimensional graphene materials : preparation, structures and application in supercapacitors
9 Preparation and applications of mechanically exfoliated single-layer and multilayer MoS2 and WSe2 nanosheets
10 MoS2 nanoflower-decorated reduced graphene oxide paper for high-performance hydrogen evolution reaction
11 A universal, rapid method for clean transfer of nanostructures onto various substrates
12 Phosphine-free, low-temperature synthesis of tetrapod-shaped CdS and its hybrid with Au nanoparticles
ปี พ.ศ. 2556
13 A facile, relative green, and inexpensive synthetic approach toward large-scale production of SnS2 nanoplates for high-performance lithium-ion batteries
14 Synthesis of few-layer MoS2 nanosheet-coated TiO2 nanobelt heterostructures for enhanced photocatalytic activities
15 Fabrication of flexible, all-reduced graphene oxide non-volatile memory devices
16 Gold nanotip array for ultrasensitive electrochemical sensing and spectroscopic monitoring
17 Graphene-Based Materials for Solar Cell Applications
18 Layer thinning and etching of mechanically exfoliated MoS2 nanosheets by thermal annealing in air
19 Mechanical exfoliation and characterization of single- and few-layer nanosheets of WSe2, TaS2, and TaSe2
20 Memory devices using a mixture of MoS2 and graphene oxide as the active layer
21 Oriented molecular attachments through sol–gel chemistry for synthesis of ultrathin hydrated vanadium pentoxide nanosheets and their applications
22 Periodic AuAg-Ag2S heterostructured nanowires
23 Carbon fiber aerogel made from raw cotton : a novel, efficient and recyclable sorbent for oils and organic solvents
ปี พ.ศ. 2555
24 Crystal structure and phototransistor behavior of N-substituted heptacence
25 Fabrication of single- and multilayer MoS2 film-based field-effect transistors for sensing NO at room temperature
26 Optical identification of single- and few-layer MoS2 sheets
27 Electrochemically reduced single-layer MoS2 nanosheets : characterization, properties, and sensing applications
28 Fabrication of flexible MoS2 thin-film transistor arrays for practical gas-sensing applications
29 Full solution-processed synthesis of all metal oxide-based tree-like heterostructures on fluorine-doped tin oxide for water splitting
30 Fabrication of graphene nanomesh by using an anodic aluminum oxide membrane as a template
31 A carbon monoxide gas sensor using oxygen plasma modified carbon nanotubes
32 Real-time DNA detection using Pt nanoparticle-decorated reduced graphene oxide field-effect transistors
33 Fabrication of nanoelectrode ensembles by electrodepositon of Au nanoparticles on single-layer graphene oxide sheets
34 Synthesis of Fe3O4 and Pt nanoparticles on reduced graphene oxide and their use as a recyclable catalyst
35 Graphene-based electronic sensors
36 An effective method for the fabrication of few-layer-thick inorganic nanosheets
ปี พ.ศ. 2554
37 Controlled CVD growth of Cu–Sb alloy nanostructures
38 Growth of dandelion-shaped CuInSe2 nanostructures by a two-step solvothermal process
39 Preparation, characterization, and photoswitching/light-emitting behaviors of coronene nanowires
40 Electrochemical deposition of Cl-doped n-type Cu2O on reduced graphene oxide electrodes
41 Surface enhanced Raman scattering of Ag or Au nanoparticle-decorated reduced graphene oxide for detection of aromatic molecules
42 Synthesis, characterization, and physical properties of a conjugated heteroacene: 2-methyl-1,4,6,7,8,9-hexaphenylbenz(g)isoquinolin-3(2H)-one (BIQ)
43 Chemical reaction between Ag nanoparticles and TCNQ microparticles in aqueous solution
44 Graphene-based materials : synthesis, characterization, properties, and applications
45 Enhancement of photogenerated electron transport in dye-sensitized solar cells with introduction of a reduced graphene oxide-TiO2 Junction
46 Single-layer MoS2 phototransistors
47 Nucleation mechanism of electrochemical deposition of Cu on reduced graphene oxide electrodes
48 Transparent, flexible, all-reduced graphene oxide thin film transistors
49 Solution-processed nanocrystalline TiO2 buffer layer used for improving the performance of organic photovoltaics
ปี พ.ศ. 2553
50 All-carbon electronic devices fabricated by directly grown single-walled carbon nanotubes on reduced graphene oxide electrodes
51 Electrochemical deposition of ZnO nanorods on transparent reduced graphene oxide electrodes for hybrid solar cells
52 Generation of dual patterns of metal oxide nanomaterials based on seed-mediated selective growth
53 Nanolithography of single-layer graphene oxide films by atomic force microscopy
54 Postchemistry of organic particles : when TTF microparticles meet TCNQ microstructures in aqueous solution
55 Centimeter-long and large-scale micropatterns of reduced graphene oxide films : fabrication and sensing applications
56 Electrochemical deposition of semiconductor oxides on reduced graphene oxide-based flexible, transparent, and conductive electrodes
57 Bulk heterojunction polymer memory devices with reduced graphene oxide as electrodes
58 Multilayer stacked low-temperature-reduced graphene oxide films : preparation, characterization, and application in polymer memory devices
59 Organic photovoltaic devices using highly flexible reduced graphene oxide films as transparent electrodes
ปี พ.ศ. 2552
60 Aminosilane micropatterns on hydroxyl-terminated substrates : fabrication and applications
ปี พ.ศ. 2551
61 MOCVD growth and characterization of quantum dots for mid-infrared emission.