ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Wu, Lu.
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- Li Wei
- Wai, L. L.
- Wei, Li
- Wei, Lei
- Wu, L.
- Wu, Lei.
- Wu, Li.
- Wei, Li.
- Wei, Lei.
- Lo W.Y.W.
- Liao W.
- Lie W.
- Liu W.
- Lee W.
- Li W.
- Lau W.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chen, Yuan 12
2 Jatisatienr A. 8
3 Wang, Hong 7
4 Mungkornasawakul P. 5
5 Pyne S.G. 5
6 Yu, Hongyu 5
7 Sastraruji T. 4
8 Ung A.T. 4
9 Pyne S. 4
10 Fang, Z. 4
11 Si, Rongmei 4
12 Liu, W. J. 4
13 Tran, Xuan Anh 4
14 Lee H. 3
15 Supyen D. 3
16 Ung A. 3
17 Hyde K. 3
18 Jones E. 3
19 Chua, Kai Meng 3
20 Sun, Mei 3
21 Goh, Kunli 3
22 Wei, J. 3
23 Zhang, Yue Ping 3
24 Liu J. 2
25 Meis J.F. 2
26 Klaassen C.H.W. 2
27 Lin C. 2
28 Doilom M. 2
29 Chaicumpar K. 2
30 Hongsanan S. 2
31 Bhat D. 2
32 Khan Z. 2
33 Chakrabarti A. 2
34 Konta S. 2
35 Chowdhary A. 2
36 Ikeda R. 2
37 Imran D. 2
38 Taj-Aldeen S.J. 2
39 Sjam R. 2
40 Chomnunti P. 2
41 Abdel-Wahab M. 2
42 Abdel-Aziz F. 2
43 Wahyuningsih R. 2
44 Cui B. 2
45 Chaiyong S. 2
46 Góes-Neto A. 2
47 Daranagama D. 2
48 Dissanayake A. 2
49 White A.H. 2
50 Skelton B.W. 2
51 Jatisatienr C. 2
52 Jayasiri S. 2
53 Jayawardena R. 2
54 Dayarathne M. 2
55 Das K. 2
56 Ariyawansa H. 2
57 Sun, Xiaowei 2
58 Zhu, W. G. 2
59 Wang, Zhongrui 2
60 Wang, Z. R. 2
61 Wang, F. 2
62 Zhu, H. L. 2
63 Zhang, J. F. 2
64 Jiang, Wenchao 2
65 Zhang, Qiang 2
66 Liu, Duixian 2
67 Hagen F. 2
68 Chan-Park, Mary B. 2
69 Ling, San 2
70 Wang, Huaxiong 2
71 Yu, Dingshan 2
72 Zheng, Jianmin 2
73 Mu, Yuguang 2
74 Sriburee P. 2
75 Wanasinghe D. 2
76 Phookamsak R. 2
77 Khayhan K. 2
78 Zhou, Hailing 2
79 Boekhout T. 2
80 Pan W. 2
81 Jeewon R. 2
82 Camporesi E. 2
83 Mushrif, Samir H. 2
84 Wei, Jun 2
85 Wang, Qiang 2
86 Jiang, Rongrong 2
87 Su, Dingdian 2
88 Drechsler-Santos E. 2
89 Meyer W. 1
90 Mapook A. 1
91 Ip M. 1
92 Phukhamsakda C. 1
93 van Iersel L.J.J. 1
94 McKenzie E. 1
95 Luo Z. 1
96 Trilles L. 1
97 Tanaka K. 1
98 Ekanayaka A. 1
99 Curfs-Breuker I. 1
100 Tibpromma S. 1
101 Zhao Q. 1
102 Vuddhakul V. 1
103 Thongbai B. 1
104 Fisher M.C. 1
105 Simwami S. 1
106 Lucas G. 1
107 Celentano D. 1
108 Young A. 1
109 Aramrattana A. 1
110 Manawasinghe I. 1
111 Zhang H. 1
112 Richardson P. 1
113 Donnell D. 1
114 Thambugala K. 1
115 de Silva N. 1
116 Phuthsuk D. 1
117 Boonmee S. 1
118 Gibertoni T. 1
119 Manimohan P. 1
120 Issakul K. 1
121 Norphanphoun C. 1
122 Senanayake I. 1
123 Willis A.C. 1
124 Sawatwanich A. 1
125 Williams M.C. 1
126 Sayer A. 1
127 Lin N. 1
128 Luna F.M.F. 1
129 Wang S. 1
130 Tsui N.B.Y. 1
131 Tsay S. 1
132 Leung T.Y. 1
133 Holben B. 1
134 Chan K.C.A. 1
135 Chiu R.W.K. 1
136 Pani S. 1
137 Yen M. 1
138 Wanapirak C. 1
139 Vizzini A. 1
140 Charoenkwan P. 1
141 Lee J. 1
142 Lo Y.M.D. 1
143 Lee C. 1
144 Chow K.C.K. 1
145 Janjai S. 1
146 Lau T.K. 1
147 Nguyen C. 1
148 Goodloe C. 1
149 Gabriel P. 1
150 Tao W. 1
151 Welton E. 1
152 Perera R. 1
153 Ingviya N. 1
154 Yang J. 1
155 Chuang H. 1
156 Buntoung S. 1
157 Christina Hsu N. 1
158 Cantor C.R. 1
159 Hsiao T. 1
160 Pantina P. 1
161 Loftus A. 1
162 Maring H. 1
163 Nguyen A. 1
164 Mouton J.W. 1
165 Beug M. 1
166 De Crop E. 1
167 Dai Y. 1
168 Consiglio G. 1
169 De Oliveira R. 1
170 de Souza C. 1
171 Gilmore S. 1
172 Dentinger B. 1
173 de Souza J. 1
174 Chakraborty D. 1
175 Ceska O. 1
176 Ammirati J. 1
177 Alves-Silva G. 1
178 Luangsa-ard J. 1
179 Baghela A. 1
180 Wiriya W. 1
181 Boro M. 1
182 Boonpratuang T. 1
183 Bojantchev D. 1
184 Gorczak M. 1
185 Haitjema C. 1
186 Zhang Z. 1
187 Li Q. 1
188 Lima D. 1
189 Rungsiyakull C. 1
190 Sornsuwan T. 1
191 Sastraruji K. 1
192 Urathamakul T. 1
193 Swain M. 1
194 Liimatainen K. 1
195 Kuhnert E. 1
196 Henske J. 1
197 Hashimoto A. 1
198 Hapuarachchi K. 1
199 Iribarren M. 1
200 Jeon S. 1
201 Jesus A. 1
202 Jerônimo G. 1
203 Alvarado P. 1
204 Karunarathna S. 1
205 Kanpiengjai A. 1
206 Huang S. 1
207 Takata G. 1
208 Lu Y. 1
209 Unban K. 1
210 McCrabb H. 1
211 Lilavivat V. 1
212 Weidner J. 1
213 Khanongnuch C. 1
214 Burns D. 1
215 Fu L. 1
216 Tian Q. 1
217 Ruan Y. 1
218 Ma J. 1
219 Metzger D. 1
220 Jackson J. 1
221 Banmai S. 1
222 Liu X. 1
223 Lumyong S. 1
224 Ghobad-Nejhad M. 1
225 Dai D. 1
226 Lumbsch H. 1
227 Langer E. 1
228 Bulgakov T. 1
229 Li G. 1
230 Chethana K. 1
231 Kirk P. 1
232 Lücking R. 1
233 Kang J. 1
234 Hirayama K. 1
235 Li X. 1
236 He M. 1
237 Chen J. 1
238 Zhao R. 1
239 Liu Z. 1
240 Bahkali A. 1
241 Shao Y. 1
242 Yu, Nenghai. 1
243 Tjoa, Verawati 1
244 Fan, Nana. 1
245 Wang, Fang. 1
246 Chen, Jijun. 1
247 Han, Jianyong. 1
248 Yu, Ting 1
249 Yang, Dongshan. 1
250 Pan, Dengke. 1
251 Wang, Yong. 1
252 Yang, Yang. 1
253 Xu, Ying. 1
254 Yan, Liang Yu 1
255 Li, Jing. 1
256 Tang, Kai 1
257 Liu, Na. 1
258 Liang, Yu. 1
259 Pervushin, Konstantin 1
260 Lin, Lin. 1
261 Zhao, Bentian. 1
262 Gong, Yingxue 1
263 Chan, Mei Yin 1
264 Luan, Jing. 1
265 Lee, Pooi See 1
266 Yang, Zhenzhen. 1
267 Lu, Chunxia. 1
268 Li, Ziyi. 1
269 Vajta, Gabor. 1
270 Ng, Geok Ing 1
271 Wang, Shouqi. 1
272 Chan, Lap 1
273 Liu, Zhaoming. 1
274 Lu, Tingting 1
275 Ouyang, Zhen. 1
276 Li, Yuanqing 1
277 Zhong, Chongming. 1
278 Wang, Quanlei. 1
279 Liao, Kin 1
280 Xu, Weixin 1
281 Liu, Lin. 1
282 Yang, M. 1
283 Lee, Chun Wei 1
284 Zhang, Z. 1
285 Chen, Z. H. 1
286 Wang, H. 1
287 Tsai, Chuen-Horng 1
288 Gao, C. 1
289 Weng, Cheng-Hui 1
290 Wang, Junling 1
291 Yang, Y. 1
292 Zhang, X. 1
293 Guo, Y. X. 1
294 Yuan, Yang 1
295 Chen, L. 1
296 Gaucher, B. P. 1
297 Li, Lain-Jong 1
298 Huang, H. 1
299 Luo, Z. L. 1
300 Leou, Keh-Chyang 1
301 Yong, Yili 1
302 Li, Hai 1
303 Nguyen, Phuong Ha 1
304 Zhang, Hua 1
305 Zhou, Qi. 1
306 Jiang, Ping 1
307 Zhao, Yu. 1
308 Liu, Xue-Wei 1
309 Wu, Hongjun 1
310 Fong, D. D. 1
311 Zhu, C. 1
312 Poa, Patrick C. H. 1
313 Zhou, H. 1
314 Hu, S. 1
315 Rechberger, Christian 1
316 Guo, Jian 1
317 Wen, H. 1
318 Ouyang, Hongsheng. 1
319 Wang, Huayan. 1
320 Mazrura Sahani 1
321 Lixin Fu 1
322 Kiyomi Okiyama 1
323 Nguyen Thi Ha 1
324 Bai, Shihe 1
325 Uechi K. 1
326 Niskanen T. 1
327 Peng, Wenkuan 1
328 Wang, Zhenfeng 1
329 Iman K. Resksowardojo 1
330 Keiko Hirota 1
331 Ren, Fang 1
332 Mashiko Hori 1
333 Pfefferle, Lisa D. 1
334 Amita Baikerikar 1
335 George Sun 1
336 Crispin Diaz 1
337 Haller, Gary L. 1
338 Papizadeh M. 1
339 Kamchonwongpaisan S. 1
340 Limtharakul (née Ritthiwigrom) T. 1
341 Zeng X. 1
342 Willis A. 1
343 Khunatorn Y. 1
344 Promputtha I. 1
345 Chantara S. 1
346 Liu, Kai. 1
347 Shimpalee S. 1
348 Wu H. 1
349 Thaima T. 1
350 André A. 1
351 Rattanajak R. 1
352 Richter C. 1
353 Auranwiwat C. 1
354 Tennakoon T. 1
355 Wijayawardene N. 1
356 Wongsomboon P. 1
357 Kiyoyuki Minato 1
358 Yang, Shuo-Wang 1
359 Chen, B. 1
360 Yang, Huanming. 1
361 Chen, Y. S. 1
362 Pei, Duanqing. 1
363 Liu, L. F. 1
364 Pei, Gang. 1
365 Liu, X. Y. 1
366 Li, Ning. 1
367 Deng, Hongkui. 1
368 Kang, J. F. 1
369 Wei, Hong. 1
370 Chen, Q. 1
371 Liu, Zhonghua. 1
372 Wang, J. Y. 1
373 Luan, Zhidong. 1
374 Esteban, Miguel A. 1
375 Gao, Bin 1
376 Wang, Y. Y. 1
377 Du, Yutao. 1
378 He, Lixiazi. 1
379 Jin, Rong. 1
380 Zou, Qingjian. 1
381 Zhu, Jianke. 1
382 Chen, Fuming 1
383 Arianto A. Patunro 1
384 Wang, Qiusheng 1
385 Zeng, Tingying Helen 1
386 Hoi, Steven C. H. 1
387 Ji, Guanghzhen. 1
388 Lai, Liangxue. 1
389 Xiao, Lei. 1
390 Wang, E. G. 1
391 Shang, Zhouchun. 1
392 Du, A. Y. 1
393 Zhang, K. L. 1
394 Dou, Hongwei. 1
395 Sanguansermsri T. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 3
2 2559 5
3 2558 1
4 2557 5
5 2556 6
6 2555 14
7 2554 3
8 2553 4
9 2552 4
10 2551 3
11 2549 1
12 2548 1
13 2547 2
14 2546 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Amylolytic Enzymes Acquired from L-Lactic Acid Producing Enterococcus faecium K-1 and Improvement of Direct Lactic Acid Production from Cassava Starch
2 2-Phenylnaphthalenes and a polyoxygenated cyclohexene from the stem and root extracts of Uvaria cherrevensis (Annonaceae)
3 A family level rDNA based phylogeny of cucurbitariaceae and fenestellaceae with descriptions of new fenestella species and neocucurbitaria gen. nov.
ปี พ.ศ. 2559
4 Satellite-surface perspectives of air quality and aerosol-cloud effects on the environment: An overview of 7-SEAS/BASELInE
5 Fungal diversity notes 367–490: taxonomic and phylogenetic contributions to fungal taxa
6 Investigation of bipolar plate materials for proton exchange membrane fuel cells
7 Fungal diversity notes 253–366: taxonomic and phylogenetic contributions to fungal taxa
8 Effects of design parameters on fracture resistance of glass simulated dental crowns
ปี พ.ศ. 2558
9 Ternary hybrids of amorphous nickel hydroxide-carbon nanotube-conducting polymer for supercapacitors with high energy density, excellent rate capability, and long cycle life
ปี พ.ศ. 2557
10 Extraction of (9,8) single-walled carbon nanotubes by fluorene-based polymers
11 Extraction of (9,8) single-walled carbon nanotubes by fluorene-based polymers
12 Probing the domain structure of BiFeO3 epitaxial films with three-dimensional reciprocal space mapping
13 Controlled functionalization of carbonaceous fibers for asymmetric solid-state micro-supercapacitors with high volumetric energy density
14 Hepatotoxicity in a 52-week randomized trial of short-term versus long-term treatment with buprenorphine/naloxone in HIV-negative injection opioid users in China and Thailand
ปี พ.ศ. 2556
15 6-Hydroxy-5,6-seco-stemocurtisine: A novel seco-stemocurtisine-type alkaloid
16 Acetone-induced graphene oxide film formation at the water-air interface
17 Chiral-selective CoSO4/SiO2 catalyst for (9,8) single-walled carbon nanotube growth
18 Narrow-chirality distributed single-walled carbon nanotube synthesis by remote plasma enhanced ethanol deposition on cobalt incorporated MCM-41 catalyst
19 Stress-and-coping of Chinese repatriate scholars.
20 Geographically Structured Populations of Cryptococcus neoformans Variety grubii in Asia Correlate with HIV Status and Show a Clonal Population Structure
ปี พ.ศ. 2555
21 Resistance of Asian Cryptococcus neoformans serotype a is confined to few microsatellite genotypes
22 Mechanism of different switching directions in graphene oxide based RRAM
23 Recognition of carbon nanotube chirality by phage display
24 Positive bias-induced Vth instability in graphene field effect transistors
25 Microscopic mechanism for unipolar resistive switching behaviour of nickel oxides
26 OVIE : Object oriented and vector based image editing
27 Highly uniform, self-compliance, and forming-free ALD HfO2-based RRAM with Ge doping
28 Learning Bregman distance functions for semi-supervised clustering.
29 Vth shift in single-layer graphene field-effect transistors and its correlation with Raman inspection
30 Reactive sites for chiral selective growth of single-walled carbon nanotubes: a DFT study of Ni55–Cn complexes
31 Texture aware image segmentation using graph cuts and active contours
32 Length-dependent performances of sodium deoxycholate-dispersed single-walled carbon nanotube thin-film transistors
33 Analysis of iterated block ciphers.
34 Piglets cloned from induced pluripotent stem cells
ปี พ.ศ. 2554
35 Improved Meet-in-the-Middle cryptanalysis of KTANTAN (poster)
36 The molecular basis of distinct aggregation pathways of islet amyloid polypeptide
37 Phytochemical studies on Stemona aphylla: Isolation of a new stemofoline alkaloid and six new stemofurans
ปี พ.ศ. 2553
38 On multidimensional linear cryptanalysis
39 Purification and chiral selective enrichment of single-walled carbon nanotubes for macroelectronic applications.
40 Phytochemical investigations of Stemona curtisii and synthetic studies on stemocurtisine alkaloids
41 Semisynthesis and acetylcholinesterase inhibitory activity of stemofoline alkaloids and analogues
ปี พ.ศ. 2552
42 Sustainable Automobile Society in East Asia
43 Integration of grid array antenna in chip package for highly integrated 60-GHz radios
44 Antenna-in-package design for wirebond interconnection to highly integrated 60-GHz radios
45 Charge-induced conductance modulation of carbon nanotube field effect transistor memory devices
ปี พ.ศ. 2551
46 Integration of Yagi antenna in LTCC package for differential 60-GHz radio
47 Toward high-performance solution-processed carbon nanotube network transistors by removing nanotube bundles
48 Noninvasive prenatal diagnosis of monogenic diseases by digital size selection and relative mutation dosage on DNA in maternal plasma
ปี พ.ศ. 2549
49 Indexing and storage techniques for satellite images in a parallel architecture.
ปี พ.ศ. 2548
50 Phytochemical studies on Stemona plants: Isolation of stemofoline alkaloids
ปี พ.ศ. 2547
51 Phytochemical and Larvicidal Studies on Stemona curtisii: Structure of a New Pyrido[1,2-a]azepine Stemona Alkaloid
52 Phytochemical studies on Stemona burkillii prain: Two new dihydrostemofoline alkaloids
ปี พ.ศ. 2546
53 Stemocurtisine, the first pyrido[1,2-a]azapine Stemona alkaloid