ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Yan, Qingyu
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Zhang, Hua 37
2 Rui, Xianhong 34
3 Zhu, Jixin 33
4 Tan, Huiteng 21
5 Ma, Jan 19
6 Shi, Wenhui 19
7 Lim, Tuti Mariana 18
8 Xu, Chen 16
9 Zhang, Wenyu 16
10 Xiao, Ni 15
11 Zhang, Qichun 13
12 Yin, Zongyou 13
13 Lu, Ziyang 12
14 Liu, Weiling 11
15 Chen, Jing 11
16 Boey, Freddy Yin Chiang 10
17 Yang, Dan 9
18 Huang, Xiao 9
19 Zeng, Yi 8
20 Yu, Hong 8
21 Cao, Xiehong 8
22 Peng, Shengjie 7
23 Zeng, Zhiyuan 7
24 He, Qiyuan 6
25 Srinivasan, Madhavi 6
26 Fan, Shufen 6
27 Sun, Ting 6
28 Tay, Yee Yan 6
29 Chen, Peng 5
30 Skyllas-Kazacos, Maria 5
31 Chen, Hongyu 5
32 Huang, Yizhong 5
33 Ang, Huixiang 5
34 Zhao, Weiyun 5
35 Huang, Xin 5
36 Xue, Can 4
37 Zhou, Wenwen 4
38 Zhou, Xiaozhu 4
39 Ajayan, Pulickel M. 4
40 Chen, Xiaodong 4
41 Tan, Li Ping 4
42 Zhang, Xiaojun 4
43 Yazami, Rachid 4
44 Hoster, Harry E. 4
45 Liu, Dayong 4
46 Dong, Xiaochen 4
47 Huang, Wei 3
48 Wu, Tom 3
49 Qi, Xiaoying 3
50 Zhao, Yang 3
51 Oo, Moe Ohnmar 3
52 Lou, David Xiong Wen 3
53 Tan, Chaoliang 3
54 Ramakrishna, Seeram 3
55 Kloc, Christian 3
56 Du, Yaping 3
57 Shi, Yumeng 3
58 Li, Linlin 3
59 Wei, Fengxia 3
60 Fong, Eileen 2
61 Zhu, Yuanyuan 2
62 Wu, Xue-Jun 2
63 Wang, Xin 2
64 Zhang, Yanyan 2
65 Zhao, Xiaoxu 2
66 Sharma, Yogesh Kumar 2
67 Wai, Nyunt 2
68 Winardi, Suminto 2
69 Sun, Wenping 2
70 Xu, Zhichuan 2
71 Chen, Zhong 2
72 Wong, Kangming 2
73 Chen, Tao 2
74 Gao, Yiben 2
75 Yang, Yanhui 2
76 Zhang, Juan 2
77 Sun, T. 2
78 Mhaisalkar, Subodh Gautam 2
79 Raghu, Subash Chandrabose 2
80 Zhang, Cuimiao 2
81 Yu, Ting 2
82 Truong, Thi Hong Anh 1
83 Hu, Zhaolong 1
84 Rui, Xianghong 1
85 Lv, Yunbo 1
86 Wang, Yuxi 1
87 Zhou, Yan 1
88 Zeng, Zhi 1
89 Guo, Guilue 1
90 Layani, Michael 1
91 Ding, Jun 1
92 Wang, Haibo 1
93 Liu, Zheng 1
94 Xia, Bao Yu 1
95 Zhou, Haiqing 1
96 Zhou, Yanping 1
97 Magdassi, Shlomo 1
98 Ng, Wun Jern 1
99 De Feyter, Steven 1
100 Zhu, Ting 1
101 Jiang, Lin 1
102 Meng, Fanben 1
103 Zhu, Jinxin 1
104 Guai, Guan Hong 1
105 Zhao, Xinbing 1
106 Yang, Hongbin 1
107 Gong, Cheng 1
108 Zheng, Kaihong 1
109 Dong, Zhili 1
110 Sun, Handong 1
111 Müllen, Klaus 1
112 Chen, Rui 1
113 Yan, Zheng 1
114 Yep, Peiru 1
115 Tang, Yuxin 1
116 Lau, Damien 1
117 Li, Yongfeng 1
118 Wei, Chao 1
119 Ee, Shu Jing 1
120 Mani, Ulaganathan 1
121 Ting, Siong Luong 1
122 Pang, Hongchang 1
123 Zheng, Bing 1
124 Gao, M.-Y. 1
125 Bi, Hengchang 1
126 Cao, Y. Charles 1
127 Wei, Jun 1
128 Zhou, Kun 1
129 Beloborodov, Igor 1
130 Zhang, Jun 1
131 Yu, Cui 1
132 Feng, Xi-Qiao 1
133 Yadian, Boluo 1
134 Qian, Xukun 1
135 Wu, Renbing 1
136 Li, A.-D. 1
137 Wu, D. 1
138 Du, Yonghua 1
139 Chen, Jun 1
140 Han, Xiaopeng 1
141 Xi, Shibo 1
142 Yu, Linghui 1
143 Fan, Xiujun 1
144 Wang, Gunuk 1
145 Cheng, Fangyi 1
146 Chen, Junze 1
147 Ulaganathan, Mani 1
148 Parasuraman, Aishwarya 1
149 Poon, Grace 1
150 Wu, Jiansheng 1
151 Lau, Raymond 1
152 Zhou, Weijia 1
153 Wang, Jiyang 1
154 Tour, James M. 1
155 Tan, Ke Jie 1
156 Chen, Charlottle 1
157 Wang, Hang-Xing 1
158 Lu, Xuehong 1
159 Xie, Yu-Long 1
160 Zhou, Kai-Ge 1
161 Zhao, Yuliang 1
162 Chai, Na-Na 1
163 Wu, Haichen 1
164 Zhu, Ji-Xin 1
165 Xiao, Jinchong 1
166 Hu, Fangzhong 1
167 Wang, Yong 1
168 Guo, Jun 1
169 Kong, Jing 1
170 Huang, Ling 1
171 Wu, Yuechao 1
172 Sim, Dao Hao 1
173 Zhang, Hao-Li 1
174 Zeng, Jing 1
175 Wang, Zhijuan 1
176 Saadat, Somaye 1
177 Yang, Guocheng 1
178 Yin, Wanjian 1
179 Wei, Su-Huai 1
180 Deng, Rui 1
181 Yao, Bin 1
182 Hu, Xiao 1
183 Yu, Kui 1
184 Zhu, Peining 1
185 Wu, Yongzhi 1
186 Yang, Hongfen 1
187 Zeng, Tao 1
188 Chen, Chunping 1
189 Xu, Rong 1
190 Yu, Denis Yau Wai 1
191 Li, Shuzhou 1
192 Feng, Yuhua 1
193 Pan, Ming 1
194 Bakaul, Saidur Rahman 1
195 Huang, Y. Z. 1
196 Chan-Park, Mary B. 1
197 Xing, Shuangxi 1
198 Xing, Guichuan 1
199 Sum, Tze Chien 1
200 Sun, Hang 1
201 Wu, Di 1
202 Guo, Hai-Rong 1
203 Yeo, Sing Ning 1
204 Fan, Zhanxi 1
205 Chen, Jun Song 1
206 Gong, You-Pin 1
207 Zhang, Jun-Long 1
208 Kong, Ji-Zhou 1
209 Wang, Jing 1
210 Tan, Melvin Wei Jun 1
211 Subodh Gautam Mhaisalkar 1
212 Kanhere, Pushkar D. 1
213 Lim, Tuti Maria 1
214 Rawat, Rajdeep Singh 1
215 Yao, Lin 1
216 Zhao, Junnan 1
217 Wang, Hong 1
218 Ye, Kaiqi 1
219 Hoo, Yuan Shyuan 1
220 Song, Li 1
221 Huo, Fengwei 1
222 Tian, Yufeng 1
223 Jia, Xinli 1
224 Chen, Yuanting 1
225 Fam, Derrick Wen Hui 1
226 Tok, Alfred Iing Yoong 1
227 Y. W. Yu, Denis 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 23
3 2556 28
4 2555 31
5 2554 16
6 2553 6
7 2552 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 Nanostructured conjugated ladder polymers for stable and fast lithium storage anodes with high-capacity
2 Effect of bromine complexing agents on the performance of cation exchange membranes in second-generation vanadium bromide battery
ปี พ.ศ. 2557
3 Synthesis of porous, hollow metal MCO3 (M=Mn, Co, Ca) microstructures and adsorption properties thereof
4 Metal oxide-coated three-dimensional graphene prepared by the use of metal-organic frameworks as precursors
5 An interwoven network of MnO2 nanowires and carbon nanotubes as the anode for bendable lithium-ion batteries
6 Zeolitic imidazolate framework 67-derived high symmetric porous Co3O4 hollow dodecahedra with highly enhanced lithium storage capability
7 n-type carbon nanotubes/silver telluride nanohybrid buckypaper with a high-thermoelectric figure of merit
8 Li3V2(PO4)3 cathode materials for lithium-ion batteries : a review
9 Carbon nanotube-encapsulated noble metal nanoparticle hybrid as a cathode material for Li-oxygen batteries
10 Platinum and palladium nanotubes based on genetically engineered elastin-mimetic fusion protein-fiber templates : synthesis and application in lithium-O2 batteries
11 Recycling bacteria for the synthesis of LiMPO4 (M = Fe, Mn) nanostructures for high-power lithium batteries
12 Fabrication of flexible thermoelectric thin film devices by inkjet printing
13 Graphene and graphene-based materials for energy storage applications
14 Compressed hydrogen gas-induced synthesis of Au–Pt core–shell nanoparticle chains towards high-performance catalysts for Li–O 2 batteries
15 Aqueous-based chemical route toward ambient preparation of multicomponent core-shell nanotubes
16 Ultrathin S-doped MoSe2 nanosheets for efficient hydrogen evolution
17 Fe-based metallopolymer nanowall-based composites for Li-O2 battery cathode
18 High thermal conductivity of suspended few-layer hexagonal boron nitride sheets
19 Integrated charge transfer in colloidal Cu-MnO heterostructures for high-performance lithium-ion batteries
20 Nanostructured metal sulfides for energy storage
21 Microemulsion-assisted synthesis of nanosized Li-Mn-O spinel cathodes for high-rate lithium-ion batteries
22 Superior lithium storage properties of β-FeOOH
23 Cobalt sulfide nanosheet/graphene/carbon nanotube nanocomposites as flexible electrodes for hydrogen evolution
24 Liquid-phase epitaxial growth of two-dimensional semiconductor hetero-nanostructures
25 Vanadium pentoxide-based cathode materials for lithium-ion batteries : morphology control, carbon hybridization, and cation doping
ปี พ.ศ. 2556
26 Synthesis of porous amorphous FePO4 nanotubes and their lithium storage properties
27 Controlled synthesis of double-wall a-FePO4 nanotubes and their LIB cathode properties
28 A facile, relative green, and inexpensive synthetic approach toward large-scale production of SnS2 nanoplates for high-performance lithium-ion batteries
29 Visible photoresponse of single-layer graphene decorated with TiO2 nanoparticles
30 Vanadium pentoxide cathode materials for high-performance lithium-ion batteries enabled by a hierarchical nanoflower structure via an electrochemical process
31 Ultrathin V2O5 nanosheet cathodes : realizing ultrafast reversible lithium storage
32 A simple process to prepare nitrogen-modified few-layer graphene for a supercapacitor electrode
33 Three-dimensional graphene network composites for detection of hydrogen peroxide
34 Binder-free graphene foams for O2 electrodes of Li-O2 batteries
35 Coaxial Fe3O4/CuO hybrid nanowires as ultra fast charge/discharge lithium-ion battery anodes
36 Colloidal CuInSe 2 nanocrystals : from gradient stoichiometry toward homogeneous alloyed structure mediated by conducting polymer P3HT
37 Template-free synthesis of urchin-like Co3O4 hollow spheres with good lithium storage properties
38 Synthesis of single-crystalline LiMn2O4 and LiMn1.5Ni0.5O4 nanocrystals and their lithium storage properties
39 Synthesis of cobalt phosphides and their application as anodes for lithium ion batteries
40 Carbon inverse opal entrapped with electrode active nanoparticles as high-performance anode for lithium-ion batteries
41 Controlled synthesis of BiOCl hierarchical self-assemblies with highly efficient photocatalytic properties
42 Facile preparation of ordered porous graphene-metal oxide@C binder-free electrodes with high Li storage performance
43 Free-radical-promoted conversion of graphite oxide into chemically modified graphene
44 Graphene-Based Materials for Solar Cell Applications
45 MS2 (M = Co and Ni) hollow spheres with tunable Interiors for high-performance supercapacitors and photovoltaics
46 Oriented molecular attachments through sol–gel chemistry for synthesis of ultrathin hydrated vanadium pentoxide nanosheets and their applications
47 Preparation of MoS2-coated three-dimensional graphene networks for high-performance anode material in lithium-ion batteries
48 Sulfonated poly (ether ether ketone)-based proton exchange membranes for vanadium redox battery applications
49 Controlled synthesis of manganese oxyhydroxide nanotubes : implications for high-efficiency supercapacitors
50 Growth of Si nanowires in porous carbon with enhanced cycling stability for Li-ion storage
51 Carbon buffered-transition metal oxidenanoparticle-graphene hybrid nanosheets as high-performance anode materials for lithium ion batteries
52 One-step synthesis of Ni3S2 nanorod@Ni(OH)2 nanosheet core-shell nanostructures on a three-dimensional graphene network for high-performance supercapacitors
53 High-coercivity FePt nanoparticle assemblies embedded in oxide-matrix by atomic layer deposition
ปี พ.ศ. 2555
54 Comparative studies on single-layer reduced graphene oxide films obtained by electrochemical reduction and hydrazine vapor reduction
55 Controlled synthesis of carbon-coated cobalt sulfide nanostructures in oil phase with enhanced Li storage performances
56 Oxidation-etching preparation of MnO2 tubular nanostructures for high-performance supercapacitors
57 Crystal structure and phototransistor behavior of N-substituted heptacence
58 Controlled soft-template synthesis of ultrathin C@FeS nanosheets with high-Li-storage performance
59 Engineering “hot” nanoparticles for surface-enhanced Raman scattering by embedding reporter molecules in metal layers
60 One-pot synthesis of carbon-coated VO2(B) nanobelts for high-rate lithium storage
61 Direct growth of FeVO4 nanosheet arrays on stainless steel foil as high-performance binder-free Li ion battery anode
62 Cationic quaternary chalcohalide nanobelts : Hg4In2Q3Cl8 (Q = S, Se, Te)
63 Fe2O3 nanocluster-decorated graphene as O2 electrode for high energy Li–O2 batteries
64 A carbon monoxide gas sensor using oxygen plasma modified carbon nanotubes
65 Real-time DNA detection using Pt nanoparticle-decorated reduced graphene oxide field-effect transistors
66 Preparation and thermoelectric properties of sulfur doped Ag2Te nanoparticles via solvothermal methods
67 Palladium nanoparticles supported on manganese oxide–CNT composites for solvent-free aerobic oxidation of alcohols : tuning the properties of Pd active sites using MnOx
68 In situ formation of new organic ligands to construct two novel self-charge-transfer Pb(ii)-based frameworks
69 Synthesis of hexagonal-symmetry α-iron oxyhydroxide crystals using reduced graphene oxide as a surfactant and their Li storage properties
70 Graphene oxide nanosheets/polymer binders as superior electrocatalytic materials for vanadium bromide redox flow batteries
71 In situ growth of Si nanowires on graphene sheets for Li-ion storage
72 Seeded growth of two-dimensional dendritic gold nanostructures
73 Li3V2(PO4)3 nanocrystals embedded in a nanoporous carbon matrix supported on reduced graphene oxide sheets : binder-free and high rate cathode material for lithium-ion batteries
74 Germanium nanowires-based carbon composite as anodes for lithium-ion batteries
75 One-step electrochemical preparation of graphene-based heterostructures for Li storage
76 Synthesis, crystal structure, and optical properties of a three-dimensional quaternary Hg–In–S–Cl chalcohalide : Hg7InS6Cl5
77 An effective method for the fabrication of few-layer-thick inorganic nanosheets
78 A facile approach to nanoarchitectured three-dimensional graphene-based Li–Mn–O composite as high-power cathodes for Li-ion batteries
79 One-step solvothermal synthesis of single-crystalline TiOF2 nanotubes with high Lithium-ion battery performance
80 Flexible carbon nanotube papers with improved thermoelectric properties
81 Thermoelectric Bi2Te3-improved charge collection for high-performance dye-sensitized solar cells
82 Design of nanostructured hybrid materials based on carbon and metal oxides for Li ion batteries
83 Synthesis of CuxS/Cu nanotubes and their lithium storage properties
84 Realizing a SnO2-based ultraviolet light-emitting diode via breaking the dipole-forbidden rule
ปี พ.ศ. 2554
85 Power factor enhancement for few-layered graphene films by molecular attachments
86 Enhanced thermopower of graphene films with oxygen plasma treatment
87 The formation of a carbon nanotube–graphene oxide core–shell structure and its possible applications
88 Effect of Ag-doping on crystal structure and high temperature thermoelectric properties of c-axis oriented Ca3Co4O9 thin films by pulsed laser deposition
89 Controlled CVD growth of Cu–Sb alloy nanostructures
90 Growth of dandelion-shaped CuInSe2 nanostructures by a two-step solvothermal process
91 Achieving high specific charge capacitances in Fe3O4/reduced graphene oxide nanocomposites
92 Facile synthesis of metal oxide/reduced graphene oxide hybrids with high lithium storage capacity and stable cyclability
93 Facile preparation of hydrated vanadium pentoxide nanobelts based bulky paper as flexible binder-free cathodes for high-performance lithium ion batteries
94 Synergetic approach to achieve enhanced lithium ion storage performance in ternary phased SnO2–Fe2O3/rGO composite nanostructures
95 Graphene oxide as a carbon source for controlled growth of carbon nanowires
96 Graphene-based materials : synthesis, characterization, properties, and applications
97 Nucleation mechanism of electrochemical deposition of Cu on reduced graphene oxide electrodes
98 Cobalt oxide nanowall arrays on reduced graphene oxide sheets with controlled phase, grain size, and porosity for Li-ion battery electrodes
99 Cooperative enhancement of capacities in nanostructured SnSb/carbon nanotube network nanocomposite as anode for lithium ion batteries
100 Preparation of novel 3D graphene networks for supercapacitor applications
ปี พ.ศ. 2553
101 p-type Bi0.4Sb1.6Te3 nanocomposites with enhanced figure of merit
102 Synthesis of porous NiO nanocrystals with controllable surface area and their application as supercapacitor electrodes
103 Controlled synthesis of Sb nanostructures and their conversion to CoSb3 nanoparticle chains for li-ion battery electrodes
104 Polyphenylene dendrimer-templated in situ construction of inorganic–organic hybrid rice-shaped architectures
105 Generation of dual patterns of metal oxide nanomaterials based on seed-mediated selective growth
106 Synthesis and characterization of FePt nanoparticles and FePt nanoparticle/SiO2-matrix composite films
ปี พ.ศ. 2552
107 Influence of pulsed laser deposition rate on the microstructure and thermoelectric properties of Ca3Co4O9 thin films
108 Fabrication of core−shell structure of M@C (M=Se, Au, Ag2Se) and transformation to yolk−shell structure by electron beam irradiation or vacuum annealing.
109 In situ synthesis of metal nanoparticles on single-layer graphene oxide and reduced graphene oxide surfaces
110 Binary-phased nanoparticles for enhanced thermoelectric properties