ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Yap, Kim-Hui
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
และรู้จักในชื่อของ
- Yap, Kim-Hui.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Tian, Yushuang. 1
2 Zhang, Dajiang 1
3 Chen, Tao 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 3