ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Yang, Kuojun
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Tian, Shulin 2
2 Zhang, Peng 1
3 Ye, Peng 1
4 Zheng, Yuanjin 1
5 Guo, Lianping 1
6 Zeng, Hao 1
7 Qiu, Lei 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
ผลงานวิจัย