ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Xiao, Dezhong
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
และรู้จักในชื่อของ
- Xiao, Dezhong.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Wang, Rong 1
2 Chou, Shuren 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 1