ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Yan, Weijin
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Liu, Yayuan 1
2 Xu, Hongbo 1
3 Cui, Chenlong 1
4 Zhang, Weina 1
5 Yang, Yanhui 1
6 Huo, Fengwei 1
7 Li, Shaozhou 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
ผลงานวิจัย