ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Yang, Y.
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Sun, Xiaowei 4
2 Dai, Haitao 2
3 Chin, Lip Ket 2
4 Dong, Zhili 2
5 Xu, C. X. 2
6 Wei, A. 1
7 Tan, Swee Tiam 1
8 Vayssieres, L. 1
9 Huang, W. 1
10 Tay, Beng Kang 1
11 Wang, L. J. 1
12 Zhao, H. X. 1
13 Zheludev, Nikolay I. 1
14 Zeng, Y. G. 1
15 Fong, D. D. 1
16 Wang, R. 1
17 Yoon, Soon Fatt 1
18 Zhou, H. 1
19 Huang, H. 1
20 Zhang, Z. 1
21 Chen, L. 1
22 Woodward, R. I. 1
23 Tsai, D. P. 1
24 Yang, M. 1
25 Chen, Z. H. 1
26 Hu, S. 1
27 Zhu, C. 1
28 Gao, C. 1
29 Wang, H. 1
30 Wen, H. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 3
2 2556 2
3 2555 5
4 2550 1
5 2549 1