ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Xi, Jia Jia
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
และรู้จักในชื่อของ
- Xi, Jia Jia.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Aye Thu, Chan 1
2 Dai, Liang 1
3 Cheung, Peter Ching For 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
ผลงานวิจัย