ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Wu, Lu.
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- Li Wei
- Wai, L. L.
- Wei, Li
- Wei, Lei
- Wu, L.
- Wu, Lei.
- Wu, Li.
- Wei, Li.
- Wei, Lei.
- Lo W.Y.W.
- Liao W.
- Lie W.
- Liu W.
- Lee W.
- Li W.
- Lau W.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chen, Yuan 12
2 Jatisatienr A. 8
3 Wang, Hong 7
4 Yu, Hongyu 5
5 Mungkornasawakul P. 5
6 Pyne S.G. 5
7 Fang, Z. 4
8 Si, Rongmei 4
9 Liu, W. J. 4
10 Ung A.T. 4
11 Tran, Xuan Anh 4
12 Sastraruji T. 4
13 Pyne S. 4
14 Sun, Mei 3
15 Chua, Kai Meng 3
16 Goh, Kunli 3
17 Wei, J. 3
18 Zhang, Yue Ping 3
19 Hyde K. 3
20 Ung A. 3
21 Jones E. 3
22 Lee H. 3
23 Supyen D. 3
24 Jayasiri S. 2
25 Chaiyong S. 2
26 Ling, San 2
27 Zhang, Qiang 2
28 Jiang, Wenchao 2
29 Jatisatienr C. 2
30 Wang, Huaxiong 2
31 Yu, Dingshan 2
32 Das K. 2
33 Hongsanan S. 2
34 Mu, Yuguang 2
35 Lin C. 2
36 Doilom M. 2
37 Skelton B.W. 2
38 Konta S. 2
39 White A.H. 2
40 Mushrif, Samir H. 2
41 Su, Dingdian 2
42 Wei, Jun 2
43 Bhat D. 2
44 Jiang, Rongrong 2
45 Chan-Park, Mary B. 2
46 Liu, Duixian 2
47 Zhou, Hailing 2
48 Zheng, Jianmin 2
49 Sun, Xiaowei 2
50 Zhu, W. G. 2
51 Wang, Z. R. 2
52 Wang, F. 2
53 Zhu, H. L. 2
54 Zhang, J. F. 2
55 Wang, Zhongrui 2
56 Wang, Qiang 2
57 Drechsler-Santos E. 2
58 Góes-Neto A. 2
59 Cui B. 2
60 Jeewon R. 2
61 Phookamsak R. 2
62 Wanasinghe D. 2
63 Camporesi E. 2
64 Abdel-Wahab M. 2
65 Abdel-Aziz F. 2
66 Dayarathne M. 2
67 Klaassen C.H.W. 2
68 Jayawardena R. 2
69 Dissanayake A. 2
70 Ariyawansa H. 2
71 Daranagama D. 2
72 Sriburee P. 2
73 Chomnunti P. 2
74 Sjam R. 2
75 Imran D. 2
76 Taj-Aldeen S.J. 2
77 Chaicumpar K. 2
78 Khayhan K. 2
79 Liu J. 2
80 Meis J.F. 2
81 Ikeda R. 2
82 Khan Z. 2
83 Wahyuningsih R. 2
84 Pan W. 2
85 Boekhout T. 2
86 Chakrabarti A. 2
87 Hagen F. 2
88 Chowdhary A. 2
89 Liang, Yu. 1
90 Pervushin, Konstantin 1
91 Lin, Lin. 1
92 Yang, Yang. 1
93 Fan, Nana. 1
94 Wang, Fang. 1
95 Liu, Na. 1
96 Wang, Yong. 1
97 Jiang, Ping 1
98 Liu, Lin. 1
99 Zhao, Yu. 1
100 Tjoa, Verawati 1
101 Xu, Weixin 1
102 Li, Jing. 1
103 Xu, Ying. 1
104 Yan, Liang Yu 1
105 Tang, Kai 1
106 Wang, Shouqi. 1
107 Wang, Quanlei. 1
108 Liao, Kin 1
109 Zhong, Chongming. 1
110 Chan, Lap 1
111 Liu, Xue-Wei 1
112 Chan, Mei Yin 1
113 Luan, Jing. 1
114 Lee, Pooi See 1
115 Li, Yuanqing 1
116 Liu, Zhaoming. 1
117 Yang, Dongshan. 1
118 Pan, Dengke. 1
119 Han, Jianyong. 1
120 Yu, Ting 1
121 Zhao, Bentian. 1
122 Lu, Tingting 1
123 Ouyang, Zhen. 1
124 Gong, Yingxue 1
125 Chen, Jijun. 1
126 Tsai, Chuen-Horng 1
127 Chen J. 1
128 Hirayama K. 1
129 Li X. 1
130 Zhao R. 1
131 Bahkali A. 1
132 Lücking R. 1
133 Kang J. 1
134 Liu Z. 1
135 He M. 1
136 Lumyong S. 1
137 Urathamakul T. 1
138 Swain M. 1
139 Yang, Zhenzhen. 1
140 Sastraruji K. 1
141 Weidner J. 1
142 Liu X. 1
143 McCrabb H. 1
144 Lilavivat V. 1
145 Lumbsch H. 1
146 Dai D. 1
147 Fong, D. D. 1
148 Guo, Jian 1
149 Wen, H. 1
150 Wu, Hongjun 1
151 Nguyen, Phuong Ha 1
152 Zhang, Hua 1
153 Yong, Yili 1
154 Li, Hai 1
155 Rechberger, Christian 1
156 Hu, S. 1
157 Luo, Z. L. 1
158 Gao, C. 1
159 Ghobad-Nejhad M. 1
160 Leou, Keh-Chyang 1
161 Zhou, H. 1
162 Zhu, C. 1
163 Poa, Patrick C. H. 1
164 Zhou, Qi. 1
165 Yang, Shuo-Wang 1
166 Crispin Diaz 1
167 Haller, Gary L. 1
168 Amita Baikerikar 1
169 George Sun 1
170 Iman K. Resksowardojo 1
171 Lixin Fu 1
172 Kiyomi Okiyama 1
173 Wang, Zhenfeng 1
174 Pfefferle, Lisa D. 1
175 Keiko Hirota 1
176 Wang, Qiusheng 1
177 Zeng, Tingying Helen 1
178 Chen, Fuming 1
179 Arianto A. Patunro 1
180 Sornsuwan T. 1
181 Ren, Fang 1
182 Mashiko Hori 1
183 Kiyoyuki Minato 1
184 Mazrura Sahani 1
185 Nguyen Thi Ha 1
186 Zhang, Z. 1
187 Wang, Junling 1
188 Yang, Y. 1
189 Lee, Chun Wei 1
190 Yang, M. 1
191 Weng, Cheng-Hui 1
192 Wang, H. 1
193 Chen, Z. H. 1
194 Li, Lain-Jong 1
195 Huang, H. 1
196 Yuan, Yang 1
197 Peng, Wenkuan 1
198 Bai, Shihe 1
199 Guo, Y. X. 1
200 Zhang, X. 1
201 Gaucher, B. P. 1
202 Chen, L. 1
203 Yu, Nenghai. 1
204 Zhu, Jianke. 1
205 Esteban, Miguel A. 1
206 Gao, Bin 1
207 Luan, Zhidong. 1
208 Kang, J. F. 1
209 Deng, Hongkui. 1
210 Chen, B. 1
211 Yang, Huanming. 1
212 Chen, Y. S. 1
213 Wang, J. Y. 1
214 Wei, Hong. 1
215 Li, Ziyi. 1
216 Vajta, Gabor. 1
217 Ng, Geok Ing 1
218 Ouyang, Hongsheng. 1
219 Wang, Huayan. 1
220 Chen, Q. 1
221 Liu, Zhonghua. 1
222 Pei, Duanqing. 1
223 Liu, L. F. 1
224 Zhang, K. L. 1
225 Dou, Hongwei. 1
226 Du, A. Y. 1
227 Ji, Guanghzhen. 1
228 Hoi, Steven C. H. 1
229 He, Lixiazi. 1
230 Jin, Rong. 1
231 Zou, Qingjian. 1
232 Shang, Zhouchun. 1
233 Lai, Liangxue. 1
234 Pei, Gang. 1
235 Liu, X. Y. 1
236 Li, Ning. 1
237 Wang, Y. Y. 1
238 Du, Yutao. 1
239 Xiao, Lei. 1
240 Wang, E. G. 1
241 Lu, Chunxia. 1
242 Tibpromma S. 1
243 Liu, Kai. 1
244 Shimpalee S. 1
245 Promputtha I. 1
246 Chantara S. 1
247 Sanguansermsri T. 1
248 Yen M. 1
249 Wanapirak C. 1
250 Wiriya W. 1
251 Khunatorn Y. 1
252 Limtharakul (née Ritthiwigrom) T. 1
253 Wongsomboon P. 1
254 Tennakoon T. 1
255 Auranwiwat C. 1
256 Wijayawardene N. 1
257 Thaima T. 1
258 Zeng X. 1
259 Willis A. 1
260 Wu H. 1
261 Charoenkwan P. 1
262 Lee J. 1
263 Holben B. 1
264 Chan K.C.A. 1
265 Tsay S. 1
266 Leung T.Y. 1
267 Janjai S. 1
268 Cantor C.R. 1
269 Hsiao T. 1
270 Lau T.K. 1
271 Tsui N.B.Y. 1
272 Lin N. 1
273 Lo Y.M.D. 1
274 Lee C. 1
275 Chow K.C.K. 1
276 Pani S. 1
277 Chiu R.W.K. 1
278 Luna F.M.F. 1
279 Wang S. 1
280 André A. 1
281 Rattanajak R. 1
282 Lucas G. 1
283 Manawasinghe I. 1
284 Celentano D. 1
285 Thambugala K. 1
286 Donnell D. 1
287 Shao Y. 1
288 Vizzini A. 1
289 Richardson P. 1
290 Young A. 1
291 Aramrattana A. 1
292 Sawatwanich A. 1
293 Norphanphoun C. 1
294 Issakul K. 1
295 Willis A.C. 1
296 Senanayake I. 1
297 de Silva N. 1
298 Phuthsuk D. 1
299 Ruan Y. 1
300 Tian Q. 1
301 Unban K. 1
302 Lu Y. 1
303 Kanpiengjai A. 1
304 Niskanen T. 1
305 Uechi K. 1
306 Richter C. 1
307 Kamchonwongpaisan S. 1
308 Papizadeh M. 1
309 Huang S. 1
310 Takata G. 1
311 Metzger D. 1
312 Ma J. 1
313 Fu L. 1
314 Banmai S. 1
315 Jackson J. 1
316 Khanongnuch C. 1
317 Burns D. 1
318 Sayer A. 1
319 Christina Hsu N. 1
320 Boro M. 1
321 Boonpratuang T. 1
322 Bojantchev D. 1
323 Ceska O. 1
324 Chakraborty D. 1
325 De Crop E. 1
326 Dai Y. 1
327 Consiglio G. 1
328 Beug M. 1
329 Baghela A. 1
330 Li G. 1
331 Chethana K. 1
332 Kirk P. 1
333 Karunarathna S. 1
334 Alvarado P. 1
335 Ammirati J. 1
336 Alves-Silva G. 1
337 Luangsa-ard J. 1
338 De Oliveira R. 1
339 de Souza C. 1
340 Jesus A. 1
341 Jerônimo G. 1
342 Jeon S. 1
343 Kuhnert E. 1
344 Liimatainen K. 1
345 Zhang Z. 1
346 Li Q. 1
347 Lima D. 1
348 Iribarren M. 1
349 Henske J. 1
350 Gilmore S. 1
351 Dentinger B. 1
352 de Souza J. 1
353 Gorczak M. 1
354 Haitjema C. 1
355 Hashimoto A. 1
356 Hapuarachchi K. 1
357 Bulgakov T. 1
358 Langer E. 1
359 Yang J. 1
360 Welton E. 1
361 Tao W. 1
362 Ingviya N. 1
363 Perera R. 1
364 Curfs-Breuker I. 1
365 Zhang H. 1
366 Mouton J.W. 1
367 Nguyen C. 1
368 Goodloe C. 1
369 Nguyen A. 1
370 Loftus A. 1
371 Pantina P. 1
372 Maring H. 1
373 Buntoung S. 1
374 Gabriel P. 1
375 Chuang H. 1
376 Tanaka K. 1
377 Ekanayaka A. 1
378 McKenzie E. 1
379 Trilles L. 1
380 Phukhamsakda C. 1
381 van Iersel L.J.J. 1
382 Williams M.C. 1
383 Boonmee S. 1
384 Gibertoni T. 1
385 Manimohan P. 1
386 Meyer W. 1
387 Mapook A. 1
388 Fisher M.C. 1
389 Vuddhakul V. 1
390 Zhao Q. 1
391 Thongbai B. 1
392 Simwami S. 1
393 Ip M. 1
394 Luo Z. 1
395 Rungsiyakull C. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 3
2 2559 5
3 2558 1
4 2557 5
5 2556 6
6 2555 14
7 2554 3
8 2553 4
9 2552 4
10 2551 3
11 2549 1
12 2548 1
13 2547 2
14 2546 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Amylolytic Enzymes Acquired from L-Lactic Acid Producing Enterococcus faecium K-1 and Improvement of Direct Lactic Acid Production from Cassava Starch
2 2-Phenylnaphthalenes and a polyoxygenated cyclohexene from the stem and root extracts of Uvaria cherrevensis (Annonaceae)
3 A family level rDNA based phylogeny of cucurbitariaceae and fenestellaceae with descriptions of new fenestella species and neocucurbitaria gen. nov.
ปี พ.ศ. 2559
4 Satellite-surface perspectives of air quality and aerosol-cloud effects on the environment: An overview of 7-SEAS/BASELInE
5 Fungal diversity notes 367–490: taxonomic and phylogenetic contributions to fungal taxa
6 Investigation of bipolar plate materials for proton exchange membrane fuel cells
7 Fungal diversity notes 253–366: taxonomic and phylogenetic contributions to fungal taxa
8 Effects of design parameters on fracture resistance of glass simulated dental crowns
ปี พ.ศ. 2558
9 Ternary hybrids of amorphous nickel hydroxide-carbon nanotube-conducting polymer for supercapacitors with high energy density, excellent rate capability, and long cycle life
ปี พ.ศ. 2557
10 Extraction of (9,8) single-walled carbon nanotubes by fluorene-based polymers
11 Extraction of (9,8) single-walled carbon nanotubes by fluorene-based polymers
12 Probing the domain structure of BiFeO3 epitaxial films with three-dimensional reciprocal space mapping
13 Controlled functionalization of carbonaceous fibers for asymmetric solid-state micro-supercapacitors with high volumetric energy density
14 Hepatotoxicity in a 52-week randomized trial of short-term versus long-term treatment with buprenorphine/naloxone in HIV-negative injection opioid users in China and Thailand
ปี พ.ศ. 2556
15 6-Hydroxy-5,6-seco-stemocurtisine: A novel seco-stemocurtisine-type alkaloid
16 Acetone-induced graphene oxide film formation at the water-air interface
17 Chiral-selective CoSO4/SiO2 catalyst for (9,8) single-walled carbon nanotube growth
18 Narrow-chirality distributed single-walled carbon nanotube synthesis by remote plasma enhanced ethanol deposition on cobalt incorporated MCM-41 catalyst
19 Stress-and-coping of Chinese repatriate scholars.
20 Geographically Structured Populations of Cryptococcus neoformans Variety grubii in Asia Correlate with HIV Status and Show a Clonal Population Structure
ปี พ.ศ. 2555
21 Resistance of Asian Cryptococcus neoformans serotype a is confined to few microsatellite genotypes
22 Mechanism of different switching directions in graphene oxide based RRAM
23 Recognition of carbon nanotube chirality by phage display
24 Positive bias-induced Vth instability in graphene field effect transistors
25 Microscopic mechanism for unipolar resistive switching behaviour of nickel oxides
26 OVIE : Object oriented and vector based image editing
27 Highly uniform, self-compliance, and forming-free ALD HfO2-based RRAM with Ge doping
28 Learning Bregman distance functions for semi-supervised clustering.
29 Vth shift in single-layer graphene field-effect transistors and its correlation with Raman inspection
30 Reactive sites for chiral selective growth of single-walled carbon nanotubes: a DFT study of Ni55–Cn complexes
31 Texture aware image segmentation using graph cuts and active contours
32 Length-dependent performances of sodium deoxycholate-dispersed single-walled carbon nanotube thin-film transistors
33 Analysis of iterated block ciphers.
34 Piglets cloned from induced pluripotent stem cells
ปี พ.ศ. 2554
35 Improved Meet-in-the-Middle cryptanalysis of KTANTAN (poster)
36 The molecular basis of distinct aggregation pathways of islet amyloid polypeptide
37 Phytochemical studies on Stemona aphylla: Isolation of a new stemofoline alkaloid and six new stemofurans
ปี พ.ศ. 2553
38 On multidimensional linear cryptanalysis
39 Purification and chiral selective enrichment of single-walled carbon nanotubes for macroelectronic applications.
40 Phytochemical investigations of Stemona curtisii and synthetic studies on stemocurtisine alkaloids
41 Semisynthesis and acetylcholinesterase inhibitory activity of stemofoline alkaloids and analogues
ปี พ.ศ. 2552
42 Sustainable Automobile Society in East Asia
43 Integration of grid array antenna in chip package for highly integrated 60-GHz radios
44 Antenna-in-package design for wirebond interconnection to highly integrated 60-GHz radios
45 Charge-induced conductance modulation of carbon nanotube field effect transistor memory devices
ปี พ.ศ. 2551
46 Integration of Yagi antenna in LTCC package for differential 60-GHz radio
47 Toward high-performance solution-processed carbon nanotube network transistors by removing nanotube bundles
48 Noninvasive prenatal diagnosis of monogenic diseases by digital size selection and relative mutation dosage on DNA in maternal plasma
ปี พ.ศ. 2549
49 Indexing and storage techniques for satellite images in a parallel architecture.
ปี พ.ศ. 2548
50 Phytochemical studies on Stemona plants: Isolation of stemofoline alkaloids
ปี พ.ศ. 2547
51 Phytochemical and Larvicidal Studies on Stemona curtisii: Structure of a New Pyrido[1,2-a]azepine Stemona Alkaloid
52 Phytochemical studies on Stemona burkillii prain: Two new dihydrostemofoline alkaloids
ปี พ.ศ. 2546
53 Stemocurtisine, the first pyrido[1,2-a]azapine Stemona alkaloid