ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Ya-In C.
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Rangdaeng S. 4
2 Settakorn J. 4
3 Chaiwun B. 4
4 Muttarak M. 3
5 Chen, Shoushun 2
6 Chang, Chip-Hong 2
7 Lee, Yih Hong 2
8 Ling, Xing Yi 2
9 Sirivanichai C. 2
10 Thorner P. 2
11 Wan Rosli, W. I. 2
12 Wang, Rongming 1
13 Chen, Chinping 1
14 Tian, Yufeng 1
15 de Mello, Ramon Andrade 1
16 Cong, Gao 1
17 Shan, Aixian 1
18 Liu, Yejing 1
19 Chia, John Whay-Kuang 1
20 Tjiu, Weng Weei 1
21 Pedireddy, Srikanth 1
22 Chen, Lisi 1
23 Cao, Xin 1
24 Kitirattrakarn P. 1
25 Srisuwan T. 1
26 Soh, Lay-Tin 1
27 Rangkakulnuwat S. 1
28 Pang, Cindy 1
29 Ho, Tew-Hong 1
30 Hegde, Ravi S. 1
31 Sukumar, Letchmunan 1
32 Lim-Tan, Soo-Kim 1
33 Toqir A., Rana 1
34 Tay, Sun-Kuie 1
35 Lim, Kiat-Hon 1
36 Williams, Mathew 1
37 Lekawanvijit S. 1
38 Arpornchayanon O. 1
39 Europe-Korea Foundation 1
40 Sookmyung Women’s University Alumnae 1
41 University Association of Contemporary European Studies, 1
42 Thorner P.S. 1
43 Cheepsattayakorn R. 1
44 Lorvidhaya V. 1
45 Chitapanarux I. 1
46 Kongkarnka S. 1
47 Vanitanakom P. 1
48 Peterson, John 1
49 Damro, Chad 1
50 Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC) 1
51 Bhoopat T. 1
52 Lee, Mian Rong 1
53 Phang, In Yee 1
54 Zhang, Le 1
55 Halliday, Karen 1
56 Abbott, Catherine 1
57 University of Edinburgh 1
58 European Commission 1
59 Barnetson, Rebecca 1
60 China Scholarship Council 1
61 Zalivaka, Siarhei S. 1
62 Ngo, Lynette 1
63 Kang, Tae-Hong 1
64 Natesirinilkul R. 1
65 Tantiprabha W. 1
66 Kim, Kyong-Tai 1
67 Charoenkwan P. 1
68 Park, Do-Young 1
69 Pruksachartkun C. 1
70 Chen, Cheng 1
71 Chiba, Shunsuke 1
72 Visrutaratna P. 1
73 Kim, Kyung-Jin 1
74 Yoon, Ho Sup 1
75 Shuangshoti S. 1
76 Kamnerdsupaphon P. 1
77 Kittichest R. 1
78 Sukthomya V. 1
79 Pattarasakulchai T. 1
80 Sittitrai P. 1
81 Bhothirat C. 1
82 Aramratana A. 1
83 Sukhamwang N. 1
84 Wisedmongkol W. 1
85 Khunamornpong S. 1
86 Supparatpinyo K. 1
87 Lerttumnongtum P. 1
88 Tnay, Ya Lin 1
89 Xiao Y. 1
90 Thung, Sharyl 1
91 Li, Xinyun 1
92 Jiamwatthanachai P. 1
93 Busmanis, Inny 1
94 Pattamapaspong N. 1
95 Lojanapiwat B. 1
96 Bhoopat L. 1
97 Lim, Yong-Kuei 1
98 Khomarwut K. 1
99 Lim, Sheow-Lei 1
100 Oloyede A. 1
101 Ong, Whee-Sze 1
102 Wang, Jin 1
103 Neoh, Siew Lan 1
104 Zhang, Line 1
105 Chong, Yong Han 1
106 Goh, Liang-Kee 1
107 Chantarapanich N. 1
108 Limmahakhun S. 1
109 Chew, Sung-Hock 1
110 Sitthiseripratip K. 1
111 Chay, Wen-Yee 1
112 Koh, Elisa 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2560 1
3 2559 2
4 2557 6
5 2556 4
6 2555 5
7 2554 3
8 2552 2
9 2550 2
10 2549 2
11 2547 2
12 2545 3
13 2543 1
14 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 Phytotoxic Effects Of Heavy Metals-Enriched Water Irrigation On Food Crops Using A Closed Hydroponic System
ปี พ.ศ. 2560
2 Alternative designs of load−sharing cobalt chromium graded femoral stems
ปี พ.ศ. 2559
3 Testicular lymphoma: Clinical and imaging features
4 Topic Modeling in Sentiment Analysis: A Systematic Review
ปี พ.ศ. 2557
5 SOPS: A system for efficient processing of spatial-keyword publish/subscribe
6 Precision synthesis : designing hot spots over hot spots via selective gold deposition on silver octahedra edges
7 CMOS image sensor based physical unclonable function for smart phone security applications
8 Shape-shifting 3D protein microstructures with programmable directionality via quantitative nanoscale stiffness modulation
9 Effects of Young Corn Ear Addition on Nutritional Composition and Acceptability of Conventional Cake
10 Effects of Young Corn Ear Addition on Nutritional Composition and Acceptability of Malaysian Star Cake (Baulu Cermai)(Kesan Penambahan Jagung Muda Terhadap Komposisi Pemakanan dan Penerimaan Kek Bintang Malaysia (Baulu Cermai))
ปี พ.ศ. 2556
11 HER2 amplification and clinicopathological characteristics in a large Asian cohort of rare mucinous ovarian cancer
12 A cluster-based distributed active current sensing circuit for hardware Trojan detection
13 Multi-scale whole-plant model of arabidopsis growth to flowering
14 UN-EU cooperation in international peace and security : the driving force behind peacekeeping cooperation
ปี พ.ศ. 2555
15 Skin involvement in a newborn with down syndrome and transient myeloproliferative disorder
16 A glimpse into social web ecosystem with IFTTT : data collections and observations
17 Copper-catalyzed aerobic spirocyclization of biaryl-N-H-imines via 1,4-aminooxygenation of benzene rings
18 Magnetic anisotropy and anomalous transitions in TbMnO3 thin films
19 Investigating the roles of translation elongation factor 1B in mammalian cells
ปี พ.ศ. 2554
20 Relationship of cell bearing EBER and p24 antigens in biopsy-proven lymphocytic interstitial pneumonia in HIV-1 subtype e infected children
21 Clinics in diagnostic imaging (134). Testicular lymphoma.
22 Design Of Multi-Modulation Baseband Modulator And Demodulator For Software Defined Radio
ปี พ.ศ. 2552
23 Bilateral low-grade B-cell lymphoma of the breast: A case report with cytological, histological and immunohistochemical studies
24 Antiproliferative activity of quercus infector/A galls extracts towards helaand caov-3 cancer cells and its apoptosis inducing activity on selected cancer cell lines
ปี พ.ศ. 2550
25 Mitotic histone H3 phosphorylation by vaccinia-related kinase 1 in mammalian cells
26 Radiotherapy in Kimura's disease: A report of eight cases
ปี พ.ศ. 2549
27 A Framework For Cohesive Healthcare Coalition Formation.
28 Spectrum of bone tumors in Chiang Mai University Hospital, Thailand according to WHO classification 2002: A study of 1,001 cases
ปี พ.ศ. 2547
29 Imaging features of unusual adrenal masses
30 A tacit health care knowledge explication info-structure using contrived knowledge acquisition and representation approaches.
ปี พ.ศ. 2545
31 Effectiveness of fine-needle aspiration cytology of breast: Analysis of 2,375 cases from Northern Thailand
32 Lymphadenopathy due to Penicillium marneffei infection: Diagnosis by fine needle aspiration cytology
33 Cytological diagnosis of lung cancer in Chiang Mai, Thailand: Cyto-histological correlation and comparison of sensitivity of various methods
ปี พ.ศ. 2543
34 Social support and quality of life among laryngectomy patients / Cai Yimin
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
35 Relationship of psychological health impacts with nausea and vomiting among early pregnancy women in Hospital Universiti Sains Malaysia