ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Yan, Qingyu
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Zhang, Hua 37
2 Rui, Xianhong 34
3 Zhu, Jixin 33
4 Tan, Huiteng 21
5 Ma, Jan 19
6 Shi, Wenhui 19
7 Lim, Tuti Mariana 18
8 Zhang, Wenyu 16
9 Xu, Chen 16
10 Xiao, Ni 15
11 Zhang, Qichun 13
12 Yin, Zongyou 13
13 Lu, Ziyang 12
14 Liu, Weiling 11
15 Chen, Jing 11
16 Boey, Freddy Yin Chiang 10
17 Huang, Xiao 9
18 Yang, Dan 9
19 Cao, Xiehong 8
20 Zeng, Yi 8
21 Yu, Hong 8
22 Peng, Shengjie 7
23 Zeng, Zhiyuan 7
24 Tay, Yee Yan 6
25 Fan, Shufen 6
26 Sun, Ting 6
27 He, Qiyuan 6
28 Srinivasan, Madhavi 6
29 Ang, Huixiang 5
30 Huang, Yizhong 5
31 Huang, Xin 5
32 Zhao, Weiyun 5
33 Skyllas-Kazacos, Maria 5
34 Chen, Hongyu 5
35 Chen, Peng 5
36 Hoster, Harry E. 4
37 Dong, Xiaochen 4
38 Ajayan, Pulickel M. 4
39 Zhang, Xiaojun 4
40 Liu, Dayong 4
41 Yazami, Rachid 4
42 Tan, Li Ping 4
43 Xue, Can 4
44 Zhou, Wenwen 4
45 Zhou, Xiaozhu 4
46 Chen, Xiaodong 4
47 Kloc, Christian 3
48 Wei, Fengxia 3
49 Huang, Wei 3
50 Tan, Chaoliang 3
51 Wu, Tom 3
52 Zhao, Yang 3
53 Ramakrishna, Seeram 3
54 Oo, Moe Ohnmar 3
55 Li, Linlin 3
56 Qi, Xiaoying 3
57 Lou, David Xiong Wen 3
58 Shi, Yumeng 3
59 Du, Yaping 3
60 Chen, Tao 2
61 Zhang, Juan 2
62 Zhu, Yuanyuan 2
63 Wong, Kangming 2
64 Wu, Xue-Jun 2
65 Raghu, Subash Chandrabose 2
66 Zhang, Yanyan 2
67 Zhang, Cuimiao 2
68 Yu, Ting 2
69 Yang, Yanhui 2
70 Chen, Zhong 2
71 Fong, Eileen 2
72 Zhao, Xiaoxu 2
73 Wai, Nyunt 2
74 Sharma, Yogesh Kumar 2
75 Wang, Xin 2
76 Winardi, Suminto 2
77 Mhaisalkar, Subodh Gautam 2
78 Gao, Yiben 2
79 Sun, T. 2
80 Sun, Wenping 2
81 Xu, Zhichuan 2
82 Xu, Rong 1
83 Chen, Chunping 1
84 Yu, Denis Yau Wai 1
85 Yang, Guocheng 1
86 Saadat, Somaye 1
87 Zeng, Tao 1
88 Hu, Xiao 1
89 Yu, Kui 1
90 Zeng, Jing 1
91 Wang, Zhijuan 1
92 Zhao, Yuliang 1
93 Chai, Na-Na 1
94 Zhang, Hao-Li 1
95 Wu, Haichen 1
96 Wu, Yongzhi 1
97 Yang, Hongfen 1
98 Zhu, Peining 1
99 Li, Yongfeng 1
100 Dong, Zhili 1
101 Tang, Yuxin 1
102 Lau, Damien 1
103 Zheng, Kaihong 1
104 Meng, Fanben 1
105 Zhu, Jinxin 1
106 Zhu, Ting 1
107 Jiang, Lin 1
108 Yep, Peiru 1
109 De Feyter, Steven 1
110 Deng, Rui 1
111 Yao, Bin 1
112 Wei, Su-Huai 1
113 Zhou, Kai-Ge 1
114 Chen, Rui 1
115 Sun, Handong 1
116 Müllen, Klaus 1
117 Yin, Wanjian 1
118 Xiao, Jinchong 1
119 Fam, Derrick Wen Hui 1
120 Tok, Alfred Iing Yoong 1
121 Chen, Yuanting 1
122 Hoo, Yuan Shyuan 1
123 Ye, Kaiqi 1
124 Subodh Gautam Mhaisalkar 1
125 Kanhere, Pushkar D. 1
126 Lim, Tuti Maria 1
127 Jia, Xinli 1
128 Song, Li 1
129 Xing, Guichuan 1
130 Sum, Tze Chien 1
131 Guai, Guan Hong 1
132 Wang, Jing 1
133 Tan, Melvin Wei Jun 1
134 Huo, Fengwei 1
135 Tian, Yufeng 1
136 Rawat, Rajdeep Singh 1
137 Yao, Lin 1
138 Wu, Yuechao 1
139 Sim, Dao Hao 1
140 Huang, Ling 1
141 Zhu, Ji-Xin 1
142 Lu, Xuehong 1
143 Chen, Charlottle 1
144 Wang, Hang-Xing 1
145 Kong, Jing 1
146 Tan, Ke Jie 1
147 Feng, Yuhua 1
148 Zhao, Junnan 1
149 Wang, Hong 1
150 Li, Shuzhou 1
151 Guo, Jun 1
152 Hu, Fangzhong 1
153 Wang, Yong 1
154 Xie, Yu-Long 1
155 Truong, Thi Hong Anh 1
156 Yadian, Boluo 1
157 Feng, Xi-Qiao 1
158 Beloborodov, Igor 1
159 Wu, Renbing 1
160 Qian, Xukun 1
161 Ting, Siong Luong 1
162 Wei, Jun 1
163 Zhou, Kun 1
164 Zhang, Jun 1
165 Ding, Jun 1
166 Rui, Xianghong 1
167 Hu, Zhaolong 1
168 Zhou, Yan 1
169 Guo, Guilue 1
170 Zeng, Zhi 1
171 Wang, Yuxi 1
172 Lv, Yunbo 1
173 Mani, Ulaganathan 1
174 Ee, Shu Jing 1
175 Lau, Raymond 1
176 Wu, Jiansheng 1
177 Ulaganathan, Mani 1
178 Wang, Jiyang 1
179 Zhou, Weijia 1
180 Cheng, Fangyi 1
181 Chen, Junze 1
182 Parasuraman, Aishwarya 1
183 Poon, Grace 1
184 Cao, Y. Charles 1
185 Zheng, Bing 1
186 Pang, Hongchang 1
187 Bi, Hengchang 1
188 Gao, M.-Y. 1
189 Wu, D. 1
190 Li, A.-D. 1
191 Ng, Wun Jern 1
192 Zhou, Yanping 1
193 Wu, Di 1
194 Zhang, Jun-Long 1
195 Kong, Ji-Zhou 1
196 Sun, Hang 1
197 Huang, Y. Z. 1
198 Pan, Ming 1
199 Bakaul, Saidur Rahman 1
200 Gong, You-Pin 1
201 Chen, Jun Song 1
202 Yu, Cui 1
203 Zhao, Xinbing 1
204 Yang, Hongbin 1
205 Y. W. Yu, Denis 1
206 Fan, Zhanxi 1
207 Guo, Hai-Rong 1
208 Yeo, Sing Ning 1
209 Chan-Park, Mary B. 1
210 Xing, Shuangxi 1
211 Liu, Zheng 1
212 Zhou, Haiqing 1
213 Yan, Zheng 1
214 Wang, Haibo 1
215 Xia, Bao Yu 1
216 Magdassi, Shlomo 1
217 Layani, Michael 1
218 Tour, James M. 1
219 Fan, Xiujun 1
220 Du, Yonghua 1
221 Chen, Jun 1
222 Han, Xiaopeng 1
223 Wei, Chao 1
224 Xi, Shibo 1
225 Wang, Gunuk 1
226 Yu, Linghui 1
227 Gong, Cheng 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 23
3 2556 28
4 2555 31
5 2554 16
6 2553 6
7 2552 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 Nanostructured conjugated ladder polymers for stable and fast lithium storage anodes with high-capacity
2 Effect of bromine complexing agents on the performance of cation exchange membranes in second-generation vanadium bromide battery
ปี พ.ศ. 2557
3 Synthesis of porous, hollow metal MCO3 (M=Mn, Co, Ca) microstructures and adsorption properties thereof
4 Metal oxide-coated three-dimensional graphene prepared by the use of metal-organic frameworks as precursors
5 An interwoven network of MnO2 nanowires and carbon nanotubes as the anode for bendable lithium-ion batteries
6 Zeolitic imidazolate framework 67-derived high symmetric porous Co3O4 hollow dodecahedra with highly enhanced lithium storage capability
7 n-type carbon nanotubes/silver telluride nanohybrid buckypaper with a high-thermoelectric figure of merit
8 Li3V2(PO4)3 cathode materials for lithium-ion batteries : a review
9 Carbon nanotube-encapsulated noble metal nanoparticle hybrid as a cathode material for Li-oxygen batteries
10 Platinum and palladium nanotubes based on genetically engineered elastin-mimetic fusion protein-fiber templates : synthesis and application in lithium-O2 batteries
11 Recycling bacteria for the synthesis of LiMPO4 (M = Fe, Mn) nanostructures for high-power lithium batteries
12 Fabrication of flexible thermoelectric thin film devices by inkjet printing
13 Graphene and graphene-based materials for energy storage applications
14 Compressed hydrogen gas-induced synthesis of Au–Pt core–shell nanoparticle chains towards high-performance catalysts for Li–O 2 batteries
15 Aqueous-based chemical route toward ambient preparation of multicomponent core-shell nanotubes
16 Ultrathin S-doped MoSe2 nanosheets for efficient hydrogen evolution
17 Fe-based metallopolymer nanowall-based composites for Li-O2 battery cathode
18 High thermal conductivity of suspended few-layer hexagonal boron nitride sheets
19 Integrated charge transfer in colloidal Cu-MnO heterostructures for high-performance lithium-ion batteries
20 Nanostructured metal sulfides for energy storage
21 Microemulsion-assisted synthesis of nanosized Li-Mn-O spinel cathodes for high-rate lithium-ion batteries
22 Superior lithium storage properties of β-FeOOH
23 Cobalt sulfide nanosheet/graphene/carbon nanotube nanocomposites as flexible electrodes for hydrogen evolution
24 Liquid-phase epitaxial growth of two-dimensional semiconductor hetero-nanostructures
25 Vanadium pentoxide-based cathode materials for lithium-ion batteries : morphology control, carbon hybridization, and cation doping
ปี พ.ศ. 2556
26 Synthesis of porous amorphous FePO4 nanotubes and their lithium storage properties
27 Controlled synthesis of double-wall a-FePO4 nanotubes and their LIB cathode properties
28 A facile, relative green, and inexpensive synthetic approach toward large-scale production of SnS2 nanoplates for high-performance lithium-ion batteries
29 Visible photoresponse of single-layer graphene decorated with TiO2 nanoparticles
30 Vanadium pentoxide cathode materials for high-performance lithium-ion batteries enabled by a hierarchical nanoflower structure via an electrochemical process
31 Ultrathin V2O5 nanosheet cathodes : realizing ultrafast reversible lithium storage
32 A simple process to prepare nitrogen-modified few-layer graphene for a supercapacitor electrode
33 Three-dimensional graphene network composites for detection of hydrogen peroxide
34 Binder-free graphene foams for O2 electrodes of Li-O2 batteries
35 Coaxial Fe3O4/CuO hybrid nanowires as ultra fast charge/discharge lithium-ion battery anodes
36 Colloidal CuInSe 2 nanocrystals : from gradient stoichiometry toward homogeneous alloyed structure mediated by conducting polymer P3HT
37 Template-free synthesis of urchin-like Co3O4 hollow spheres with good lithium storage properties
38 Synthesis of single-crystalline LiMn2O4 and LiMn1.5Ni0.5O4 nanocrystals and their lithium storage properties
39 Synthesis of cobalt phosphides and their application as anodes for lithium ion batteries
40 Carbon inverse opal entrapped with electrode active nanoparticles as high-performance anode for lithium-ion batteries
41 Controlled synthesis of BiOCl hierarchical self-assemblies with highly efficient photocatalytic properties
42 Facile preparation of ordered porous graphene-metal oxide@C binder-free electrodes with high Li storage performance
43 Free-radical-promoted conversion of graphite oxide into chemically modified graphene
44 Graphene-Based Materials for Solar Cell Applications
45 MS2 (M = Co and Ni) hollow spheres with tunable Interiors for high-performance supercapacitors and photovoltaics
46 Oriented molecular attachments through sol–gel chemistry for synthesis of ultrathin hydrated vanadium pentoxide nanosheets and their applications
47 Preparation of MoS2-coated three-dimensional graphene networks for high-performance anode material in lithium-ion batteries
48 Sulfonated poly (ether ether ketone)-based proton exchange membranes for vanadium redox battery applications
49 Controlled synthesis of manganese oxyhydroxide nanotubes : implications for high-efficiency supercapacitors
50 Growth of Si nanowires in porous carbon with enhanced cycling stability for Li-ion storage
51 Carbon buffered-transition metal oxidenanoparticle-graphene hybrid nanosheets as high-performance anode materials for lithium ion batteries
52 One-step synthesis of Ni3S2 nanorod@Ni(OH)2 nanosheet core-shell nanostructures on a three-dimensional graphene network for high-performance supercapacitors
53 High-coercivity FePt nanoparticle assemblies embedded in oxide-matrix by atomic layer deposition
ปี พ.ศ. 2555
54 Comparative studies on single-layer reduced graphene oxide films obtained by electrochemical reduction and hydrazine vapor reduction
55 Controlled synthesis of carbon-coated cobalt sulfide nanostructures in oil phase with enhanced Li storage performances
56 Oxidation-etching preparation of MnO2 tubular nanostructures for high-performance supercapacitors
57 Crystal structure and phototransistor behavior of N-substituted heptacence
58 Controlled soft-template synthesis of ultrathin C@FeS nanosheets with high-Li-storage performance
59 Engineering “hot” nanoparticles for surface-enhanced Raman scattering by embedding reporter molecules in metal layers
60 One-pot synthesis of carbon-coated VO2(B) nanobelts for high-rate lithium storage
61 Direct growth of FeVO4 nanosheet arrays on stainless steel foil as high-performance binder-free Li ion battery anode
62 Cationic quaternary chalcohalide nanobelts : Hg4In2Q3Cl8 (Q = S, Se, Te)
63 Fe2O3 nanocluster-decorated graphene as O2 electrode for high energy Li–O2 batteries
64 A carbon monoxide gas sensor using oxygen plasma modified carbon nanotubes
65 Real-time DNA detection using Pt nanoparticle-decorated reduced graphene oxide field-effect transistors
66 Preparation and thermoelectric properties of sulfur doped Ag2Te nanoparticles via solvothermal methods
67 Palladium nanoparticles supported on manganese oxide–CNT composites for solvent-free aerobic oxidation of alcohols : tuning the properties of Pd active sites using MnOx
68 In situ formation of new organic ligands to construct two novel self-charge-transfer Pb(ii)-based frameworks
69 Synthesis of hexagonal-symmetry α-iron oxyhydroxide crystals using reduced graphene oxide as a surfactant and their Li storage properties
70 Graphene oxide nanosheets/polymer binders as superior electrocatalytic materials for vanadium bromide redox flow batteries
71 In situ growth of Si nanowires on graphene sheets for Li-ion storage
72 Seeded growth of two-dimensional dendritic gold nanostructures
73 Li3V2(PO4)3 nanocrystals embedded in a nanoporous carbon matrix supported on reduced graphene oxide sheets : binder-free and high rate cathode material for lithium-ion batteries
74 Germanium nanowires-based carbon composite as anodes for lithium-ion batteries
75 One-step electrochemical preparation of graphene-based heterostructures for Li storage
76 Synthesis, crystal structure, and optical properties of a three-dimensional quaternary Hg–In–S–Cl chalcohalide : Hg7InS6Cl5
77 An effective method for the fabrication of few-layer-thick inorganic nanosheets
78 A facile approach to nanoarchitectured three-dimensional graphene-based Li–Mn–O composite as high-power cathodes for Li-ion batteries
79 One-step solvothermal synthesis of single-crystalline TiOF2 nanotubes with high Lithium-ion battery performance
80 Flexible carbon nanotube papers with improved thermoelectric properties
81 Thermoelectric Bi2Te3-improved charge collection for high-performance dye-sensitized solar cells
82 Design of nanostructured hybrid materials based on carbon and metal oxides for Li ion batteries
83 Synthesis of CuxS/Cu nanotubes and their lithium storage properties
84 Realizing a SnO2-based ultraviolet light-emitting diode via breaking the dipole-forbidden rule
ปี พ.ศ. 2554
85 Power factor enhancement for few-layered graphene films by molecular attachments
86 Enhanced thermopower of graphene films with oxygen plasma treatment
87 The formation of a carbon nanotube–graphene oxide core–shell structure and its possible applications
88 Effect of Ag-doping on crystal structure and high temperature thermoelectric properties of c-axis oriented Ca3Co4O9 thin films by pulsed laser deposition
89 Controlled CVD growth of Cu–Sb alloy nanostructures
90 Growth of dandelion-shaped CuInSe2 nanostructures by a two-step solvothermal process
91 Achieving high specific charge capacitances in Fe3O4/reduced graphene oxide nanocomposites
92 Facile synthesis of metal oxide/reduced graphene oxide hybrids with high lithium storage capacity and stable cyclability
93 Facile preparation of hydrated vanadium pentoxide nanobelts based bulky paper as flexible binder-free cathodes for high-performance lithium ion batteries
94 Synergetic approach to achieve enhanced lithium ion storage performance in ternary phased SnO2–Fe2O3/rGO composite nanostructures
95 Graphene oxide as a carbon source for controlled growth of carbon nanowires
96 Graphene-based materials : synthesis, characterization, properties, and applications
97 Nucleation mechanism of electrochemical deposition of Cu on reduced graphene oxide electrodes
98 Cobalt oxide nanowall arrays on reduced graphene oxide sheets with controlled phase, grain size, and porosity for Li-ion battery electrodes
99 Cooperative enhancement of capacities in nanostructured SnSb/carbon nanotube network nanocomposite as anode for lithium ion batteries
100 Preparation of novel 3D graphene networks for supercapacitor applications
ปี พ.ศ. 2553
101 p-type Bi0.4Sb1.6Te3 nanocomposites with enhanced figure of merit
102 Synthesis of porous NiO nanocrystals with controllable surface area and their application as supercapacitor electrodes
103 Controlled synthesis of Sb nanostructures and their conversion to CoSb3 nanoparticle chains for li-ion battery electrodes
104 Polyphenylene dendrimer-templated in situ construction of inorganic–organic hybrid rice-shaped architectures
105 Generation of dual patterns of metal oxide nanomaterials based on seed-mediated selective growth
106 Synthesis and characterization of FePt nanoparticles and FePt nanoparticle/SiO2-matrix composite films
ปี พ.ศ. 2552
107 Influence of pulsed laser deposition rate on the microstructure and thermoelectric properties of Ca3Co4O9 thin films
108 Fabrication of core−shell structure of M@C (M=Se, Au, Ag2Se) and transformation to yolk−shell structure by electron beam irradiation or vacuum annealing.
109 In situ synthesis of metal nanoparticles on single-layer graphene oxide and reduced graphene oxide surfaces
110 Binary-phased nanoparticles for enhanced thermoelectric properties