ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Yin, Wanjian
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Deng, Rui 1
2 Yao, Bin 1
3 Wei, Su-Huai 1
4 Li, Yongfeng 1
5 Chen, Rui 1
6 Wu, Tom 1
7 Chen, Jing 1
8 Yan, Qingyu 1
9 Sun, Handong 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
ผลงานวิจัย