ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Wu, Tom
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
และรู้จักในชื่อของ
- Tian W.
- Tiyanon W.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Xing, Guozhong 9
2 Peng, Haiyang 8
3 Chen, Lang 6
4 Lin, Weinan 6
5 You, Lu 5
6 Li, Yongfeng 5
7 Chen, Hongyu 4
8 Prellier, Wilfrid 4
9 Tian, Yufeng 4
10 Ding, Junfeng 4
11 Wang, Shijie 3
12 Chen, Zuhuang 3
13 Guo, Dong Lai 3
14 He, Mi 3
15 Yan, Qingyu 3
16 Wu, Shuxiang 3
17 Zhang, Zhou 3
18 Qi, Yajun 3
19 Li, Gong Ping 3
20 Deng, Rui 3
21 Wang, Dandan 3
22 Bakaul, Saidur Rahman 3
23 Yao, Bin 3
24 Zhang, Hua 3
25 Sum, Tze Chien 3
26 Xing, Guichuan 3
27 You, L. 2
28 Chia, Elbert E. M. 2
29 Panagopoulos, Christos 2
30 Yi, Jiabao 2
31 Wang, J. 2
32 Feng, Yuan Ping 2
33 Huang, Chuanwei 2
34 Sritharan, Thirumany 2
35 Huo, Fengwei 2
36 Chen, Rui 2
37 Yang, Ping 2
38 Sun, Handong 2
39 Zhang, Qichun 2
40 Wong, Lai Mun 2
41 Turner, Stuart 2
42 Ranjith, R. 2
43 Gao, Chen 2
44 Wu, Jianchun 2
45 Lourembam, James 2
46 David, Adrian 2
47 Zhang, Xinhai 2
48 Lin, Aigu L. 2
49 Luo, Zhenlin 2
50 Wang, Huatao 2
51 Hu, Wei Jin 2
52 Chen, Wei 2
53 Tian, Y. F. 2
54 Juo, Deng-Ming 2
55 Hu, W. J. 2
56 Ding, J. F. 2
57 Dong, Zhili 2
58 He, M. 2
59 Jin, K. X. 2
60 Huan, Alfred Cheng Hon 2
61 Kyaw, Aung Ko Ko 1
62 Sun, Xiaowei 1
63 Springer, Daniel 1
64 Nair, Saritha K. 1
65 Wang, Z. L. 1
66 Zou, Xingquan 1
67 Talbayev, D. 1
68 Jin, K. J. 1
69 Wu, Di 1
70 Cheong, Siew Ann 1
71 Lu, C. L. Xing, Guozhong.; Xing, Guichuan.; Li, Mingjie.; Sie, Edbert Jarvis.; Wang, Dandan.; Sulistio, Arief.; Ye, Quan Lin.; Huan, Alfred Cheng Hon.; Wu, Tom.; Sum, Tze Chien. 1
72 Soci, C. 1
73 Jin, Y. L. 1
74 Chen, L. 1
75 Wang, Y. 1
76 Fang, Liang 1
77 Hu, W. 1
78 Kimura, T. 1
79 Venkatraman, Subbu S. 1
80 Boey, Freddy Yin Chiang 1
81 Zhou, X. 1
82 Chen, C. L. 1
83 Zhao, Long 1
84 Dong, Wen 1
85 Ye, Quan Lin 1
86 Gao, Xing Yu 1
87 Sulistio, Arief 1
88 Shen, Mingrong 1
89 Zheng, Fengang 1
90 Sie, Edbert Jarvis 1
91 Wang, Yu Zhan 1
92 Pan, Ming 1
93 Luders, Ulrike 1
94 Wei, Fengxia 1
95 Han, Guchan 1
96 Yang, Pan 1
97 Ma, Jan 1
98 Yao, Kui 1
99 Kloc, Christian 1
100 Zhao, Yang 1
101 Wang, J. Y. 1
102 Zeng, Yi 1
103 Tay, Yee Yan 1
104 Xing, Shuangxi 1
105 Tan, Melvin Wei Jun 1
106 Ye, Jun 1
107 Boullay, Philippe 1
108 Lu, Yun Hao 1
109 Xie, B. T. 1
110 Pan, Jisheng 1
111 Pan, Hui 1
112 Du, Yuanmin 1
113 Zou, Xi 1
114 Zhang, Zhen 1
115 Wee, Andrew Thye Shen 1
116 Ding, Jun 1
117 Huang, Xiao 1
118 Lebedev, Oleg I. 1
119 Gao, Jing 1
120 Wang, Jinlan 1
121 Chen, Qian 1
122 Zhao, Y. G. 1
123 Chen, Weigang 1
124 Xiong, Wei-Wei 1
125 Sun, Hang 1
126 Shen, Yiqiang 1
127 Kunjara-Na-Ayudhya R. 1
128 Wongvipaporn C. 1
129 Boonyaratavej S. 1
130 Krittayaphong R. 1
131 Chen, Z. H. 1
132 Wu, Jian-Chun 1
133 Gao, Junkuo 1
134 Qune, Lloyd Foong Nien Ah 1
135 Wang, Yue 1
136 Wang, Xin Jiao 1
137 Ong, Hock Guan 1
138 Liu, Xiaogang 1
139 Tatsanavivat P. 1
140 Wongcharoen W. 1
141 Huang, C. W. 1
142 Ren, Wei 1
143 Yang, P. 1
144 Ariando 1
145 Loh, Kian Ping 1
146 Su, Chenliang 1
147 Bellaiche, L. 1
148 Gao, C. 1
149 Han G. 1
150 Phrommintikul A. 1
151 Pipitpojanakarn V. 1
152 Sritharan, T. 1
153 Prosandeev, S. 1
154 Kornev, I. A. 1
155 Ye, Kaiqi 1
156 Huang, Yinxi 1
157 Bera, Ashok 1
158 Anil Kumar, P. 1
159 Game, Onkar 1
160 Aeppli, Gabriel 1
161 Soh, Yeong-Ah 1
162 Rana, Abhimanyu 1
163 Banpurkar, Arun 1
164 Kolekar, Yesappa 1
165 Zhuo, Xiaozhu 1
166 Luo, B. C. 1
167 Zhang, Juan 1
168 Ogale, Satishchandra B. 1
169 Ghosh, Kartik 1
170 Sarma, D. D. 1
171 Thakare, Vishal 1
172 Park, Jihwey 1
173 Zheng, Lianxi 1
174 Wei, Su-Huai 1
175 Chen, Jing 1
176 Sun, Gengzhi 1
177 Chen, Peng 1
178 Cao, Wenfang 1
179 Zhan, Zhaoyao 1
180 Yin, Wanjian 1
181 Wei, Zhi Peng 1
182 Wang, Biao 1
183 Hu, Chuansheng 1
184 Pang, John Hock Lye 1
185 Zhang, Yani 1
186 Yin, Zongyou 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 1
3 2558 1
4 2557 7
5 2556 9
6 2555 16
7 2554 7
8 2553 6
9 2552 1
10 2551 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 EM estimation for multivariate skew slash distribution
ปี พ.ศ. 2559
2 Management and risk factor control of coronary artery disease in elderly versus nonelderly: A multicenter registry
ปี พ.ศ. 2558
3 Piezoelectricity in two-dimensional materials
ปี พ.ศ. 2557
4 Electric field tuning of phase separation in manganite thin films
5 Influence of oxygen pressure and aging on LaAlO3 films grown by pulsed laser deposition on SrTiO3 substrates
6 Asymmetric electroresistance of cluster glass state in manganites
7 Universal ferroelectric switching dynamics of vinylidene fluoride-trifluoroethylene copolymer films
8 Universal ferroelectric switching dynamics of vinylidene fluoride-trifluoroethylene copolymer films
9 Room temperature magnetic graphene oxide- iron oxide nanocomposite based magnetoresistive random access memory devices via spin-dependent trapping of electrons
10 Anisotropic imprint of amorphization and phase separation in manganite thin films via laser interference irradiation
ปี พ.ศ. 2556
11 Origin of green emission and charge trapping dynamics in ZnO nanowires
12 Effect of charge compensation on the photoelectrochemical properties of Ho-doped SrTiO3 films
13 Exchange coupling and coercivity enhancement in cuprate/manganite bilayers
14 Electrostatic tuning of Kondo effect in a rare-earth-doped wide-band-gap oxide
15 Anomalous exchange bias at collinear/noncollinear spin interface
16 Room temperature positive magnetoresistance via charge trapping in polyaniline-iron oxide nanoparticle composites
17 Tuning metal–carboxylate coordination in crystalline metal–organic frameworks through surfactant media
18 Density-controlled synthesis of uniform ZnO nanowires : wide-range tunability and growth regime transition
19 Nonvolatile resistive switching in Pt/LaAlO3/SrTiO3 heterostructures
ปี พ.ศ. 2555
20 Tailoring the charge carrier dynamics in ZnO nanowires : the role of surface hole/electron traps
21 Role of donor-acceptor complexes and impurity band in stabilizing ferromagnetic order in Cu-doped SnO2 thin films
22 High sensitivity low field magnetically gated resistive switching in CoFe2O4/La0.66Sr0.34MnO3 heterostructure
23 Anisotropic magnetoresistance and weak spin-orbital coupling in doped ZnO thin films
24 Ultraviolet photovoltaic effect in BiFeO3/Nb-SrTiO3 heterostructure
25 Intrinsic domain-wall resistivity in half-metallic manganite thin films
26 A general lithography-free method of micro/nanoscale fabrication and patterning on Si and Ge surfaces
27 Deterministic conversion between memory and threshold resistive switching via tuning the strong electron correlation
28 Effect of annealing on the temperature-dependent dielectric properties of LaAlO3 at terahertz frequencies
29 Tunable photovoltaic effect and solar cell performance of self-doped perovskite SrTiO3
30 Mechanism of polarization fatigue in BiFeO3
31 Symmetrical negative differential resistance behavior of a resistive switching device
32 Robust room-temperature ferromagnetism with giant anisotropy in Nd-doped ZnO nanowire arrays
33 In situ formation of new organic ligands to construct two novel self-charge-transfer Pb(ii)-based frameworks
34 Seeded growth of two-dimensional dendritic gold nanostructures
35 Realizing a SnO2-based ultraviolet light-emitting diode via breaking the dipole-forbidden rule
ปี พ.ศ. 2554
36 Charge transfer dynamics in Cu-doped ZnO nanowires
37 Concurrent nonvolatile resistance and capacitance switching in LaAlO3
38 Metal-layer-assisted coalescence of Au nanoparticles and its effect on diameter control in vapor-liquid-solid growth of oxide nanowires
39 Ultra-sensitive and wide-dynamic-range sensors based on dense arrays of carbon nanotube tips
40 Low-symmetry monoclinic phases and polarization rotation path mediated by epitaxial strain in multiferroic BiFeO3 thin films
41 Phase selection enabled formation of abrupt axial heterojunctions in branched oxide nanowires
42 Coexistence of ferroelectric triclinic phases in highly strained BiFeO3 films
ปี พ.ศ. 2553
43 Low symmetry monoclinic MC phase in epitaxial BiFeO3 thin films on LaSrAlO4 substrates
44 Superconducting gap induced barrier enhancement in a BiFeO3-based heterostructure
45 Enhanced low field magnetoresistance in nanocrystalline La0.7Sr0.3MnO3 synthesized on MgO nanowires
46 Uniaxial magnetic anisotropy in La0.7Sr0.3MnO3 thin films induced by multiferroic BiFeO3 with striped ferroelectric domains
47 Investigation of structured green-band emission and electron−phonon interactions in vertically aligned ZnO nanowires
48 CrSi2 hexagonal nanowebs
ปี พ.ศ. 2552
49 Aminosilane micropatterns on hydroxyl-terminated substrates : fabrication and applications
ปี พ.ศ. 2551
50 Dc leakage behavior and conduction mechanism in (BiFeO3)m(SrTiO3)m superlattices
51 Self-assembled shape- and orientation-controlled synthesis of nanoscale Cu3Si triangles, squares, and wires