ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Xue, Heru
หน่วยงาน Central Queensland University, Australia
และรู้จักในชื่อของ
- Xue, Heru.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Guo, William 1
2 Faculty of Arts, Business, Informatics and Education 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
3 2554 1