ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Yang, Huali
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Zuo, Zhenghu 1
2 Zhan, Qingfeng 1
3 Xie, Yali 1
4 Zhu, Xiaojian 1
5 Chen, Bin 1
6 Yang, Zhihuan 1
7 Wang, Baomin 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
ผลงานวิจัย