ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Xiong, Qihua
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Zhang, Qing 16
2 Zhang, Jun 16
3 Sum, Tze Chien 9
4 Utama, Muhammad Iqbal Bakti 8
5 Zhao, Yanyuan 8
6 Liu, Xinfeng 7
7 Arbiol, Jordi 7
8 Magen, Cesar 5
9 Demir, Hilmi Volkan 5
10 Mata, Maria de la 4
11 Wang, Shijie 3
12 Chen, Renjie 3
13 Sun, Xiao Wei 3
14 Quek, Su Ying 3
15 Xing, Guichuan 3
16 Xu, Xiaoyan 3
17 Soni, Ajay 2
18 Du, Qingguo 2
19 Mathews, Nripan 2
20 Morral, Anna Fontcuberta i. 2
21 Chen, Peng 2
22 Wong, Lai Mun 2
23 Wen, Yanqin 2
24 Dong, Xiaochen 2
25 Dresselhaus, Mildred S. 2
26 de la Mata, Maria 2
27 Kyaw, Aung Ko Ko 2
28 Sun, Xiaowei 2
29 Hu, Hailong 2
30 Cong, Chunxiao 2
31 Wen, Xinglin 2
32 Luo, Zhiqiang 2
33 Li, Shuzhou 2
34 Yu, Ting 2
35 Yuan, Yanwen 1
36 Hu, Xiao 1
37 Giovanni, David 1
38 Utama, M. Iqbal Bakti 1
39 Gazquez, Jaume 1
40 Shen, Yiqiang 1
41 Jia, Jinfeng 1
42 Wang, Meixiao 1
43 Bai, Xuxu 1
44 Yu, Ligen 1
45 Wu, Junxiong 1
46 Chong, Wee Kiang 1
47 Gui, Ee Ling 1
48 Fang, Ying 1
49 Xie, Ping 1
50 Pan, Jun 1
51 Heiss, Martin 1
52 Qing, Quan 1
53 Liu, Yun 1
54 Dong, Zhili 1
55 Gan, Chee Kwan 1
56 Yin, Ming 1
57 Lieber, Charles M. 1
58 Ha, Son Tung 1
59 Ghosh, Kaushik 1
60 Deng, Lingling 1
61 Wang, Xuewan 1
62 Lin, Yung-Chen 1
63 Huang, Yu 1
64 Aik, Michael Khor Khiam 1
65 Bakti Utama, Muhammad Iqbal 1
66 Grimes, Craig A. 1
67 Ling, Xing Yi 1
68 Shen, Guozhen 1
69 Hiruma, Kenji 1
70 Zacharias, Margit 1
71 Ligen, Yu 1
72 Yanyuan, Zhao 1
73 Yu, Guannan 1
74 Fernández-Rojas, Carlos J. 1
75 Furtmayr, Florian 1
76 Yip, Jing Ngei 1
77 Lopatin, Sergei 1
78 Qiu, Richard L. J. 1
79 Morante, Joan Ramon 1
80 Belarre, Francisco J. 1
81 Eickhoff, Martin 1
82 Rurali, Riccardo 1
83 Gao, Xuan P. A. 1
84 Peng, Hailin 1
85 Wang, Qu-Quan 1
86 Kloc, Christian 1
87 Toh, Minglin 1
88 Xi, Lifei 1
89 Pham, Viet T. 1
90 Ho, John C. W. 1
91 Zhang, Xinhai 1
92 Liu, Zhen 1
93 You, Hongjun 1
94 Yang, Zhongbo 1
95 Zhang, Chao 1
96 Ekahana, Sandy Adhitia 1
97 Batabyal, Sudip Kumar 1
98 Pramana, Stevin S. 1
99 Zhao, Dewei 1
100 Wong, Terence Kin Shun 1
101 Dodson, Stephanie 1
102 Li, Guangyuan 1
103 Heeger, Alan J. 1
104 Wang, Ying 1
105 Tok, Alfred Iing Yoong 1
106 Hu, Jun 1
107 Zhang, Yi 1
108 Wong, Nancy 1
109 Fang, Jixiang 1
110 Nan, Fan 1
111 Tobing, Landobasa Y. M. 1
112 Huang, Wei 1
113 Huan, Alfred Cheng Hon 1
114 Zhang, Dao Hua 1
115 Tjahjana, Liliana 1
116 Ji, Yun 1
117 Wang, Lianhui 1
118 Mei, Yang 1
119 Wang, Jianbo 1
120 Chen, Shufen 1
121 Jia, Shuangfeng 1
122 Govorov, Alexander O. 1
123 Li, Xianglin 1
124 Wang, Ya-Lan 1
125 Utama, M. I. B. 1
126 Cheng, Zi-Qiang 1
127 Zhang, Q. 1
128 Peng, B. 1
129 Yang, Zhong-Jian 1
130 Fan, Hong Jin 1
131 Guzelturk, Burak 1
132 Sun, Handong 1
133 Zhong, Yu-Ting 1
134 Cheng, Fan 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 15
2 2556 12
3 2555 22
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 Near-infrared active metamaterials and their applications in tunable surface-enhanced Raman scattering
2 Highly sensitive, uniform, and reproducible surface-enhanced Raman spectroscopy from hollow Au-Ag alloy nanourchins
3 Manipulating nonlinear emission and cooperative effect of CdSe/ZnS quantum dots by coupling to a silver nanorod complex cavity
4 Intelligent and ultrasensitive analysis of mercury trace contaminants via plasmonic metamaterial-based surface-enhanced Raman spectroscopy
5 Excitonics of semiconductor quantum dots and wires for lighting and displays
6 Sub-100-nm sized silver split ring resonator metamaterials with fundamental magnetic resonance in the middle visible spectrum
7 Scattering or Photoluminescence? Major mechanism exploration on performance enhancement in P3HT-based polymer solar cells with NaYF 4 :2% Er 3+ , 18% Yb 3+
8 Enhanced efficiency of solution-processed small-molecule solar cells upon incorporation of gold nanospheres and nanorods into organic layers
9 Direct measurement of coherent phonon dynamics in solution-processed stibnite thin films
10 Effect of shell thickness on small-molecule solar cells enhanced by dual plasmonic gold-silica nanorods
11 Synthesis of organic-inorganic lead halide perovskite nanoplatelets : towards high-performance perovskite solar cells and optoelectronic devices
12 Detrimental influence of catalyst seeding on the device properties of CVD-grown 2D layered materials : a case study on MoSe2
13 Interlayer vibrational modes in few-quintuple-layer Bi2Te3 and Bi2Se3 two-dimensional crystals : raman spectroscopy and first-principles studies
14 Elucidating the localized plasmonic enhancement effects from a single Ag nanowire in organic solar cells
15 Te-seeded growth of few-quintuple layer Bi2Te3 nanoplates
ปี พ.ศ. 2556
16 Tailoring the lasing modes in semiconductor nanowire cavities using intrinsic self-absorption
17 Size-dependent exciton recombination dynamics in single CdS nanowires beyond the quantum confinement regime
18 Laser cooling of CdS nanobelts : thickness matters
19 Laser cooling of a semiconductor by 40 kelvin: an optical refrigerator based on cadmium sulfide nanoribbions
20 Vertically aligned gold nanorod monolayer on arbitrary substrates : self-assembly and femtomolar detection of food contaminants
21 Twinning-, polytypism-, and polarity-induced morphological modulation in nonplanar nanostructures with Van der Waals epitaxy
22 A plasmonically enhanced polymer solar cell with gold–silica core–shell nanorods
23 The growth of ultralong ZnTe micro/nanostructures : the influence of polarity and twin direction on the morphogenesis of nanobelts and nanosheets
24 The electrical detection of lead ions using gold-nanoparticle- and DNAzyme-functionalized graphene device
25 Anomalous frequency trends in MoS2 thin films attributed to surface effects
26 Effects of lower symmetry and dimensionality on Raman spectra in two-dimensional WSe2
27 Layer-by-layer thinning of MoS2 by thermal annealing
ปี พ.ศ. 2555
28 Controlled synthesis of CdE (E=S, Se and Te) nanowires
29 Size and surface effects on transient photoconductivity in CdS nanobelts probed by time-resolved terahertz spectroscopy.
30 Direct observation of inner and outer Gʹ band double-resonance Raman scattering in free standing graphene
31 Exciton-phonon coupling in individual ZnTe nanorods studied by resonant Raman spectroscopy
32 Ordered array of gold semishells on TiO2 spheres : an ultrasensitive and recyclable SERS substrate
33 Fluorophore-doped core–multishell spherical plasmonic nanocavities : resonant energy transfer toward a loss compensation
34 Surface depletion induced quantum confinement in CdS nanobelts
35 Epitaxial II–VI tripod nanocrystals : a generalization of van der Waals epitaxy for nonplanar polytypic nanoarchitectures
36 Composition-tunable vertically aligned CdSxSe1-x nanowire arrays via van der Waals epitaxy : investigation of optical properties and photocatalytic behavior
37 Local electrical potential detection of DNA by nanowire–nanopore sensors
38 Interface driven energy filtering of thermoelectric power in spark plasma sintered Bi2Te2.7Se0.3 nanoplatelet composites
39 Electric-field-dependent photoconductivity in CdS nanowires and nanobelts : exciton ionization, Franz–Keldysh, and Stark effects
40 Polarity assignment in ZnTe, GaAs, ZnO, and GaN-AlN nanowires from direct dumbbell analysis
41 Incommensurate van der Waals epitaxy of nanowire arrays : a case study with ZnO on muscovite mica substrates
42 Enhanced thermoelectric properties of solution grown Bi2Te3–xSex nanoplatelet composites
43 The origin of sub-bands in the Raman D-band of graphene
44 Crystallinity control of ferromagnetic contacts in stressed nanowire templates and the magnetic domain anisotropy
45 A graphene–cobalt oxide based needle electrode for non-enzymatic glucose detection in micro-droplets
46 Highly enhanced exciton recombination rate by strong electron–phonon coupling in single ZnTe nanobelt
47 Semiconductor nanowires and nanotubes: from fundamentals to diverse applications
48 Tailoring optical properties of silicon nanowires by Au nanostructure decorations : enhanced Raman scattering and photodetection
49 Optical and electrical properties of Wurtzite copper indium sulfide nanoflakes