ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Wutthinan Jeamsaksiri
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วุฒินันท์ เจียมศักดิ์ศิริ 16
2 Amporn Poyai 12
3 ชาญเดช หรูอนันต์ 12
4 นิธิ อัตถิ 12
5 อัมพร โพธิ์ใย 11
6 Nithi Atthi 11
7 Charndet Hruanun 10
8 Sitthisuntorn Supothina 4
9 Jirawat Jantawong 4
10 สิทธิสุนทร สุโพธิณะ 4
11 อรอุมา นิมิตรตระกูลชัย 4
12 Onuma Nimittrakoolchai 3
13 จักรพงศ์ ศุภเดช 3
14 จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์ 3
15 Apirak Pankiew 3
16 Jakrapong Supadech 3
17 Chuckaphun Aramphongphun 3
18 Win Bunjongpru 3
19 โอภาส ตรีทวีศักดิ์ 3
20 อภิรักษ์ ผันเขียว 3
21 วิน บรรจงปรุ 3
22 Opas Trithaveesak 3
23 พัชราภรณ์ ญาณภิรัต 2
24 Patcharaporn Yanpirat 2
25 จิรวัฒน์ จันต๊ะวงค์ 2
26 อวิรุทธิ์ ศรีสุวรรณ์ 2
27 Awirut Srisuwan 2
28 จิระวัฒน์ จันต๊ะวงศ์ 2
29 Ekalak Chaowicharat 1
30 Nimit Somwang 1
31 Nusara Pataradulpitak 1
32 นุสรา ภัทรดุลย์พิทักษ์ 1
33 สุวัฒน์ โสภิตพันธ์ 1
34 เอกลักษณ์ เชาว์วิชารัตน์ 1
35 นิมิต สมหวัง 1
36 Peerapong Triyacharoen 1
37 Ratiporn Manpom 1
38 Thanasan Chanloi 1
39 พีระพงศ์ ตริยเจริญ 1
40 รติพร มั่นพรหม 1
41 Suwat Sopitpan 1
42 ชำนาญ ปัญญาใส 1
43 On-uma Nimittrakoolchai 1
44 Peerayuth Charnsetthikul 1
45 พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐ์กุล 1
46 Wisut Titiroongruang 1
47 วิสุทธิ์ ฐิติรุ่งเรือง 1
48 Nithi Aiithi 1
49 Charndet Hruanan 1
50 Charndet Hru-anun 1
51 การุณ แซ่จอก 1
52 Oraphan Thongsuk 1
53 Paweena Dulyaseree 1
54 Karoon Saejok 1
55 อรพรรณ ทองสุข 1
56 ปาวีณา ดุลยเสรี 1
57 ธนะสาร จันทร์ลอย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 3
3 2552 1
4 2551 5
5 2550 5
6 2549 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 An Effect of Silicon Micro-/Nano-Patterning Arrays on Superhydrophobic Surface
ปี พ.ศ. 2553
2 การปรับปรุงกระบวนการผลิต slider encapsulation และสารเคลือบไวแสง
3 Improvement of Photoresist Film Coverage on High Topology Surface with Spray Coating Technique
4 An Effect of Viscosity of Coating Materials on Silicon Micro-Patterning Arrays for Superhydrophobic Surface
ปี พ.ศ. 2552
5 Study of Optimization Condition for Spin Coating of the Photoresist Film on Rectangular Substrate by Taguchi Design of an Experiment
ปี พ.ศ. 2551
6 Study of Combined Device, p-n Junction Diode and Ion Selective Field Effect Transistor, for Temperature and pH measurement
7 Study of Optimization Condition for Spin Coating of the Photoresist Film on 3 Inches Wafer by Taguchi Design of Experiment
8 3-Dimensionals Lithography Techniques for Air Bearing Surface Patterning in Hard-Disk Drive Reading/Writing Head Manufacturing
9 Improvement bar sitting process step in air bearing surface patterning by using micropallette
10 Chemical resistant improvement of natural rubber and nitrile gloves by coating with hydrophobic film
ปี พ.ศ. 2550
11 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการหมุนเคลือบชั้นฟิล์มน้ำยาไวแสงบนกระจกต้นแบบขนาด 6x6 นิ้ว ด้วยเทคนิคการออกแบบการทดลองแบบทากูชิ
12 A Comparison of One-step Lithography by using Multi-Film Thickness Mask with Gray-scale Mask and Multi-exposure Technique
13 The Influence of Chromium Film Thickness on Photomask on Light Transmission for 3D-Lithography Application
14 ศึกษาการใช้ไดโอดชนิดรอยต่อ พี-เอ็นร่วมกับอุปกรณ์ ISFET สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิ และการวัดค่า pH
15 การวัดคุณสมบัติการตอบสนองต่อความเข้มข้นของไอออนไฮโดรเจน ช่วงเวลาการตอบสนองและฮิสเตอร์รีซิสของหัววัดค่าความเป็นกรด-เบสแบบ ISFET เปรียบเทียบกับหัววัดค่าความเป็นกรด-เบสแบบกระเปาะแก้ว
ปี พ.ศ. 2549
16 การพัฒนาระบบเตือนภัยในงานทันตกรรมรากฟัน