ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Yang, Yin
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Zhang, Zhenjie 4
2 Xiao, Xiaokui 4
3 Winslett, Marianne 3
4 Yuan, Ganzhao 1
5 Zhang, Jun 1
6 Hao, Zhifeng 1
7 Xu, Jia 1
8 Miklau, Gerome 1
9 Yu, Ge 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 4