ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Yang, Yanhui
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
และรู้จักในชื่อของ
- Yang, Yan Hui
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Jia, Xinli 9
2 Zhang, Hua 6
3 Wang, Xin 5
4 Chen, Yuanting 4
5 Guo, Zhen 4
6 Borgna, Armando 4
7 Lau, Raymond 3
8 Chen, Tao 3
9 Yan, Qingyu 3
10 Huo, Fengwei 3
11 Zhang, Weina 3
12 Ma, Jan 3
13 Liu, Yayuan 2
14 Li, Shaozhou 2
15 Wei, Wei 2
16 Ma, Lin 2
17 Yan, Wenjin 2
18 Huang, Ling 2
19 Sun, Handong 2
20 Cui, Chenlong 2
21 Shi, Daming 2
22 Hu, Shuangquan 2
23 Huang, Xiao 2
24 Wang, Houpeng 2
25 Wang, Yifan 2
26 Chang, Jie 2
27 Nguyen, Son Truong 2
28 Wang, Xuxu 1
29 Hossain, Md. Iqbal 1
30 Miao, Jianwei 1
31 Cheah, Yan Ling 1
32 Zhang, Yingguang 1
33 Lim, Tuti Maria 1
34 Huang, Haowei 1
35 Zhuang, Huaqiang 1
36 Zhao, Weiyun 1
37 Wang, Ke 1
38 Shi, Wenhui 1
39 Madhavi, Srinivasan 1
40 Zhu, Jixin 1
41 He, Chao 1
42 Subodh Gautam Mhaisalkar 1
43 Yang, Hongbin 1
44 Long, Jinlin 1
45 Han, Yu 1
46 Chen, Hongyu 1
47 Wang, Zheng 1
48 Mohammad Mehdi Shahjamali 1
49 Wang, Jing-Yuan 1
50 Teng, Xue 1
51 Yin, Zongyou 1
52 Gurzadyan, Gagik G. 1
53 Chen, Rui 1
54 Fang, Jun 1
55 Xue, Can 1
56 Jayaprakash, N. 1
57 Lou, David Xiong Wen 1
58 Chen, Jun Song 1
59 Boey, Freddy Yin Chiang 1
60 Cao, Shao-Wen 1
61 Barber, James 1
62 Yin, Zhen 1
63 He, Sha 1
64 Zhang, Wenyu 1
65 Zheng, Xinlei 1
66 Duan, Xinping 1
67 Zheng, Jianwei 1
68 He, Ping 1
69 Yuan, Youzhu 1
70 Yan, Yibo 1
71 Chen, Hong 1
72 Zeng, Zhiyuan 1
73 Kariwala, Vinay 1
74 Ang, Thiam Peng 1
75 Wang, Chuan 1
76 He, Qiyuan 1
77 Qi, Xiaoying 1
78 Chen, Jing 1
79 Rui, Xianhong 1
80 Liu, Dapeng 1
81 Tan, Huiteng 1
82 Xing, Chong 1
83 Chi, Robin Yonggui 1
84 Tan, Chaoliang 1
85 Fan, Zhanxi 1
86 Huang, Wei 1
87 Zheng, Bing 1
88 Chen, Junze 1
89 Dai, Yihu 1
90 Wang, Ye 1
91 Zhang, Xiao 1
92 Yan, Weijin 1
93 Zhao, Yang 1
94 Li, Kaixin 1
95 Amaniampong, Prince N. 1
96 Xia, Bao Yu 1
97 Yu, Hong 1
98 Xu, Hongbo 1
99 Ang, Huixiang 1
100 Zhang, Xiaojun 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 7
3 2556 2
4 2555 13
5 2554 2
6 2553 1
7 2552 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 Interim anatase coating layer stabilizes rutile@CrxOy photoanode for visible-light-driven water oxidation
ปี พ.ศ. 2557
2 A family of metal-organic frameworks exhibiting size-selective catalysis with encapsulated noble-metal nanoparticles
3 Titania-Supported gold nanoparticles as efficient catalysts for the oxidation of cellobiose to organic acids in aqueous medium
4 Compressed hydrogen gas-induced synthesis of Au–Pt core–shell nanoparticle chains towards high-performance catalysts for Li–O 2 batteries
5 Controlled incorporation of nanoparticles in metal-organic framework hybrid thin films
6 Coating two-dimensional nanomaterials with metal-organic frameworks
7 Metallic nanocatalysis : an accelerating seamless integration with nanotechnology
8 Utilization of sewage-sludge-derived hydrochars toward efficient cocombustion with different-rank coals : effects of subcritical water conversion and blending scenarios
ปี พ.ศ. 2556
9 Vapor-phase hydrogenation of dimethyl oxalate over a CNTs–Cu–SiO2 hybrid catalyst with enhanced activity and stability
10 Argon plasma reduced Pt nanocatalysts supported on carbon nanotube for aqueous phase benzyl alcohol oxidation
ปี พ.ศ. 2555
11 In situ growth of Au nanoparticles on Fe2O3 nanocrystals for catalytic applications
12 Nanocomposites of graphene oxide and upconversion rare-earth nanocrystals with superior optical limiting performance
13 Mechanism studies on the superior optical limiting observed in graphene oxide covalently functionalized with upconversion NaYF4:Yb3+/Er3+ nanoparticles
14 Synthesis of Fe3O4 and Pt nanoparticles on reduced graphene oxide and their use as a recyclable catalyst
15 Epoxidation of trans-stilbene and cis-cyclooctene over mesoporous vanadium catalysts : support composition and pore structure effect
16 Toward the decoration of Pt nanoparticles supported on carbon nanotubes with Fe oxides and its effect on the catalytic reaction
17 Palladium nanoparticles supported on manganese oxide–CNT composites for solvent-free aerobic oxidation of alcohols : tuning the properties of Pd active sites using MnOx
18 Nanoporous platinum grown on nickel foam by facile plasma reduction with enhanced electro-catalytic performance
19 Methane reforming with carbon dioxide over a Ni/ZiO2–SiO2 catalyst : influence of pretreatment gas atmospheres
20 Liquid phase aerobic oxidation of benzyl alcohol over Pd and Rh catalysts on N-doped mesoporous carbon : effect of the surface acido-basicity
21 Model-aided optimization and analysis of multi-component catalysts : application to selective hydrogenation of cinnamaldehyde
22 Excellent durability of substoichiometric titanium oxide as a catalyst support for Pd in alkaline direct ethanol fuel cells
23 Formation of monometallic Au and Pd and bimetallic Au–Pd nanoparticles confined in mesopores via Ar glow-discharge plasma reduction and their catalytic applications in aerobic oxidation of benzyl alcohol
ปี พ.ศ. 2554
24 Ethanol electro-oxidation activity of Nb-doped-TiO2 supported PdAg catalysts in alkaline media
25 Response surface methodology with prediction uncertainty : a multi-objective optimisation approach
ปี พ.ศ. 2553
26 Synthesis of porous NiO nanocrystals with controllable surface area and their application as supercapacitor electrodes
ปี พ.ศ. 2552
27 Determination of actual object size distribution from direct imaging
28 SnO2 nanoparticles with controlled carbon nanocoating as high-capacity anode materials for lithium-ion batteries