ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Xia, Guangrui
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Tan, Cher Ming 2
2 Ghosh, Kaushik 2
3 Tan, Chuan Seng 2
4 Dong, Y. 1
5 Zhang, L. 1
6 Zhang, Lin 1
7 Zhang, Jiye 1
8 Dong, Yuanwei 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2