ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Yeo, Kiat Seng
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Do, Manh Anh 54
2 Ma, Kaixue 38
3 Boon, Chirn Chye 31
4 Lim, Wei Meng 28
5 Ma, Jianguo 25
6 Do, Anh Tuan 15
7 Mou, Shouxian 12
8 Yu, Hao 12
9 Chew, Kok Wai Johnny 11
10 Kong, Zhi Hui 9
11 Sia, Choon Beng 8
12 Yu, Xiao Peng 8
13 Tan, Yung Sern 8
14 Mahalingam, Nagarajan 8
15 Kumar, Thangarasu Bharatha 7
16 Lu, Zhenghao 7
17 Loo, Xi Sung 7
18 Ong, Shih Ni 7
19 Cabuk, Alper 6
20 Fei, Wei 6
21 Xu, Shanshan 5
22 Meng, Fanyi 5
23 Ong, Beng Hwee 5
24 Je, Minkyu 5
25 Wang, Keping 5
26 Shi, Xiaomeng 4
27 Li, Erping 4
28 Rofail, Samir S. 4
29 Do, Aaron V. 4
30 Goh, Wang Ling 4
31 Chan, L. H. K. 4
32 Shang, Yang 4
33 Lam, Chun Kit 4
34 Zou, Qiong 3
35 Tong, Ah Fatt 3
36 Cai, Deyun 3
37 Chan, Lye Hock 3
38 Lim, Suh Fei 3
39 Lim, Chee Chong 3
40 Alam, Tariq 2
41 Tan, Meng Tong 2
42 Jia, Lin 2
43 Lim, Kok Meng 2
44 Yin, Chun 2
45 Zhu, Ning 2
46 Low, Jeremy Yung Shern 2
47 Wang, Tongxi 2
48 Yan, Xiaolang 2
49 Fu, Haipeng 2
50 Qiu, Ping 2
51 Jayasuriya, Rajanik Mark 2
52 Yan, Mei 2
53 Chan, Lap 2
54 Meaamar, Ali 2
55 Huang, Xiwei 2
56 Yao, Lei 2
57 Ye, Wanxin 2
58 Law, C. F. 1
59 Chen, Fang 1
60 Wang, Haitao 1
61 Yang, Wanlan 1
62 Ding, Zhong Qiang 1
63 Lu, Yang 1
64 Kang, Kai 1
65 Zhang, Xiao Ling 1
66 Wong, T. S. 1
67 Krishna, M. Vamshi 1
68 Miao, Jianmin 1
69 Xu, S. 1
70 Seah, Lionel Siau Hing 1
71 Liu, Xiong 1
72 Meng, F. 1
73 Liang, Chock Boon 1
74 Choong, Cleo Swee Neo 1
75 Cevik, Ismail 1
76 Krishna, Manthena Vamshi 1
77 Ay, Suat 1
78 Velayudhan, Kavitha 1
79 Qin, Yajie 1
80 Xu, Wen Lin 1
81 Yang, Lu 1
82 Zhang, Yue Ping 1
83 Manthena, Vamshi Krishna 1
84 Han, Jiang An 1
85 Teng, Zee Long 1
86 Ng, Pei Fern 1
87 Cox, Stephen Michael 1
88 Chen, Shoushun 1
89 Xiaodan, Zou 1
90 Fu, Haitao 1
91 Phyu, Myint Wai 1
92 Zhou, Jianjun 1
93 Fu, Kang Kang 1
94 Zhao, R. Y. 1
95 Wang, Zhigong 1
96 Zhang, Hao 1
97 Low, Joshua Yung Lih 1
98 Zhang, Weijia 1
99 Zhou, Wen Cong 1
100 Zhang, Weija 1
101 Liang, Keith Chock Boon 1
102 Zhang, Leyu 1
103 Pan, Renjing 1
104 Chen, Dandan 1
105 Zhang, Wei 1
106 Xie, Juan 1
107 Le Minh, Nhat 1
108 Png, Lih Chieh 1
109 Chen, Liangquan 1
110 Chen, Xueying 1
111 Feng, Chen 1
112 Yi, He 1
113 Jia, Qixiang 1
114 Lee, Heng Kah 1
115 Yeh, Han-Chih 1
116 Vamshi, M. Krishna 1
117 Wang, Huei 1
118 Nguyen, Truc Quynh 1
119 Cheng, Kuang Wei 1
120 Zou, Xiaodan 1
121 Sun, Jianbo 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 3
3 2556 18
4 2555 43
5 2554 7
6 2553 5
7 2552 16
8 2551 13
9 2550 4
10 2549 6
11 2548 7
12 2547 3
13 2546 1
14 2544 2
15 2542 3
16 2541 1
17 2540 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 Novel defected ground structure and two-side loading scheme for miniaturized dual-band SIW bandpass filter designs
ปี พ.ศ. 2557
2 0.77 fJ/bit/search content addressable memory using small match line swing and automated background checking scheme for variation tolerance
3 Design and optimization of a milli-meter wave amplifier using nano-scale CMOS devices
4 A 4 GHz 60 dB variable gain amplifier with tunable DC offset cancellation in 65 nm CMOS
ปี พ.ศ. 2556
5 A 2-D distributed power combining by metamaterial-based zero phase shifter for 60-GHz power amplifier in 65-nm CMOS
6 Design of high-Q millimeter-wave oscillator by differential transmission line loaded with metamaterial resonator in 65-nm CMOS
7 Sensing margin enhancement techniques for ultra-low-voltage SRAMs utilizing a bitline-boosting current and equalized bitline leakage
8 0.6mW 6.3 GHz 40nm CMOS divide-by-2/3 prescaler using heterodyne phase-locking technique
9 A 2-D distributed power combining by metamaterial-based zero phase shifter for 60-GHz power amplifier in 65-nm CMOS
10 A 76 GHz oscillator by high-Q differential transmission line loaded with split ring resonator in 65-nm CMOS
11 A compact coupling controllable elliptical filter based on multilayer LTCC
12 A current-mode stimulator circuit with two-step charge balancing background calibration
13 A miniaturized millimeter-wave standing-wave filtering switch with high P1dB
14 A new millimeter-wave fixture deembedding method based on generalized cascade network model
15 Temperature-compensated dB-linear digitally controlled variable gain amplifier with DC offset cancellation
16 Miniaturized 3-bit phase shifter for 60 GHz phased-array in 65 nm CMOS technology
17 A K-band high PAE wide tuning range VCO Using triple-coupled LC tanks
18 Coupled dual LC tanks based ILFD with low injection power and compact size
19 Design of a power-efficient CAM using automated background checking scheme for small match line swing
20 An improved inverter-based readout scheme for low-power ISFET sensing array
21 Modeling and layout optimization techniques for silicon-based symmetrical spiral inductors
22 Design and analysis of wide frequency-tuning-range CMOS 60 GHz VCO by switching inductor loaded transformer
ปี พ.ศ. 2555
23 A low voltage low power highly linear CMOS quadrature mixer using transconductance cancellation technique
24 A dividerless PLL with low power and low reference spur by aperture-phase detector and phase-to-analog converter
25 Impact of velocity saturation and hot carrier effects on channel thermal noise model of deep sub-micron MOSFETs
26 A low power low phase noise dual-band multiphase VCO
27 Bidirectional diode-triggered silicon-controlled rectifiers for low-voltage ESD protection
28 MOSFET drain current noise modeling with effective gate overdrive and junction noise
29 Design of a Ku-band low-phase-noise VCO using the dual LC tanks
30 A 7.9-mW 5.6-GHz digitally controlled variable gain amplifier with linearization
31 A 160 nW 25 kS/s 9-bit SAR ADC for neural signal recording applications
32 A super-resolution CMOS image sensor for bio-microfluidic imaging
33 Designs of a free-space white-LED mass-storage transceiver for SD-card file transfer
34 Radial loaded transformed radial stub for LPF stopband extension
35 A compact size low power and wide tuning range VCO using dual-tuning LC tanks
36 Retention time characterization and optimization of logic-compatible embedded DRAM cells
37 Transformer based multiple coupled LC tanks for on-chip VCO design and applications
38 Design of a low power 60GHz OOK receiver in 65nm CMOS technology
39 A 1.2 V 2.4 GHz low spur CMOS PLL synthesizer with a gain boosted charge pump for a batteryless transceiver
40 DGS embedded transformed radial stub for ultra-wide stopband lowpass filter
41 Ultra-wide rejection band lowpass cell
42 A 44-to-60GHz, 9.7dBm P1dB, 7.1% PAE power amplifier with 2D distributed power combining by metamaterial-based zero-phase-shifter in 65nm CMOS
43 A novel Ka band sliding IF transmitter for satellite communication
44 Transformed radial stub cell embedded resonator for high performance filter applications
45 A cross-coupled LPF topology and design for millimeter-wave RFIC applications
46 A 57∼66GHz CMOS voltage-controlled oscillator using tunable differential inductor
47 An optimum RF link for implantable devices with rectification of transmission errors
48 Low power implantable neural recording front-end
49 A 12-GHz high output power amplifier using 0.18µm SiGe BiCMOS for low power applications
50 A 60GHz on-chip antenna in standard CMOS silicon technology
51 A 9.87 nW 1 kS/s 8.7 ENOB SAR ADC for implantable epileptic seizure detection microsystems
52 A low power millimetre-wave VCO in 0.18 µm SiGe BiCMOS technology
53 Design of quarter-wavelength resonator filters with coupling controllable paths
54 Integrated circuits design for neural recording sensor interface
55 Low-power high-speed dual-modulus prescaler for Gb/s applications
56 On-chip tunable low pass filter with improved stopband using new cross coupled topology
57 Recent progress in silicon-based millimeter-wave power amplifier
58 Phase compensation of cascaded conductor-backed CPW periodic cells
59 A low-power single-phase clock multiband flexible divider
60 A high speed low power CAM with a parity bit and power-gated ML sensing
61 A robust 900MHz RFID reader chip with RC-calibration
62 Class-D amplifier power stage with PWM feedback loop
63 A 96×96 1V ultra-low power CMOS image sensor for biomedical application.
64 A 60GHz VCO with 25.8% tuning range by switching return-path in 65nm CMOS
65 A compact multimode bandpass filter with extended stopband bandwidth
ปี พ.ศ. 2554
66 Design exploration of hybrid CMOS and memristor circuit by new modified nodal analysis
67 A new field dependent mobility model for high frequency channel thermal noise of deep submicron RFCMOS
68 A 0.6-V high reverse-isolation through feedback self-cancellation for single-stage noncascode CMOS LNA
69 A dual-loop clock and data recovery circuit with compact quarter-rate CMOS linear phase detector
70 A compact 60 GHz LTCC microstrip bandpass filter with controllable transmission zeros
71 A DC to 14GHz fully differential amplifier for wideband low power applications
72 Design of a hysteresis frequency lock detector for dual-loops clock and data recovery circuit
ปี พ.ศ. 2553
73 Design and analysis of ultra low power true single phase clock CMOS 2/3 prescaler
74 A wideband low power low-noise amplifier in CMOS technology
75 Design of a CMOS broadband transimpedance amplifier with active feedback
76 An energy-aware CMOS receiver front end for low-power 2.4-GHz applications
77 A DC to 4 GHz fully differential wideband digitally controlled variable gain amplifier
ปี พ.ศ. 2552
78 A weak-inversion low-power active mixer for 2.4 GHz ISM band applications
79 Design and sensitivity analysis of a new current-mode sense amplifier for low-power SRAM
80 Design of low-power high-speed truncation-error-tolerant adder and its application in digital signal processing
81 A scalable RFCMOS noise model
82 A 3-8 GHz low-noise CMOS amplifier
83 A wideband and high rejection multimode bandpass filter using stub perturbation
84 An enhanced low-power high-speed adder for error-tolerant application
85 Design and performance evaluation of a low-power data-line SRAM sense amplifier
86 High frequency drain current noise modeling in MOSFETs under sub-threshold condition
87 Analytical high frequency channel thermal noise modeling in deep sub-micron MOSFETs
88 Passive circuit designs toward terahertz using nanometer CMOS technology
89 An inductor-less broadband design technique for transimpedance amplifiers
90 A new unified model for channel thermal noise of deep sub-micron RFCMOS
91 A low-voltage fully-integrated CMOS power amplifier for mobile WiMAX subscriber station
92 A fully-integrated low power PAM/PPM multi-channel UWB transmitter
93 Power-efficient explicit-pulsed dual-edge triggered sense-amplifier flip-flops
ปี พ.ศ. 2551
94 A subthreshold low-noise amplifier optimized for ultra-low-power applications in the ISM band
95 Modeling and layout optimization of differential inductors for Silicon-based RFIC applications
96 16.6- and 28-GHz fully integrated CMOS RF switches with improved body floating
97 High self-resonant and area efficient monolithic transformer using novel intercoil-crossing structure for silicon RFIC
98 Complex shaped on-wafer interconnects modeling for CMOS RFICs
99 Fully symmetrical monolithic transformer (true 1:1) for silicon RFIC
100 Hybrid-mode SRAM sense amplifiers : new approach on transistor sizing
101 An 8-bit 200-MSample/s pipelined ADC with mixed-mode front-end S/H circuit
102 An ultra-compact planar bandpass filter with open-ground spiral for wireless application
103 Body-bootstrapped-buffer circuit for CMOS static power reduction
104 A full current-mode sense amplifier for low-power SRAM applications
105 An area efficient high turn ratio monolithic transformer for silicon RFIC
106 Sub-mW multi-GHz CMOS dual-modulus prescalers based on programmable injection-locked frequency dividers
ปี พ.ศ. 2550
107 Broad-band design techniques for transimpedance amplifiers
108 RFCMOS unit width optimization technique
109 Sub-1 V low power wide range injection-locked frequency divider
110 An ultra-compact hairpin band pass filter with additional zero points
ปี พ.ศ. 2549
111 A compact size coupling controllable filter with separate electric and magnetic coupling paths
112 A 1.8-V 2.4/5.15-GHz dual-band LC VCO in 0.18-μm CMOS technology
113 A novel CMOS low-noise amplifier design for 3.1-to 10.6-GHz ultra-wide-band wireless receivers
114 Scalable model of on-wafer interconnects for high-speed CMOS ICs
115 Sensitivity analysis of coupled interconnects for RFIC applications
116 Design and optimization of the extended true single-phase clock-based prescaler
ปี พ.ศ. 2548
117 Fully integrated CMOS fractional-N frequency divider for wide-band mobile applications with spurs reduction
118 A miniaturized silicon-based ground ring guarded patch resonator and filter
119 Design of a low power wide-band high resolution programmable frequency divider
120 Equivalent circuit model of on-wafer CMOS interconnects for RFICs
121 Physical layout design optimization of integrated spiral inductors for silicon-based RFIC applications
122 Accurate and scalable RF interconnect model for silicon-based RFIC applications
123 Novel RF process monitoring test structure for silicon devices.
ปี พ.ศ. 2547
124 9.3–10.4-GHz-band cross-coupled complementary oscillator with low phase-noise performance
125 RF CMOS low-phase-noise LC oscillator through memory reduction tail transistor
126 Parasitic-compensated quadrature LC oscillator
ปี พ.ศ. 2546
127 Metallization proximity studies for copper spiral inductors on silicon
ปี พ.ศ. 2544
128 A high-speed twin-capacitor BiNMOS (TC-BiNMOS) logic circuit for single battery operation
129 Effective channel length and external series resistance models of scaled LDD pMOSFETs operating in a Bi-MOS hybrid-mode environment
ปี พ.ศ. 2542
130 A low-power 16×16-b parallel multiplier utilizing pass-transistor logic
131 Comments on “Negative capacitance effect in semiconductor devices”
132 A temperature-dependent DC model for quarter-micron LDD pMOSFET’s operating in a Bi-MOS structure
ปี พ.ศ. 2541
133 A charge-trapping-based technique to design low-voltage BiCMOS logic circuits
ปี พ.ศ. 2540
134 Experimentally-based analytical model of deep-submicron LDD pMOSFET’s in a Bi-MOS hybrid-mode environment