ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Yan, Huaicheng.
หน่วยงาน Central Queensland University, Australia
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chen, Qijun. 2
2 Su, Zhenzhen. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2554 1