ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Wu, Suli
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Zhang, Shufen 1
2 Niu, Wenbin 1
3 Su, Liap Tat 1
4 Tok, Alfred Iing Yoong 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
ผลงานวิจัย