ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Yao, Nan
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
และรู้จักในชื่อของ
- Ni Y.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chen, I-Ming 3
2 Jiao, Zongxia 3
3 Yan, Liang 3
4 Pongkan W. 1
5 Takatori O. 1
6 Takamura M. 1
7 Sugiura M. 1
8 Usui S. 1
9 Chattipakorn N. 1
10 Hu, Jie 1
11 Zhang, Lei 1
12 Hu, Yingyi 1
13 Chattipakorn S. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2555 3